Pagalba

  

Pagalba
Kalėjimų departamentas žada didesnius atlyginimus
2017-08-31

Dar šių metų liepą Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LR ITĮPS) kreipėsi į Kalėjimų departamentą (KD) dėl situacijos Alytaus pataisos namuose (Alytaus PN) įvertinimo. Anot pareigūnų atstovų, įstaigoje netinkamai organizuojamas darbas. KD atsakyme teigiama, kad visose pataisos įstaigose trūksta darbuotojų, naujus pritraukti sudėtinga, todėl imamsi priemonių didinti pareigūnų atlyginimus.

 

Kreipdamasi į KD, profesinė sąjunga teigė, kad Alytaus pataisos namuose trūksta pareigūnų, todėl esamiems darbuotojams tenka prižiūrėti kelis postus vienu metu. Dėl šių priežasčių nukenčia bendra darbo kokybė, kyla grėsmė pareigūnų saugumui.

 

Kalėjimų departamentas: būtina didinti pareigūnų atlyginimus

 

KD atsakyme, kurį pasirašė direktoriaus pareigas atliekantis Edgaras Gasparavičius, teigiama, kad dėl nepatrauklių darbo apmokėjimo ir darbo sąlygų pataisos įstaigos jau ilgą laiką susiduria su darbuotojų trūkumo ir jų kaitos problema. Siekiant bausmių vykdymo sistemoje išlaikyti įgijusius tinkamą kvalifikaciją ir patirtį pareigūnus, pritraukti jaunimą, anot departamento, būtina didinti pataisos pareigūnų darbo užmokestį.

 

KD informavo, kad nuo rugpjūčio 1 d. padidėjo laisvės atėmimo vietų įstaigose patvirtintų prižiūrėtojų pareigybių su trečia pareigine kategorija pareiginės kategorijos iki ketvirtosios. Šiuo metu laisvės atėmimo vietų įstaigose yra patvirtintos 657 prižiūrėtojų pareigybės, kurioms nustatyta trečia pareiginė kategorija, iš jų 465 pareigybės yra užimtos. Likusiems penkiems šių metų mėnesiams tam reikės 76,6 tūkst. Eur, iš kurių 58,5 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui.

 

Be to, nuo rugpjūčio 1 d. ketvirtos kategorijos vyresniųjų prižiūrėtojų ir prižiūrėtojų, turinčių 10 ir daugiau metų tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pareiginės kategorijos padidintos iki penktos. Laisvės atėmimo vietų įstaigose šiuo metu yra patvirtintos 1122 jaunesniųjų pareigūnų pareigybės, kurioms nustatyta ketvirta pareiginė kategorija, iš jų 1055 užimtos. 815 jaunesniųjų pareigūnų tarnybos stažas sudaro 10 ir daugiau metų. Likusiems penkiems šių metų mėnesiams tam reikės 213 tūkst. Eur,iš jų 162,6 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui.

 

Darbo užmokesčio padidinimai jaunesniesiems pareigūnams šiais metais bus vykdomi iš departamentui patvirtintų darbo užmokesčio asignavimų.

 

LR ITĮPS atstovai džiaugiasi, kad bendradarbiaujant buvo priimtas sprendimas bent minimalai iš vidinių resursų padidinti pareigūnų darbo užmokestį.

 

Pareigūnų saugumui užtikrinti – lazdos, dujų balionėliai ir atrankiai

 

Atsakydamas į klausimą dėl darbuotojų saugumo, KD paminėjo 2014 m. įkalinimo įstaigų įpareigojimą užtikrinti pareigūnų saugumą, jiems suteikiant reikiamas apsaugos priemones (lazdas, dujų balionėlius, antrankius). Tuo pačiu buvo priminta ir apie Alytaus PN suformuotą KD prevencinės grupės skyrių, skirtą padėti užtikrinti tvarką, iškilus sudėtingai kriminologinei situacijai. Apie tai, ar visi pareigūnai aprūpinti apsaugos priemonėmis ir ar prevencinės grupės skyrius realiai funkcionuoja, departamentas neužsimena.

 

Departamentas informavo, kad rugsėjo-spalio mėn. planuojamas tikslinis patikrinimas Alytaus PN. Profesinės sąjungos atstovai pasakoja, kad dar 2012-aisiais vykdyto patikrinimo pažeidimai vis dar neištaisyti, visi procesai vilkinami, o Alytaus PN vadovas nė nesistengia spręsti įsisenėjusių problemų. Tik po kreipimųsi į Kalėjimų departamentą ir Teisingumo ministeriją imamsai problemų sprendimo, - teigia pareigūnai.