Pagalba

  

Pagalba
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo uždarymas: kas laukia pareigūnų?
2018-08-03

Šią savaitę Lietuvos Respublikos ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų pirmininkai dalyvavo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime vykusiame pasitarime dėl įstaigos iškėlimo. Profesinių sąjungų atstovų teigimu, negalima priimti skubotų sprendimų ir būtina didesnį dėmesį skirti pareigūnų socialinių garantijų užtikrinimui.

 

Skubiai suorganizuotame susitikime dalyvavo LR ITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas, VA ITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vadovybė, Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krikštaponis, teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis.

 

Teisingumo ministerija rašte Kalėjimų departamentui liepos mėn. rašė, kad šiuo metu svarstoma galimybė perskirstyti suimtuosius ir nuteistuosius ir juos perkelti į kitas įstaigas skubos tvarka. Teisingumo ministerija, įvertinusi laisvų vietų ir kamerų skaičių atitinkamose įstaigose, mano, kad asmenys galėtų būti išskirstyti, pavyzdžiui, tokiu principiniu būdu: 1) suimtieji į Vilniaus pataisos namus ir Alytaus pataisos namus; 2) nuteistieji arešto bausme į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus, nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos į Kauno tardymo izoliatorių, nuteistieji, bausmę atliekantys kalėjime, į Šiaulių tardymo izoliatorių ir Kybartų pataisos namus, kiti nuteistieji palikti dirbti ūkio darbus, tolygiai paskirstyti po kitas įstaigas. Teisingumo ministerija prašė Kalėjimų departamento įvertinti pateikto plano skubaus įgyvendinimo galimybes.  

 

Profesinių sąjungų atstovai susitikimo metu teigė nepritariantys skubotiems Teisingumo ministerijos žingsniams iškelti ir uždaryti įstaigą dar šiais metais. Anot VA ITĮPS vadovo Vitalijaus Jagmino, perkeliant asmenis iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, reikalingas pereinamasis laikotarpis ir konkretus įkalinimo įstaigų atnaujinimo ar naujų statymo planas. Be to, viceministro E. Jurkonio pasirašytame rašte visiškai nekalbama apie darbuotojus ir jų socialines garantijas.

 

„Tokie procesai turi vykti nuosekliai. Būtina diskutuoti ir tartis su darbuotojais, profesinėmis sąjungomis, atlikti tikslius paskaičiavimus, kurie leistų numatyti, ar pavyks sutaupyti lėšų perkeliant asmenis į kitas įstaigas. Skuboti veiksmai tik kelia sąmyšį ir didina įtampą darbuotojų tarpe“, - įsitikinęs V. Jagminas.

 

Profesinės sąjungos Teisingumo ministerijai siūlė iš pradžių Turto bankui perduoti šalia Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo esantį pastatą ir jam priklausančią teritoriją, kur buvo Laisvės atėmimo vietų ligoninė. Pavykus parduoti turtą, galima būtų investuoti į nebaigtas Pravieniškių kalėjimų statybas ir šalia Vilniaus esančių pataisos namų gamybinių patalpų rekonstrukciją bei pritaikymą tardymo izoliatoriui. Statybas ir rekonstrukcijos procesus, anot profesinių sąjungų, turėtų organizuoti ir kontroliuoti pati Teisingumo ministerija. Šiaulių tardymo izoliatoriaus statybų praktika rodo, kad, pirkimus vykdant įstaigai, procesai vyksta labai lėtai.

 

Profesinės sąjungos rengiasi imsis visų teisėtų būdų ir priemonių siekiant užtikrinti darbuotojų teisėtus lūkesčius ir kviečia ministerijos atstovus nepriimti skubotų sprendimų. Tikimasi, kad Teisingumo ministerija priims reikiamus sprendimus ir atsižvelgs į darbuotojų atstovų išsakytas rizikas ir siūlymus. Artimiausiu metu profesinės sąjungos rengiasi susitikti  su teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi.