Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Kredito unijos „Pareigūnų kredito unija“ narių dėmesiui!
2013-03-22


2013 m. kovo mėn. 27 d. 17val. 30 min.. konferencijų centre „Karolina“, esančioje Sausio 13-osios g., 2, Vilniuje šaukiamas kredito unijos “Pareigūnų kredito unija”, buveinės adresas Birželio 23-osios 15 eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1.       Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2.       Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3.       Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4.       Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5.       Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6.       2013-2015 m. veiklos plano tvirtinimas.

7.       2013 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

8.       Audito įmonės einamųjų 2013 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

9.       Revizoriaus atlyginimo dydžio nustatymas.

10.    Įgaliojimų suteikimas valdybai jos kadencijos laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

11.    Kredito unijos įstatų keitimas.

12.    Nutarimo dėl Pareigūnų kredito unijos būstinės adreso pasikeitimo priėmimas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Birželio 23-osios g. 15, Vilniuje.

 

Tel. pasiteirauti: 8 (5) 260 89 34, 8 673 98414, el. p. unija@pareigunai.lt

 

Pareigūnų kredito unijos valdyba  

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?