Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
LPPS pateikė siūlymą dėl suminio darbo laiko apskaičavimo
2016-10-06

LPPS pirmininkė Roma Katinienė siūlo imtis aktyvių veiksmų užtikrinant vienodą, teisės aktų nuostatas atitinkančią praktiką bei pareigūnų teisių ir teisėtų interesų apsaugą tam, kad būtų taikomos vienodos suminės darbo laiko apskaičiavimo, įvedimo ir viršvalandžių apskaičiavimo praktikos.

PD atsakyme teigiama, kad darbo grupėje šiuo metu yra svarstomas Darbo ir poilsio laiko apskaitos policijos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimo projektas. Minėtame teisės akte bus reglamentuotos nuostatos, susijusios su suminės darbo laiko apskaitos taikymu, viršvalandžių apskaičiavimu ir apmokėjimu už juos.

Pasak R. Katinienės, Vidaus tarnybos statute numatyta teise įvesti suminę darbo laiko apskaitą ne visos PD pavaldžios įstaigos pasinaudojo tinkamai, t.y. net ir nustatytas funkcijas pertraukiamai vykdantiems pareigūnams taiko suminę darbo laiką apskaitą. Profesinės sąjungos nuomone, siektina, kad visose policijos įstaigose dirbantiems pareigūnams tiek Vidaus tarnybos statuto, tiek ir kitų teisės aktų nuostatos privalo būti taikomos vienodai ir nepažeidžiant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisių ir teisėtų interesų.

Taip pat kai kurie apskričių vyriausieji policijos komisariatai, skaičiuodami statutiniams valstybės tarnautojams tenkančią maksimalią mėnesio darbo valandų sumą, neįvertina būtinų suteikti dviejų poilsio dienų per savaitę. Tokiu būdu nukrypstama nuo lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių principų bei Darbo kodekso nuostatų.

LPPS informacija

 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?