Pagalba

  

Pagalba
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnas gaus ir naują uniformą , ir piniginę kompensaciją
2013-04-19

Byloje kilo ginčas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus –kalėjimo pareigūno R.V. teisės gauti naują tarnybinę uniformą ar jos dalis, pasibaigus tarnybinės uniformos ar jos dalių dėvėjimo terminui, taip pat dėl teisės gauti piniginę kompensaciją – žalą.

Primename, kad Lietuvos vyriausiasis  administracinis teismas, nagrinėdamas vidaus tarnybos pareigūnų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis klausimą , yra konstatavęs, kad aprūpinimas tarnybine uniforma ar atitinkamo dydžio kompensacija vietoj jos yra įstatymu nustatyta garantija, kuri negali būti paneigiama lėšų trūkumu, ar po įstatyminių aktų nebuvimo, nes įstatymas to nenumato, o Statutas aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis fakto su jokiomis sąlygomis nesieja.

Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika ir atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog pareigūnų R.V. reikalavimas įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administraciją išduoti jam tam uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigęs, yra pagrįstas, todėl jam per mėnesį turi būti išduotas vienas komplektas tarnybinės uniformos. Taip pat teismas konstatavo , jog R.V. turi teisę į nuostolių, kuriuos sąlygojo savalaikis uniformos dalių neišdavimas , atlyginimą.

Pareigūnui iš įstaigos priteista daugiau kaip 1032 litai.