Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Lyderystės mokymų dalyvių atsiliepimai
2020-10-30

Šią savaitę beveik 70 profesinių sąjungų ir socialinių partnerių atstovų dalyvavo projekto „Geresnis socialinis dialogas – geresnės darbo sąlygos“ lyderystės mokymuose, kuriuos vedė „Adizes instituto sertifikuotas vyr. konsultantas, šio instituto Lietuvos filialo vadovas, Adizes aukštosios Vadybos mokyklos (JAV) dekanas dr. Virginijus Kundrotas. Jūsų dėmesiui – kelių seminaro dalyvių atsiliepimai.

 

Romualdas Šližauskas, LAADPS valdybos narys

 

Įdomūs, informatyvūs ir naudingi mokymai. Šiek tiek baiminausi nuotolinio seminaro, maniau, kad gali būti įvairių trukdžių. Visgi viskas buvo organizuota labai gerai, punktualiai, o dalykas buvo dėstomas paprastai, visiems suprantama kalba, su įdomiais gyvenimiškais pavyzdžiais, video medžiaga. Mums, aplinkosaugininkams, ypač svarbu ir tai, kad mokymuose dalyvavo Aplinkos apsaugos departamento administracijos atstovai, kurie iš pirmų lūpų išgirdo bendradarbiavimo tarp socialinių partnerių reikalingumą ar net būtinybę. Mums tai labai aktualu, nes dialogas tarp profesinės sąjungos ir AAD vadovybės vyksta labai sunkiai. Kol kas AAD įvairiais būdais ignoruoja socialinius partnerius, pavyzdžiui, departamento direktorė su mumis bendrauja per savo atstovą darbui su profesinėmis sąjungomis.

 

Didelis dėkui už lyderystės seminarą lektoriams, o taip pat visiems, kurie prisidėjo prie jo organizavimo.

 

Jolita Paulauskienė, Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus viršininko pavaduotoja

 

Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šiuose mokymuose. Labai patiko dėstymo metodika, informacija buvo struktūruota, pateikiama nuosekliai, įvairiais būdais, po užduočių atlikimo viskas aptariama, apibendrinama ir akcentuojami esminiai dalykai. Analizuojami pavyzdžiai paimti iš tikro gyvenimo.

 

Buvo jaučiamas dėstytojo profesionalumas ir patirtis. Jis labai dėmesingai reagavo į dalyvių komentarus ir klausimus, atsakinėdamas nenuklysdavo nuo temos, nurodydavo kurioje mokymų dalyje bus pateikta kita informacija, susijusi su užduotu klausimu. Nestokojo humoro.

 

Visada genialu tai, kas paprasta, o paprasta nereiškia, kad prasta. Mokymų medžiaga lyg žemėlapis, sudėliojantis viską į vietas, nurodantis sąsajas tarp vykstančių reiškinių ir nusakantis procesą bei tikėtiną rezultatą. Daugelį išgirstų dalykų nujaučiame iš patirties, tačiau, įvardinus ir aptarus viską, pradedame sąmoningai suvokti. O tada suprantame, kad nuo mūsų sąmoningo pasirinkimo priklauso ne taip jau mažai: kiekvieno iš mūsų veikimas ar neveikimas sukelia tam tikrus reiškinius, kurie procesui suteikia eigą kuria nors kryptimi.

 

Mokymai atskleidė dalinimosi informacija svarbą, kurią vadovai dažnai linkę sumenkinti (pavyzdžiui, dėl laiko stokos). Projekto „Better social dialogue – better work“ programoje yra numatyti „Efektyvios komunikacijos“ ir „Kolektyvinių derybų“ mokymai. Labai tikiuosi, kad turėsiu galimybę juose dalyvauti.

 

Manau, kad teisūs yra seminaro dalyviai, išreiškę mintį, kad tokie mokymai turėtų vykti jau mokykloje. Šiandieną kolektyvuose galėtume išvengti daugybės bereikalingų konfliktų ir destrukcijos, atsirandančių iš paprasto žmogiškojo nesupratimo ar neįsisąmoninimo.

 

Jonas Stulpinas, UGPS valdybos pakaitinis narys

 

Labai įdomus seminaras. Po jo supratau, kad aplinką galima susisteminti, tam kad lengviau ją pažinti. Tai gali padėti numatyti  pokyčius, reakcijas, procesus, išryškinti svarbiausius aspektus, į kuriuos būtina atsižvelgti siekiant norimo rezultato. Man atrodo, kad seminare įgytas žinias galima pritaikyti ne tik darbe, bet ir asmeniniame gyvenime: sprendžiant įvairius konfliktus, dalyvaujant susitikimuose, analizuojant žmones, organizacijas, procesus, pasirenkant tinkamiausius žmones užduotims atlikti. Noriai dar kartą dalyvaučiau tokiuose mokymuose, žinoma, pokalbis gyvai būtu dar produktyvesnis. Noriu padėkoti ir lektoriui, kuris yra labai dėmesingas dalyviams, mokymus veda aiškiai ir suprantamai.

 

 

Lapkričio mėnesį Lyderystės mokymai bus surengti antrai projekto dalyvių grupei. Jie taip vyks nuotoliniu būdu.

 

Projektą, finansuojamą 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo „Socialinis dialogas – deramas darbas“ programos lėšomis, NPPSS įgyvendina su Norvegijos profesinių sąjungų organizacija „Fagforbundet“ ir šios šalies savivaldos asociacija „KS“. Jis yra skirtas Ugniagesių gelbėtojų ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinėms sąjungoms, o taip pat šių šakų darbdavių organizacijoms – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir Aplinkos apsaugos departamentui. Projekto mokymuose dalyvauja ir kitų NPPSS šakinių profesinių sąjungų lyderiai.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?