Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
LAASDPS atstovų susitikimas su VMT vadove
2022-03-09

Daugiau kaip mėnesį Valstybinės miškų tarnybos (VMT) vadovo postą palikus Karoliui Mickevičiui, įstaigai laikinai vadovauti paskirta Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės vadovė Vilija Augutavičienė.

 

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) pirmininkas Vaidas Laukys susitiko su VMT vadove ir aptarė tarnybos darbuotojams opius klausimus, pristatė bendruomenės lūkesčius. Situacija tarnyboje nėra paprasta, o ypač paaštrėjo po praėjusių metų liepos 1 d. startavusios pertvarkos, atskyrus VMT kontrolės funkcijas. Susitikimo metu buvo diskutuota keliomis opiausiomis temomis.

 

1. Padidėjęs darbo krūvis, žmogiškųjų išteklių (atitinkamai ir darbo užmokesčio fondo) trūkumas. Tarnyboje išaugo darbo krūvis mat padidėjo prižiūrimų teritorijų plotai, o vykimas į objektus užima vis daugiau laiko.  Neproporcingai turimiems pajėgumams didėja darbo krūviai su Nacionalinės mokėjimo agentūros ES teikiamos paramos miško įveisimui, jaunuolynų ugdymui ir kitų priemonių priežiūra susiję patikrinimai. Situacija dar labiau aštrėja kolegų pavadavimo metu, kai esami darbo krūviai dar labiau išauga. Iš esmės galimi du šios problemos sprendimo būdai: reikia didinti specialistų skaičių arba ženkliai mažinti keliamus reikalavimus ir darbo krūvius. 

 

2. Darbo sąlygų pablogėjimas. Vis dar neišgrynintas ir nesumažintas miškotvarkos projektų derinimo procesas, trūksta aiškių metodikų, sklandžiai veikiančių programų, duomenų bazių, didžioji dalis duomenų ir dokumentų nėra skaitmenizuoti, labai daug laiko VMT darbuotojai sugaišta siekdami įsisavinti naujų teritorijų priežiūrą, bandant surasti informaciją apie vykdomus ar įvykdytus kirtimus.

 

Teoriškai buvo pakeistos vidinės miškotvarkos projektų rengimo ir tvirtinimo taisyklės. Praktiškai pasikeitė tik procedūros, o projektai specialistams kaip buvo, taip ir yra pilnai siunčiami tikrinti  natūroje, nes jokių atrankos kriterijų VMT iki šiol neturi. Be to, apsunkintos ir pačios projektų derinimo procedūros.

 

Iki šiol nepakeisti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, kai buvo žadama, kad nebereikės tikrinti pranešimų apie ketinimus kirsti mišką (išskyrus retinimus ir einamuosius kirtimus). Tačiau situacija tokia, kad, pavyzdžiui, dauguma šių metų sausio mėn. priėmimo dienų buvo  užimtos vien tik „malkautojų“. Pranešimų suderinimas ir leidimų išdavimas per ALIS sistemą užima kur kas daugiau laiko nei visa tai buvo padaroma klientui atvykus, stringa programų ALIS ir MKIIS darbas, kritikos sulaukia ir naujoji tvarka, kuomet savininkas gali gauti konsultaciją miško valdoje per neaiškius tarpininkus, kartais net nederinant laiko su konsultuoti turinčiu specialistu. 

 

Mažinant kabinetų skaičių rajonuose, nebuvo įvertinti ne tik važinėjimo atstumai, bet ir praktiniai dalykai – kaip sutalpinti į mažesnio nei 20 kv. metrų ploto kabinetą 2 ar daugiau rajonų baldus, dokumentus, inventorių.

 

3. Emocinė, socialinė atmosfera VMT yra apgailėtina, nėra grįžtamojo ryšio tarp vadovų ir darbuotojų. Pasitenkinama tuo, kad specialistai gauna elektroniniu paštu tik užduotis, nurodymus, ir pastabas, jei kas atliekama blogai. Įgyvendinus pertvarką vadovai taip ir nepasiteiravo darbuotojų, kaip specialistams regionuose sekasi, nėra informacijos, kad būtų daroma kokia nors situacijos analizė. Nebuvo nei  vieno bendro VMT miškų ūkio priežiūros skyriaus darbuotojų susirinkimo, kuriame būtų diskutuojama aktualiais klausimais. Rengiant vidines tvarkas specialistams nesuteikiama galimybė išsakyti savo nuomonę. 

 

VMT direktorė V. Augutavičienė teigė, kad didžioji dalis LAASDPS pateiktos informacijos jai jau žinoma, o problemos - sprendžiamos. Vadovė taip pat pritarė minčiai, kad VMT darbuotojai yra lyg įbauginti, bijo išreikšti nuomonę, išsakyti kylančias problemas. Ji deda ir dės pastangas, kad VMT darbuotojų krūviai būtų subalansuoti, normalizuojami darbo krūviai, mažinama administravimo našta, gerinamos darbo sąlygos. Be to, buvo paminėta, kad planuojama važiuoti į regionus ir tiesiogiai kalbėti su ten dirbančiais VMT darbuotojais. V. Augutavičienė sakė, kad regionuose dirbančių darbuotojų atlyginimai yra neadekvačiai maži, ir ji dės maksimalias pastangas, kad ši problema būtų kuo greičiau ištaisyta. 

 

Sutarta, kad po kurio laiko vėl bus surengtas susitikimas, kuriame bus apsikeista informacija apie minėtų problemų sprendimą.

 

---

 

E. Blaževič/LRT nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?