Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Mokslo metų pradžios šventė: ką turi žinoti pareigūnai
2018-08-27

Artėjant rugsėjo 1-ajai, kuomet prasidės mokslo metai, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) sulaukia vis daugiau klausimų dėl Darbo kodekse numatytų garantijų asmenims, auginantiems vaikus.

 

NPPSS informuoja, kad Darbo kodekso nuostatos galioja tiek dirbantiems įprastu 8 val. darbo laiko rėžimu, tiek dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą ir taikoma rugsėjo 1 d. ir, jei nuspręsta šventę perkelti, rugsėjo 3 d.

 

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teigimu, tėveliai gali pasinaudoti viena iš Darbo kodekso garantijų asmenims, auginantiems vaikus. Pirmąją mokslo metų dieną darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama teisė gauti ne mažiau kaip pusę darbo dienos laisvo laiko, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Kadangi ši garantija sietina su mokslo metų pradžios švente, ja turės teisę pasinaudoti ir tėvai, kurių vaikams mokslo metų pradžios šventė rengiama rugsėjo 3-ąją. 

Tačiau ši garantija taikoma tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną per mėnesį, t. y. netaikytina darbuotojams jau turintiems teisę į vadinamąjį „mamadienį“ ar „tėvadienį“ (auginantiems du vaikus iki 12 metų) ar auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų.

 

Darbdavio atsisakymas suteikti tėvams priklausantį laisvą laiką ar už jį mokėti yra darbo įstatymų pažeidimas – dėl jo galima kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

 

Parengta pagal VDI informaciją