Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ministerija žada pataisos įstaigų pareigūnų atlygį didinti daugiau nei 10 proc.
2018-10-11

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) gavo Teisingumo ministerijos atsakymą dėl lėšų bausmių vykdymo sistemai 2019 m. biudžete. Ministerija planuoja kitąmet skirti 10 proc. daugiau lėšų pareigūnų atlyginimams. Visas darbo užmokesčiui skirtų lėšų pokytis nuo 2016 iki 2019 m. sudarytų apie 30 proc.

 

Anot ministerijos, lyginant 2017 ir 2016 m. lėšas, skirtas pareigūnų darbo užmokesčiui, matomas ženklus padidėjimas – 2265 tūkst. eurų ir 8,7 proc., 2018 m. lyginant su 2017 m. padidėjimas lygus 1583 tūkst. eurų ir 5,6 proc. Teisingumo ministerija, vertindama bausmių vykdymo sistemos pareigūnų darbo užmokestį, mato pažangą ir tai patvirtina skaičiai, - rašoma atsakyme.

 

Ministerija pateikia lentelę, kurioje atsispindi bausmių vykdymo sistemos pareigūnų darbo užmokesčiui skirtų lėšų dinamika per paskutiniuosius trejus metus pagal atskiras pareigūnų grandis.

 

Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms 2019 m. numatoma skirti 57 274,7 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 56 318 tūkst. eurų. Ministerija pažymi, kad, siekiant gerinti pataisos pareigūnų socialines garantijas ir mažinti vidutinio darbo užmokesčio atskirtį lyginant su kitų sričių statutiniais pareigūnais, numatoma perskirstyti Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms 2019 m. numatomus asignavimus ir 1000 tūkst. eurų (iš jų darbo užmokesčiui 985 tūkst. eurų) papildomai skirti pareigūnų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms padidinti. Taigi bendra darbo užmokesčiui (įskaitant darbdavio ir darbuotojo mokesčius) sudarys 58 274,7 tūkst. eurų.

 

Ministerija pažymi, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. bus jungiami darbuotojų ir darbdavių mokami mokesčiai ir, kadangi didžioji dalis mokesčių bus mokami darbuotojo, 2019 m. darbo užmokesčio suma nurodoma jau indeksuota 1,289 koeficientu.

 

Tokiu būdu darbo užmokesčiui skirtos lėšos 2019 m. palyginti su 2018 m. bendrai padidėtų daugiau nei 4,5 mln. eurų (nurodoma indeksuota suma su mokesčiais) ir tai sudarytų daugiau nei 10 proc. pokytį. Teisingumo ministerija tikisi, kad, vykdant struktūrines reformas ir optimizuojant įstaigų veiklą, lėšų suma, kurią galima būtų nukreipti darbo užmokesčiui didinti, galėtų padidėti iki 5 mln. eurų. Atsižvelgiant į tai, preliminariais ministerijos skaičiavimais, planuojamas pareigūnų darbo užmokesčio didėjimas, atmetus vadovaujančią pareigūnų grandį, galėtų siekti iki 15 proc.

 

Andriaus Vaitkevičiaus nuotr./Teisingumo ministerija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?