Pagalba

  

Pagalba
Kviečiame teikti siūlymus EuroCOP vieningų teisėsaugos standartų Europoje projektui
2016-05-10

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), priklausantis EuroCOP organizacijai, kviečia susipažinti su projekto turiniu ir teikti siūlymus tobulinimui.

Stiprėjant globalizacijai Europos tautų tarpusavio ryšiai tampa vis tampresni. Policija turi nuolat taikytis prie besikeičiančios aplinkos ir gerinti tarptautinius santykius su šalimis narėmis. Daug Europos Sąjungos (ES) šalių jau yra perėję prie nacionalinių standartų arba siekia apjungti policijos pajėga tam, kad užtikrintų vieningą standartų įgyvendinimą savo valstybėse. Nacionalinių standartų kūrimas yra esminis ir pozityvus veiksnys planuojant saugumo ir terorizmo prevencijos atsaką bei kovojant su organizuotu nusikalstamumu.

Priimtinų policijos standartų gairės padėtų visoms Europos tautoms diegti bendrus principus ir standartus tose veiklose, kurios yra bendros visų ES šalių policijos darbe. EuroCOP veiksmų plane yra patvirtina, kad EuroCOP kelia tikslą pasiekti vieningus europinius standartus visų ES šalių policijos pajėgose iki 2025 metų. EuroCOP darbo grupė nustatė, kad standartų laikymasis padidintų Europos policijos darbo efektyvumą ir produktyvumą.

EuroCOP darbo grupė apibrėžė tokias pagrindines sritis, kuriose būtų svarbiausia suformuoti vieningus standartus:

1.      Asmeninis ir viešas saugumas (įskaitant etiką ir vertybes):

a.      Žmogaus teisės;

b.      Lygybė ir skirtumai;

c.       Kriminalinės teisėsaugos sistemos;

d.      Sveikata ir saugumas;

e.       Pirmoji pagalba;

f.        Policijos pareigūnų asmeninis saugumas – tinkamumas pareigoms;

g.      Kelių policijos ir vairuotojų mokymai;

h.      Sulaikymo iki teismo aplinkybės.

2.      Nusikaltimai ir tyrimai (įskaitant bendruomenės įtraukimą, nusikaltimų prevenciją, įkalčių ir parodymų surinkimą, informacijos ir komunikacijos technologijas):

a.      Įstatymų žinojimas;

b.      Arešto procedūros;

c.       Apklausa;

d.      Bylos paruošimas;

e.       Kibernetiniai nusikaltimai ir sukčiavimas;

f.        Nusikaltimo vietos valdymas

g.      Efektyvūs santykiai su bendruomenėmis;

h.      Policijos racijų naudojimas;

i.        Informacijų tinklų naudojimas.

3.      Visuomenės apsauga (įskaitant žvalgybą ir kovą su terorizmu):

a.      Vaikų apsauga;

b.      Smurtas namuose;

c.       Prekyba žmonėmis;

d.      Pažeidžiami suaugusieji;

e.       Žvalgybinės informacijos rinkimas (Europol ir Interpol);

f.        Šaunamųjų ir mažiau gyvybei pavojingų ginklų naudojimas;

g.      Viešoji tvarka;

h.      Kova su terorizmu;

i.        Ypatingų atvejų (nelaimių, katastrofų) valdymas;

j.        Lyderystė ir strateginis valdymas;

k.       Imigracija.

Priimtinus policijos mokymo ir tęstinio mokymo standartus galima būtų apibrėžti kuriant ir plečiant Europos policijos koledžą. Ši institucija galėtų padėti užtikrinant, kad priimtinų standartų būtų laikomasi visoje Europos Sąjungoje. Europos policijos pajėgos galėtų būti sertifikuojamos ir sertifikatas taptų motyvuojančiu veiksniu organizacijoms laikytis standartų. Organizacijos turėtų užtikrinti, kad tiek tarnaujantys pareigūnai, tiek stojantys į tarnybą nauji žmonės laikosi standartų. Sertifikato turėjimas taip pat gali tapti privaloma sąlyga organizacijoms kreipiantis finansavimo iš Europinių fondų ir tai būtų dar vienas motyvuojantis faktorius atitikti ir laikytis standartų. Sertifikatas garantuotų policijos struktūrų patikimumą visuomenei, kuriai policijos pareigūnai tarnauja.

EuroCOP prašo Europos Parlamento įtraukti į savo darbotvarkę šiuos klausimus:

  1. Sutarti dėl priimtinų standartų gairių policijos pareigūnų mokymui, kvalifikacijos kėlimui ir pareigų vykdymui Europos Sąjungoje;
  2. Apsvarstyti Europos policijos koledžo, kuris galėtų padėti užtikrinti, kad pareigūnai yra mokomi tinkamai ir priimtini standartai visoje Europoje yra išlaikomi, plėtrą ir vystymąsi.
  3. Užtikrinti, kad visoms ES šalims būtų suteikta pagalba ir gairės diegiant priimtinus standartus naudojantis ne įstatyminiais mechanizmais (tokiais kaip sertifikavimas).