Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
LPPPS, VSAT ir VST atstovų susitikime aptarti BEOA dalinio reorganizacijos klausimai
2019-06-26

Praėjusią savaitę VSAT būstinėje vyko Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) organizuotas Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) bei Viešojo saugumo tarnybos (VST) susitikimas, skirtas VSAT Ignalinos pasienio rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos (BEOA) dalinio perdavimo VST nuo spalio 1 d. klausimams aptarti. 

 

Susitikime dalyvavę NPPSS ir LPPPS nariai VSAT bei VST atstovams pateikė pareigūnų bendruomenei rūpimus reorganizuojamo padalinio struktūros, funkcijų, materialinio aprūpinimo, personalo ir darbo organizavimo klausimus. 

 

Savo ruožtu, VSAT atstovai patikino, kad VST perduos visus dabar esamus etatus su visa infrastruktūra, nes nenumatomas joks etatų mažinimas. Taip pat, nors visiems pareigūnams bus įteikti atleidimo lapeliai, VSAT bei VST atstovai užtikrino, kad visi norintis dirbti tame pačiame dalinyje ir toliau galės tai daryti, o norintiems likti VSAT bus pasiūlytos pareigos kituose VSAT padaliniuose. Be to, dalis pareigūnų galės pasinaudoti išeitinėmis išmokomis. Dar daugiau, VSAT patikino, kad liepos mėnesio neeiliniai vertinimai vyks neatsižvelgiant į reorganizaciją. Kitų metų eiliniai vertinimai, kaip įprasta, vyks nuo vasario mėnesio.

 

Kiek daugiau klausimų pateikta VST atstovams. Atsakydami į struktūros klausimus, VST atstovai pristatė būsimą BEOA dalinio struktūrą. Anot jų, vienintelis numatomas pakeitimas yra – du skyrius pertvarkyti į kuopas, o pamainas į būrius. Be to, minėtame dalinyje papildomai bus įsteigtas personalo specialisto etatas. Taip pat VST atstovai teigė, kad reorganizacijos metu visi 15 ir 14 pareigybių grupės pareigūnai bus be jokių atrankų perkelti į 13 pareigybių grupę. Tai reiškia, kad 109 pareigūnams ne tik į aukštesnius pasikeis laipsniai, bet automatiškai padidės ir atlyginimai. Į kitus padalinius komandiruoti BEOA dalinio pareigūnų nesiruošiama.

 

Kadangi VST yra nuolatinės specialiosios parengties institucija, BEOA daliniui bus priskirta nauja funkcija – atkurti viešąją tvarką, užtikrinti visuomenės saugumą ypatingų ir ekstremalių situacijų metu. Dėl to visi šio dalinio pareigūnai per ateinančius metus vyks į savaitės trukmės mokymus VST mokymų bazėje Kaune.

 

Kaip susitikime teigė VST atstovai, ateinantiems metams bus prašomi papildomi asignavimai minėto dalinio pareigūnų tarnybinei uniformai įsigyti. Planuojama, kad apie ši suma turėtų sudaryti apie 2000 eurų vienam pareigūnui.

 

Susitikimo pabaigoje Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel pasidžiaugė konstruktyviu bei efektyviu bendradarbiavimu tiek su VSAT, tiek su VST vadovybe ir išreiškė viltį, kad reorganizavus BEOA dalinį toks bendradarbiavimas tęsis, pradedant nuo kasdienių klausimų sprendimo iki šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?