Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ministerijos pateikė išaiškinimus dėl COVID-19 pripažinimo profesine liga ir prioritetinio pareigūnų skiepijimo
2021-03-18

Prieš kurį laiką Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kreipėsi į valstybės institucijas, reikalaudamas COVID-19 pripažinti profesine pareigūnų liga. Su tokiu raginimu NPPSS kreipėsi į Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijas, o taip pat į šalies Vyriausybę. Be to, institucijų prašoma pateikti informaciją apie statutinių pareigūnų skiepijimo nuo COVID-19 planus, o tiksliau – dėl pareigūnų įtraukimo į COVID-19 vakcinos prioritetinių gyventojų grupių sąrašą.

 

NPPSS sulaukė SAM, VRM, SADM atsakymo į minėtus reikalavimus. 

 

Dėl COVID-19 pripažinimo profesine liga

 

Valstybės institucijų nuomone, atskirai pripažinti COVID-19 profesine liga nėra tikslinga. Štai SAM atsakyme teigiama, kad profesinių ligų sąrašas yra patvirtintas dar 1994 m. Profesinių ligų sąrašo infekcinių ir parazitinių ligų grupėje yra 4.7 papunktis, teigiantis, kad profesinėmis ligomis gali būti pripažintos ir „Kitos infekcinės ligos, sukeltos darbų, kuriuos dirbant patvirtinta infekcijos rizika. SAM nuomone, vadovaujantis šiuo punktu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti tiriama ir pripažįstama profesine liga.

 

Todėl, SAM nuomone, profesinių ligų sąrašo papildymas COVID-19 ligą (koronaviruso infekcija) nėra reikalingas. 

 

VRM atkreipia dėmesį, kad tam COVID-19 buvimas profesinių ligų sąraše savaime nereiškia, kad ši liga, susirgus pareigūnui, visais atvejais bus pripažinta profesine liga. Tai gali nutikti tik jei pareigūnas užsikrėtė ja vykdydamas pareigas, kuomet buvo neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu.

 

Dėl prioritetinio pareigūnų skiepijimo

 

Kalbant apie statutinių pareigūnų įtraukimą į prioritetinį nuo COVID-19 skiepijamų asmenų sąrašą, valstybės institucijos teigia, kad Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. vasario 1 d. posėdžio metu buvo akcentuotas poreikis spręsti pareigūnų, vykdančių kontaktines karantino režimo užtikrinimo funkcijas, vakcinavimo aukštesniu prioritetu klausimą.

 

Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi tai, kad pareigūnai, vykdantys karantino užtikrinimo priemones, susiduria su ypač padidėjusia užsikrėtimo COVID-19 liga rizika, 2021 m. vasario 8 d. raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu perkelti pareigūnus, vykdančius karantino režimo užtikrinimo priemones kontaktiniu būdu ir tarnaujančius Policijos departamente bei PD pavaldžiose įstaigose, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei Viešojo saugumo tarnyboje, į aukštesnę prioritetinę grupę.

 

—-

 

NPPSS teisininko Rintauto Kuprio komentaras

 

Atsižvelgiant į šiuos institucijų atsakymus, gydytojas pareigūnui, susirgusiam COVID-19 liga, išduodamas nedarbingumo pažymėjimą, nurodo šio kreipimosi laiką, galimas užsikrėtimo aplinkybes ir nedarbingumo priežastį. Nedarbingumo pažymėjime gydytojui pažymėjus priežastį „profesinė liga, pareigūno darbdavys (statutinė įstaiga) įvertina susijusias aplinkybes ir patvirtina arba paneigia, kad pareigūnas susirgo COVID-19 liga vykdydamas savo funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu. Tuo tikslu „Sodra“ kreipiasi į pareigūno darbdavį (statutinę įstaigą), kuri turi įvertinti ir patvirtinti (arba nepatvirtinti) priežastinį pareigūno profesinės veiklos funkcijų vykdymo ir laikinojo nedarbingumo ryšį. Todėl pareigūnams būtina, vos pajutus infekcijos simptomus, kreiptis dėl elektroninio laikinojo nedarbingumo pažymėjimo išdavimo bei aktyviai dalyvauti ir bendradarbiauti su statutine įstaiga, atliekančia tyrimą dėl pareigūno ligos ir laikinojo nedarbingumo priežastinio ryšio su profesinės veiklos funkcijų vykdymu ar tarnybinių pareigų atlikimu.

 

Tais atvejais, kai statutinėje įstaigoje tyrimo metu nustatoma, kad pareigūno COVID-19 liga ir laikinasis nedarbingumas susiję su tarnybinių pareigų atlikimu, tačiau buvo neišvengiamas kontaktas su užkrečiamąja liga sergančiu kartu su pareigūnu dirbančiu asmeniu, pareigūnams, susirgusiems COVID-19 liga, jų prašymu iš statutinės įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, lėšų kompensuojamas pareigūno vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 66 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ nustatyta tvarka). Pareigūnų prašymams skirti vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensaciją bei nustatyti laikinojo nedarbingumo ryšį su tarnybinių pareigų atlikimu tirti statutinės įstaigos yra sudariusios specialias komisijas. Kylant neaiškumams ar klausimams dėl prašymų pateikimo, pareigūnai turėtų konsultuotis su NPPSS teisininkais.

 

---

 

policija.lt nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?