Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
LPPPS su VSAT atstovais aptarė esminius sistemos pokyčius ir peržiūrėjo atliktus darbus
2016-06-01

Susitikimų metu LPPPS atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad pastebimi tam tikri naujos darbo užmokesčio sistemos neatitikimai. Nuspręsta, kad, siekiant atstatyti socialinį teisingumą, kai kurioms pareigūnų grupėms bus organizuojami neeiliniai tarnybinės veiklos vertinimai.

Kartu su profesine sąjunga aptarti VSAT pateikti paskaičiavimai dėl lėšų poreikio, skirto nuo 2016 m. liepos 1 d. organizuojamiems neeiliniams pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimams. Kai kurie pareigūnai po neeilinių vertinimų gali tikėtis atlyginimų padidinimo. 

„Įvertinus lėšų poreikį sutarta, kad šiais metais neeiliniai vertinimai bus organizuojami dviems pareigūnų grupėms: C5 ir A10 kategorijų pareigūnai, kuriems iki 2016 m. sausio 1 d. buvo mokami priedai; tie, kurių po 2016 m. sausio 1 d. nustatytas koeficientas nuo aukštesniojo skiriasi 0,01-0,09“, - teigia LPPPS tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas.

Kito susirinkimo metu buvo sprendžiami klausimai, susiję su nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojančiomis Vidaus tarnybos statuto 37 str. nuostatomis ir suminės darbo laiko apskaitos įvedimu. LPPPS informuoja, kad tik bendromis jėgomis pavyko sukurti galimų darbo grafikų variantus, kurie jau yra persiųsti į visas VSAT rinktines. Be to, nagrinėtos Vidaus reikalų ministerijos pateiktos rekomendacijos dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo bei sprendžiama, kaip jas pritaikyti praktikoje. VSAT ir LPPPS atstovai sutarė, kad po atsiradusių teisės aktų pakeitimų bus stengiamasi kuo mažiau keisti jau taikomus tarnybos grafikus, o pareigūno išdirbtos papildomos valandos bus tinkamai apmokamos.

„Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigalioja 40 val. darbo savaitės režimas. Iki šiol perdirbtos valandos buvo neapmokamos, kai kuriais atvejais apskritai nekompensuojamos. Nuo liepos 1 d. ši tvarka keičiasi, viršytas darbo laikas turės būti apmokėtas kaip viršvalandinis. Tuo tarpu profesinė sąjunga aktyviai stebės šį procesą. Praeityje jau esame turėję nemažai spekuliacijų. 2008-2009 metais buvo net specialūs įsakymai, kuriuose buvo numatyti neplanuoti viršvaladžių. VSAT turi 5-7 proc. nekomplektaciją, todėl natūralu, kad apsieiti be viršvalandžių kartais nepavyks,  tačiau už papildomą darbą privalo būti tinkamai apmokėta“, - aiškina J. Amelinas.

Profesinės sąjungos stebi Vidaus tarnybos statuto ir kolektyvinės sutarties įgyvendinimą

Su VSAT vadovybe buvo aptartas Vidaus tarnybos statuto bei kolektyvinės sutarties įgyvendinimas. VSAT sudarytos specialios darbo grupės pirminininkas Vidas Mačaitis ir kiti grupės nariai pristatė plane numatytus darbus, kurie jau yra įvykdyti, analizuotos neatliktų darbų priežastys, įvardijami įvykdymo terminai ir būsimi darbai. Iš esmės dauguma darbų atliekami taip, kaip ir numatyta planuose. Sutarta, kad tokio pobūdžio pristatymas pakartotinai bus organizuojamas po 3 mėnesių.

Primename, kad 2016 m. vasario 23 d. pasieniečių ir profesinių sąjungų vadovai pasirašė VSAT šakos kolektyvinę sutartį. Tikimasi, kad toks dokumentas sudarys sąlygas operatyviau, efektyviau ir paprasčiau spręsti sienos apsaugos sistemoje iškylančias problemas, o pasieniečiams bus suteiktos galimybės turėti geresnes darbo sąlygas.

Sutartimi siekiama plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias, palankias darbo VSAT sąlygas, skatinti darbdavio, profesinių sąjungų ir darbuotojų bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, formuoti VSAT tradicijas, stiprinti darbuotojų profesionalumą ir motyvaciją, lojalumą organizacijai. Tikimasi, kad naujo dokumento įsigaliojimas skatins nepakantumą korupcijai, skleis demokratines vertybes ir principus asmeniniame bei visuomeniniame gyvenime.

Susitikimų metu taip pat aptartas planuojamas 2017 m. VSAT finansavimas. Artimiausiu metu apie tai pateiksime daugiau informacijos.

Esminės VSAT šakos kolektyvinės sutarties nuostatos

VSAT Vidaus tarnybos statuto ir VSAT kolektyvinės sutarties įgyvendinimui reikalingų teisės aktų projektų rengimo priemonių planas

NPPSS informacija