Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Latvijos pareigūnų profsąjungos pažanga: per 4 metus padidėjo 7 kartus
2018-07-25

Prieš keletą dienų vykusiame Latvijos pareigūnų profesinės sąjungos Latvijas Iekšlietu Darbinieku Arodbiedrība (LIDA) rinkiminiame ataskaitiniame kongrese lankėsi ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel, Lenkijos policijos ir pasienio pareigūnus atstovaujančios profesinės sąjungos atstovai.

 

Kongreso metu daugiau kaip 80 delegatų profesinės sąjungos vairą trečiai 4 metų kadencijai patikėjo pirmininkui Armands Augustāns. Turėjusi apie 500 narių LIDA per ketverius metus užaugo iki 2800 narių turinčią profesinę sąjungą.

 

Iš kairės: NPPSS pirmininkas V. Banel, Lenkijos profesinės sąjungos Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej pasieniečių atstovas Robert Lis ir policijos pareigūnų atstovas Rafał Kruk ir LIDA pirmininkas Armands Augustāns

 

Anot V. Banel, Lietuvos ir Latvijos teisėsaugos situacija – panaši. „Latviai buvo tie, kurie daug ką iš mūsų išmoko, perėmė gerąsias praktikas ir pritaikė jas profesinės sąjungos veikloje plėtojant ir stiprinant socialinę partnerystę, atstovaujant ir ginant  statutinių pareigūnų interesus. Problemos abejose šalyse taip pat panašios: per maži atlyginimai ir pensijos, nepakankamas aprūpinimas, netinkama darbo laiko apskaita. Džiugu, kad dar 2010-aisiais pasirašytas bendradarbiavimo su latvių profesine sąjunga susitarimas išties padeda spręsti bendras problemas, dalintis įžvalgomis ir patirtimi“.

 

NPPSS atstovai prieš ketverius metus latvius supažindino su Europos policijos pareigūnų konfederacijos (EuroCOP) veikla. Kongreso metu LIDA informavo apie oficialų kreipimąsi į EuroCOP su prašymu įstoti į šią organizaciją. NPPSS Latvijos profesinei sąjungai žadėjo suteikti visokeriopą paramą siekiant narystės. NPPSS EuroCOP nariais tapo 2012 m. EuroCOP - 2002 m. įsikūrusi ir šiuo metu pusę milijono pareigūnų, priklausančių 35 Europos teisėsaugos pareigūnų profesinėms sąjungoms, atstovaujanti skėtinė organizacija. EuroCOP sprendžia Europos pareigūnų problemas, kelia saugesnės darbo aplinkos ir adekvataus apmokėjimo problemas, teikia siūlymus Europos Komisijai ir Europos Parlamentui.

 

Susitikimo metu V. Banel buvo apdovanotas medaliu už tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą. Tai, anot NPPSS vadovo, aktyvios NPPSS veiklos ir  tarptautinio bendradarbiavimo bei gerosios patirties perdavimo įvertinimas.