Pagalba

  

Pagalba
Kalėjimų departamento statutas: esminiai darbo užmokesčio sistemos pakeitimai
2017-09-18

Praėjusią savaitę pritarta LR Tarnybos Kalėjimų departamente statuto pakeitimo projektui. Jei projektui pritars Seimas, iš esmės keisis pareigūnų darbo užmokesčio sistema – Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms bus nustatytas atskiras nuo Valstybės tarnybos įstatymo apmokėjimas.

 

Šiuo metu pataisos pareigūnams atlygis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu (toliau - Statutas) siūloma nauja sistema, panaikinant priedus už kvalifikacines kategorijas ir jų piniginę išraišką pridėjus prie pareiginės algos gaunant naujus pataisos pareigūnų pareiginės algos koeficientus. Jei po naujo pareiginės algos koeficiento suskaičiavimo pastarasis neatitiks numatyto Statute, pareigūnui bus taikomas artimiausias aukštesnis koeficientas pagal Statute numatytą lentelę (koeficientus rasite čia).

 

Tobulinama priedų ir priemokų sistema

 

Projekte numatytas 38 straipsnio, kuriame reglamentuojamas pataisos pareigūnų darbo užmokestis, pakeitimas, siekiant kai kurias darbo užmokesčio reguliavimo nuostatas perkelti iš Valstybės tarnybos įstatymo.  

 

Siūloma numatyti, kad pataisos pareigūnų darbo užmokestį sudarytų pareiginė alga, priedai, priemokos ir apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą, už dalyvavimą projektinėje veikloje.

 

Pataisos pareigūnams būtų mokami priedai:

 

1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis yra 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus 3 metus, įskaičiuojamus į pagal 43 straipsnyje nustatytą pataisos pareigūnų tarnybos stažą. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos;

 

2) priedas už tarnybinį rangą, kuris mokamas šio straipsnio nustatyta tvarka.

 

Pataisos pareigūnams būtų mokamos šios priemokos:

 

1) kai raštu pavedama laikinai vykdyti ir kito pataisos pareigūno, karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, funkcijas;

 

2) už darbą pavojingomis darbo sąlygomis. Pareigybių, į kurias paskirtiems Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius;

 

3) už darbą, tiesiogiai susijusį su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti;

 

4) 1 bazinio dydžio priemoka kuratoriais paskirtiems pataisos pareigūnams;

 

5) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės.

 

Pataisos pareigūnui pavedus laikinai vykdyti ir kito pataisos pareigūno, karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, dalyvaujančio Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba vystomojo bendradarbiavimo projektuose ir teikiančio humanitarinę pagalbą, funkcijas, priemoka galėtų būti mokama iš Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamų paramos teikimo projektų lėšų.

 

Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą, už dalyvavimą projektinėje veikloje būtų apmokama Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Didesnis bazinis dydis

 

Pataisos pareigūnams būtų nustatomi tokie pareiginės algos priedų už tarnybinius rangus apskaičiavimo pagal valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį, kuris yra lygus Seimo patvirtintam atitinkamų metų LR valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui, koeficientai:

 

1) už pataisos jaunesniojo pareigūno III rangą – 0,5 (vietoje 0,2) bazinio dydžio;

 

2) už pataisos jaunesniojo pareigūno II rangą – 0,6 (vietoje 0,25) bazinio dydžio;

 

3) už pataisos jaunesniojo pareigūno I rangą – 0,7 (vietoje 0,3) bazinio dydžio;

 

4) už pataisos pareigūno III rangą – 0,8 (vietoje 0,35) bazinio dydžio;

 

5) už pataisos pareigūno II rangą – 0,9 (vietoje 0,4) bazinio dydžio;

 

6) už pataisos pareigūno I rangą – 1 (vietoje 0,5) bazinio dydžio;

 

7) už pataisos vyresniojo pareigūno III rangą – 1,1 (vietoje 0,6) bazinio dydžio;

 

8) už pataisos vyresniojo pareigūno II rangą – 1,2 (vietoje 0,7) bazinio dydžio;

 

9) už pataisos vyresniojo pareigūno I rangą – 1,3 (vietoje 0,8) bazinio dydžio;

 

10) už pataisos vyriausiojo pareigūno rangą – 1,4 (vietoje 0,9) bazinio dydžio;

 

11) už pataisos generalinio pareigūno rangą – 1,5 (vietoje 1) bazinio dydžio.“

 

Artimiausiu metu pateiksime išsamią informaciją apie kitus Statuto pakeitimus.