Pagalba

  

Pagalba
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus darbuotojai ir administracija pasirašė kolektyvinę sutartį
2016-05-13

2015 m. gegužės 10 dieną tarp Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų (KNTI-PN), atstovaujamų laikinai einančio direktoriaus pareigas Arvydo Venclovo, Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininko Algimanto Laukaičio bei Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga atstovaujama pirmininko Tomo Vaitkunsko pasirašyta Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų kolektyvinė sutartis. 

Derybos dėl sutarties buvo pradėtos 2015 m. rugsėjį. „Mes labai kruopščiai ir detaliai nagrinėjom kiekvieną sutarties punktą. Analizavome kitų įstaigų kolektyvines sutartis, ieškojom naudingų sąlygų, jas siekėme įtraukti į mūsų sutartį. Dėl nuodugnaus darbo derybos užtruko, tačiau dabar džiaugiamės geru pasiektu rezultatu“, - kalbėjo Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LR ITĮPS) atstovas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje - pataisos namuose Darius Bagdonas. Jis pabrėžė, kad administracija į derybas žvelgė geranoriškai, pagal išgales stengėsi sudaryti pareigūnams optimalias darbo sąlygas.

Šios sutarties tikslas – sudaryti palankias sąlygas KNTI-PN veiklai, užtikrinti tinkamas šios įstaigos darbuotojų darbo (tarnybos) organizavimo, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei persikvalifikavimo, saugos, sveikatos ir kitas sąlygas ne žemesnio lygio nei numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Bausmių vykdymo sistemos įstaigų šakos kolektyvinėje sutartyje, siekti bausmių vykdymo sistemos prestižo didinimo, formuoti tradicijas, skatinti darbuotojų lojalumą, moralę ir etiką. Sudarytoje kolektyvinėje sutartyje aptartos informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo procedūros, tarnybos (darbo) ypatumai, atsakomybė ir skatinimas, darbo ir poilsio laikas, darbo užmokestis ir kitos garantijos, sauga ir sveikata darbe, profesinės sąjungos saugos garantijos.

Visų susitikimo dalyvių ir sutartį pasirašiusiųjų atstovų nuomone gegužės 10 dienos susitikimo metu pasirašyta sutartis – efektyvi priemonė reguliuoti darbdavio bei darbuotojo tarpusavio darbo ir su juo susijusius klausimus, leidžianti geriau suderinti tarpusavio interesus, atsižvelgiant į KNTI-PN specifiką, vykdomą veiklą. Svarbus aspektas, užtikrinantis šią sutartį pasirašiusiųjų šalių lygiateisiškumą, yra tai, kad kolektyvinė sutartis sudaryta derybų keliu ir suteikiant vienodą galimybę teikti pasiūlymus, sąlygas ar reikalavimus.

Svarbiausi sutartyje apibrėžti dalykai, anot LR ITĮPS atstovo, buvo darbo grafikų sudarymo nuostatai. Pagal naujus nuostatus pamainos trukmė nebegalės būti trumpinama nesuderinus su darbuotojų valdymo komitetu ir be darbuotojo prašymo darbo pamaina negalės būti trumpinama, darbuotojai be sutikimo negalės būti perkeliami iš pamainos į pamainą. Taip pat buvo nustatytos viršvalandžių apmokėjimo sąlygos, papildomos atostogų dienos, naujai reglamentuotas rankinių įsinešimas į izoliatoriaus teritoriją. „Gaila, kad nepavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų dėl visų viršvalandžių apmokėjimo, kitų finansavimo klausimų. Tai buvo sunkioji derybų dalis“, - sakė D. Bagdonas.

Darbuotojų valdymo komitetas dabar turės daugiau galių ir bus pagrindinis darbuotojų gynimo atstovas įstaigos viduje. Sutartis ir svarbiausi jos punktai netrukus bus pristatyti darbuotojų susirinkime. D. Bagdonas kviečia darbuotojus būti aktyvius, susipažinti su sutartimi ir ja vadovautis. „Norime, kad sutartis nenugultų į stalčių, bet taptų įrankiu darbuotojams, kuriant geras darbo sąlygas mūsų įstaigoje“, - kalbėjo profsąjungų atstovas. Ši sutartis gins visus Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus darbuotojus.

LR ITĮPS ir Kalėjimų departamento informacija