Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Kalėjimų departamentas informavo apie pareigūnų atlyginimus nuo 2016 m.
2016-01-22

KD atsakyme, pasirašytame direktorės Živilės Mikėnaitės, rašoma, kad 2016 m. apygardų probacijos tarnybų Probacijos skyrių vyresniesiems inspektoriams, vyresniesiems specialistams ir vyriausiesiems specialistams, kurių pareigybių kategorijos: 7,8, 9, numatyta padidinti šias kategorijas vienetu. Šioms pareigybėms darbo užmokestis vidutiniškai didės apie 41 Eur (atskaičius mokesčius apie 31 Eur).

Svarbu paminėti, kad 2015 m. buvo padidintos pareigūnų, turinčių 2-6 pareigines kategorijas, būrio viršininkų, turinčių 7 pareigines kategorijas, pareiginės kategorijos vienetu. Minėtiems pareigūnams darbo užmokestis vidutiniškai padidėjo 41 Eur arba 5,4 proc.

2015 m., siekiant pagerinti bausmių vykdymo sistemos pataisos pareigūnų darbo apmokėjimo sąlygas, buvo parengti ir pateikti Teisingumo ministerijai Tarnybos Kalėjimų departamente statuto pakeitimai ir apskaičiuotas papildomų asignavimų poreikis pakeitimams įgyvendinti.

2016 m. sausio mėn. KD bus sudaryta darbo grupė, kuri turės parengti bausmių vykdymo sistemos pataisos pareigūnų darbo užmokesčio strategiją. Į šią grupę bus pakviestas ir profesinių sąjungų atstovas. 

NPPSS informacija