Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
LPPS aiškinasi, kur ir kaip organizuojamas budėjimas namuose ir kokios vardines dovanas gauna komisariatų vadovai
2016-05-16

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) žiniomis, praktikos skirti budėjimą namuose buvo atsisakyta gana seniai, policija nemokėdavo už buvimą namuose, o, jei yra būtinybė turėti atsakingą vadovą, jis būdavo pasitelkiamas įprastų funkcijų vykdymui. Toks tarnybos organizavimas buvo aiškinamas tuo, kad bet kuris policijos pareigūnas gali prisidėti prie saugumo užtikrinimo savo veiklos teritorijoje (srityje) ir geriausiai tai gali daryti ne būdamas namuose, o dirbdamas įstaigoje. Dar daugiau, tyrėjai, dirbantys įprastu darbo laiko režimu, yra pasitelkiami vykdyti nepertraukiamoms funkcijoms (darbui operatyvinėse grupėse). Nepaisant to, nuo 2016 m. sausio 1 d. praktika pasikeitė – vadovus imta skirti budėti namuose.

„Mano nuomone, toks žmogiškųjų išteklių valdymo politikos pasikeitimas turėtų būti aptartas plačiau. Tačiau prieš inicijuodami konsultacijas dėl darbo laiko, tarnybos planavimo sprendimų, prašome Lietuvos policijos vadovybės pateikti išsamią informaciją apie budėjimo namuose mastus, paaiškinti, kaip parenkama, ką paskirti budinčiu namuose, kokiais kriterijais ir motyvais dėl to apsisprendžiama. Turime žinių ir apie policijos įstaigų lėšų naudojimą vardinėms dovanoms. Kiek mums yra žinoma, įstaigų vadovai, pavaduotojai ir teritorinių policijos komisariatų vadovai buvo apdovanoti brangiomis vardinėmis dovanomis“, - pasakoja LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

LPPS Lietuvos policijos generalinio komisaro prašo pateikti šią informaciją:

  • kokiose policijos įstaigose yra organizuojamas įstaigos vadovų, jų pavaduotojų, teritorinių policijos komisariato budėjimas namuose; kiek ir kokio lygio vadovų budėjo namuose kiekvienoje iš teritorinių policijos įstaigų nuo 2016 m. sausio 1 d.;
  • kokiu tikslu yra organizuojamas įstaigos vadovo, pavaduotojo, teritorinio komisariato budėjimas namuose; kas priima sprendimą dėl įstaigos vadovo budėjimo namuose (tvirtina budėjimo grafiką); ar centrinėje įstaigoje buvo priimtas sprendimas dėl tokio budėjimo organizavimo;
  • kiek laiko (valandų) nuo 2016 m. sausio 1 d. įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir teritorinių policijos komisariatų viršininkai budėjo namuose;
  • kaip buvo (yra) kompensuojamas budėjimas namuose (kokia dalis budėjimo namuose laiko kompensuota suteikiant papildomą poilsio laiką per vieną mėnesį, pridedant papildomą poilsio laiką prie kasmetinių atostogų, apmokant budėjimą namuose pagal Darbo kodeksą; kokios sumos išmokėtos kiekvienoje iš teritorinių policijos įstaigų;
  • ar teritorinių policijos įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, teritorinių komisariatų vadovams buvo teikiamos vardinės dovanos 2016 metais; jei taip – kiek ir kokių vardinių dovanų buvo įteikta kiekviename iš vyriausiųjų policijos komisariatų, kiek lėšų buvo skirta šioms dovanoms įsigyti.

LPPS informacija

 

 

 

 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?