Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
LAASDPS kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl saugomų teritorijų pertvarkos
2017-03-23

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) kreipėsi į Aplinkos ministeriją (AM) su prašymu pateikti informaciją apie planuojamą saugomų teritorijų valdymo srities pertvarką.

 

Neseniai aplinkos ministras Kęstutis Navickas išplatino viešą pranešimą dėl planuojamų permainų saugomų teritorijų sistemoje. K. Navickas prašė teikti pasiūlymus dėl sistemos patobulinimo. LAASDPS pirmininko Vaido Laukio teigimu, viešai prieinama ir turima informacija neleidžia profesinei sąjungai tinkamai įvertinti planuojamų struktūrinių pertvarkymų skaidrumo, jų poveikio valstybės tarnautojams bei siektinų tikslų įgyvendinimo aiškumo.

 

LAASDPS atstovai, siekdami betarpiško ir valstybės tarnautojų interesus atitinkančio bendradarbiavimo prašo aplinkos apsaugos ministerijos pateikti informaciją ir nurodyti:

 

a) Kas konkrečiai saugomų teritorijų valdymo srityje šiuo metu yra negerai, kur ir kokios problemos įžvelgiamos?

 

b) Kokios funkcijos saugomų teritorijų valdymo srityje nėra įvykdomos bei dubliuojasi su kitomis institucijomis?

 

c) Kokių tikslų yra siekiama organizuojant pertvarką saugomų teritorijų valdymo srityje?

 

d) Kokia Aplinkos ministerijos vizija pertvarkant saugomų, teritorijų valdymo sistemą?

 

e) Ar minėtos pertvarkos metu bus naikinamos pareigybes, jeigu taip, kokios konkrečiai, beikaip bus įgyvendintos darbuotojų teisės: ar bus siūlomos naujos darbo vietos, ar bus sudaryta reali galimybė tęsti darbo santykius po įvykdytų struktūrinių pertvarkymų, kokios konkrečiai darbo sąlygos bus keičiamos, ar procesai, susiję su darbuotojų teisėmis ir pareigomis, vyks skaidriai, teisėtai ir bus apsaugoti teisėti darbuotojų darbo, socialiniai ir ekonominiai interesai?

 

f) Kita su struktūriniais pertvarkymais  ir su dėl to priimamais sprendimais susijusi informacija.

 

LAASDPS rašte Aplinkos ministerijai akcentavo, kad planuojama saugomų teritorijų valdymo srities pertvarka yra itin aktuali profesinės sąjungos nariams.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?