Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Migracijos politikai – naujas sprendimas
2017-10-03

Vidaus reikalų ministerija (VRM) pozicijų derinimui Policijos departamentui ir Migracijos departamentui pateikė siūlymą iš esmės keisti migracijos politikos vykdymą Lietuvoje. Siūloma, jog politikos formavimu, teisėkūra ir priežiūra užsiimtų VRM, o Migracijos departamento funkcijų vykdymas būtų perduotas Policijos departamentui, išlaikant teritorinius policijos migracijos padalinius apskrityse.

 

„Atlikome išsamią Lietuvos migracijos politikos įgyvendinimo analizę. Nustatėme, jog daug funkcijų dubliuojama – skirtingus etapus vykdo kelios įstaigos, sprendimai priimami lėtai, nėra aiškios atsakomybės už asmenų aptarnavimo kokybę, be to – eikvojami valstybės ištekliai“, – pažymi vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

 

Iki šiol migracijos reikalus kuruoja 4 institucijos: VRM, Policijos departamentas, Migracijos departamentas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Migracijos klausimų sprendimais rūpinosi beveik 700 žmonių ir tam buvo skiriama beveik 10 mln. eurų.

 

VRM siūlomas sprendimas valstybei kasmet leistų sutaupyti apie 2 mln. eurų, be to pagerintų teikiamų paslaugų kokybę ir sutrumpintų priimamų sprendimų laiką. Ministras E. Misiūnas pažymi, kad toks sprendimas siūlomas siekiant kryptingai formuoti migracijos politiką ir efektyviai ją įgyvendinti.

 

Po pertvarkos policijoje atsirastų centrinis migracijos skyrius, kuris struktūriškai apjungtų esamus teritorinius policijos migracijos padalinius apskrityse. Ši vieninga struktūra apimtų migracijos įgyvendinimo procesus, susijusius su pilietybės klausimais, asmens dokumentais, leidimais gyventi, migracijos kontrole, vizų išdavimu, prašymų dėl prieglobsčio priėmimu.

 

Dalis Migracijos departamento įgyvendinamų funkcijų, susijusių su migracijos kontrole, vizomis, prašymų dėl prieglobsčio priėmimu ir sprendimais būtų perduota Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie VRM.
Taip pat ketinama iš esmės sustiprinti kontrolę ir migracijos politikos formavimą Vidaus reikalų ministerijoje.