Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
LAASDPS susitiko su Aplinkos apsaugos departamento vadovybe
2022-02-23

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai vasario 22 d. susitiko su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) vadovais. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta darbuotojams svarbių klausimų aptarimui.

 

Vienas iš svarbiausių akcentų pasitarimo metu buvo sprendimas dėl Taikinimo komisijos steigimo ir jos veiklos reglamento. Pusantrų metų trukusios derybos dėl šio klausimo pagaliau yra baigtos. Nuo šiol LAASDPS nariai, atsižvelgiant į kolektyvinės sutarties sąlygas ir patvirtintą Taikinimo komisijos reglamentą, turės galimybę į papildomą gynybą ir atitinkamų tyrimų išvadų apeliavimą. Šis susitarimas yra naudingas ir darbuotojams, ir darbdaviui, mat didžiąją dalį sprendimų dėl galimų tarnybinių (esamų ar menamų) nusižengimų bus galima išspręsti paprasčiau ir greičiau, be teisminių procesų, kartu taupant ir valstybės biudžeto lėšas. 

 

Susitikimo metu taip pat priimtas sprendimas įsteigti AAD Saugos ir sveikatos komitetą, kuris profesinei sąjungai leis produktyviau atstovauti darbuotojų interesams sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

 

Nemažai dėmesio susitikime skirta ir darbuotojų skiepijimo nuo erkinio encefalito klausimui. Iki šiol darbdavio lėšomis nuo šios ligos  buvo skiepijami tik valstybės tarnautojai. Visgi LAASDPS pavyko sutarti, kad nuo erkinio encefalito būtų skiepijami visi darbuotojai. Profesinės sąjungos atstovai akcentavo, kad tiek valstybės tarnautojai, tiek darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, turėtų vienodas socialines garantijas.

 

Jau kuris laikas vyksta diskusija dėl aplinkosaugininkų apsaugos nuo galimų rizikų, kurios kyla dėl jų priimamų įstatymuose numatytų sprendimų, vykdant savo įstatymais numatytas pareigas. Todėl jau ne pirmą kartą buvo aptarti galimi aplinkosaugininkų civilinio draudimo variantai. Priimta vieninga pozicija, kad visi darbuotojai bus apdrausti, liko tik pasirinkti Draudimo paslaugos teikėją ir palankiausias draudimo sąlygas darbuotojams.

 

Susitikimo metu dar buvo diskutuojama ir dėl naujos tvarkos, reglamentuojančios darbo apmokėjimą dirbantiems pagal darbo sutartį. LAASDPS pateikė eilę pastabų ir pasiūlymų dėl šios tvarkos tobulinimo. Informavimo ir konsultavimo proceso metu buvo pasiektas abi puses tenkinantis susitarimas. Visgi LAASDPS atkreipia dėmesį, kad analogiškos motyvacinės sistemos reikėtų ir valstybės tarnautojams. Tai prisidėtų prie mikroklimato tarnyboje gerinimo, padidintų valstybės tarnautojų motyvaciją ir patrauklumą valstybės tarnybai. Šiai dienai aplinkosaugininkų atlyginimai nėra konkurencingi darbo rinkoje, darbo užmokestis neadekvatus atliekamų darbo funkcijų krūviui, todėl LAASDPS deda maksimalias pastangas, kad aplinkosaugininkai turėtų geresnes ir patrauklesnes socialines garantijas.

 

---

 

J. Kalinsko / BNS nuotr.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?