Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Kapelionus turės visos statutinės vidaus reikalų įstaigos
2016-06-28

Šis susitarimas pasirašytas atsižvelgus į sėkmingą sielovados praktiką, jau ne vienus metus vykdomą Lietuvos policijoje. Dalimi etato kiekvienoje iš šalies apskričių dabar tarnauja 11-ka kapelionų, kurių kuratorius – vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas, kunigas Algirdas Toliatas.

Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos susitarimo įgyvendinimo pradžioje tie patys kapelionai rūpinsis ir Viešojo saugumo tarnybos, taip pat pasieniečių ir ugniagesių gelbėtojų sielovada.

Kapelionai taip pat dalyvaus pilietiškumo ugdymo programose, statutinių įstaigų vykdomoje prevencinėje veikloje, skirtoje užtikrinti visuomenės saugumą.

Be to, susitikimo su J.E. arkivyskupu G. Grušu metu ministras T. Žilinskas pasirašė ir šv. Mortos iniciatyvos įgyvendinimo gerų ketinimų deklaraciją dėl bendro darbo užkertant kelią prekybai žmonėmis bei teikiant pagalbą nusikaltimų aukoms.

„Tiek dvasininkų, tiek statutinių pareigūnų misija – tarnauti žmonėms, ir noriu pasidžiaugti, kad šiuo keliu nusprendėme eiti drauge, ne tik suteikdami galimybę mūsų pareigūnams turėti dvasios bičiulį, sielovadininką, bet ir vykdydami kartu nusikaltimų prevenciją“, – susitikimo metu sakė ministras.

Kapeliono ar dvasinio asistento kandidatūrą siūlo Lietuvos Vyskupų Konferencija arba vietos ordinaras, o jį skiria ir atleidžia vidaus reikalų įstaigos vadovas. Kapelionas arba dvasinis asistentas savo funkcijas vykdo pagal pareigybės aprašymą, suderintą su Vyskupų Konferencija.

Pareigūnams pareiškus valią, rengiamas susitarimas dėl sielovados ir su Evangelikų reformatų bažnyčia.

VRM informacija