Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Kauno rajone įvyko UGPS ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas
2023-12-04

Šių metų lapkričio 30 d. „Via Baltica Lietuva” konferencijų salėje įvyko Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavime UGPS Valstybinės priešgaisrinės priežiūros komiteto pirmininku vienerių metų kadencijai buvo perrinktas Valdas Juozapaitis, o į Kontrolės komisiją, kuria sudaro 6 nariai, buvo išrinkti Lukas Bankieta ir Gediminas Urnevičius.

 

Suvažiavimo metu pristatyta UGPS praėjusių metų veikla, finansinė ataskaita, teisininkų darbų ataskaita bei svarbiausios artimiausio laikotarpio veiklos gairės. UGPS valdybos pirmininkas Artūras Talandzevičius delegatams pristatė kito darbo derinimo tarnyboje pradinę teisinę analizę. 

 

Suvažiavimo delegatai pritarė UGPS įstatų keitimo siūlymui, kuris nuo šiol leis UGPS nariais tapti ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantams. Delegatai priėmė sprendimus dėl UGPS motyvacinės sistemos įkainių didinimo ir taikymo visiems nariams, valdybos narių veiklos išlaidų kompensavimo ir materialinių pašalpų skyrimo dydžių.

 

Suvažiavime dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius Saulius Greičius, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Saulius Džiautas, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Algis Lisauskas, Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Pocius. 

 

PAGD direktorius pasidžiaugė Departamento ir profesinių sąjungų konstruktyviu socialinių dialogu bei paminėjo, kad UGPS pastaraisiais metais stipriai užaugo kaip organizacija. Buvęs ilgametis UGPS pirmininkas Saulius Džiautas palinkėjo organizacijai tolimesnio klestėjimo bei pasidalino teisėkūros naujienomis. Algis Lisauskas pasidžiaugė dabartiniu produktyvių bendradarbiavimu su UGPS siekiant bendrų tikslų.

 

Tardamas atsisveikinimo žodį, UGPS pirmininkas Miroslavas Gerasimovičius pakvietė narius į kitų metų pradžioje vyksiančią UGPS strateginio planavimo sesiją, kurioje numatoma sukurti organizacijos 2024 metų strateginį planą ir nustatyti veiklos kryptis bei siektinus rezultatus.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?