Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Nagrinėtas jaunųjų pareigūnų pilietiškumo ugdymo klausimas
2021-11-11

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM), kur į susitikimą neformalią Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS), kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų grupę pakvietė vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev, buvo gvildenti pilietiškumo ugdymo klausimai VRM pavaldžiose įstaigose. 

 

Susitikimuose buvo analizuojama šių organizacijų ir statutinių įstaigų bendradarbiavimo plėtojimo galimybių tema sprendžiant pilietinio vaikų ugdymo klausimus. Kiek vėliau apsvarstytos darbo su jaunimu perspektyvos, platesnės pilietiškumo ugdymo galimybės statutinėse įstaigose, šio klausimo svarba bei vizijos. 

 

Ministerijoje buvo aiškiai vienbalsiai įvardyta prevencinė pilietiško jaunimo ugdymo svarba kaip prioritetinis viešasis interesas. 

 

Kadangi statutinės įstaigos neturi neformalaus vaikų šveitimo funkcijos, buvo paliesta nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar sąjungų jaunųjų pareigūnų pilietinio ugdymo veiklų tema. Kaip pavyzdžiai nagrinėtos dvi Lietuvos jaunųjų šaulių (www.sauliusajunga.lt) bei Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos (toliau – LJUS) (www.ljus.lt), abi skirtingais principais įsteigtos, bet abi dirbančios su vaikais.

 

LJUS steigėjas Romualdas Kazlauskas, didžiulę darbo su jaunimu patirtį turintis kolega, pristatė kokį kelią siekiant prisidėti prie pilietiško jaunimo ugdymo saugos klausimais pasirinko grupė aktyvių, energingų Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybos darbuotojų ir švietimo įstaigų atstovų prieš 21 metus. Tada bendradarbiaujant su Švedijos jaunųjų ugniagesių asociacija, buvo įkurta visuomeninė organizacija – LJUS, kuri bendradarbiavo su PAGD, švietimo ir jaunimo organizacijomis, taip pat su tarptautinėmis jaunimo organizacijomis. Per 18 metų LJUS aktyvios veiklos buvo pasiekti puikūs rezultatai per jaunimą plačiai propaguojant visuomenėje saugaus gyvenimo principus ir populiarinant ugniagesio profesiją. Patirtis parodė, kad visuomeninės organizacijos atstovai tiek laiko skirti ne visada gali, o geri rezultatai pasiekiami kai tokia veikla vyksta nuolat. 

 

VRM valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės vadovė Irina Malukienė susidomėjo tarptautine LJUS bendradarbiavimo patirtimi bei pasiūlė R. Kazlauskui artimiausių susitikimų metu esant galimybei išsamiau pristatyti ir pateikti konkrečių kitų šalių pareigūnų darbo su vaikais modelių pavyzdžių. 

 

Vėliau diskutuojant įvardyta, kad praktikoje kyla interesų konfliktas, kuomet pareigūnai, statutinese įstaigose vykdantys funkcijas teisės pažeidimų prevencijos srityje, užtikrinantys statutinių įstaigų bendradarbiavimą su visuomene, švietimo ir ugdymo įstaigomis, yra ir visuomeninių organizacijų, kurios veikia vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo srityje, nariai, ir aktyviai dalyvauja visuomeninių organizacijų vykdomose vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo veiklose. Taigi, derinti darbą statutinėje įstaigoje su nevyriausybinės organizacijos veikla kaip rodo patirtis, nors ir siekiant viešojo intereso įgyvendinimo, kelia ne mažai iššūkių. 

 

Mindaugas Milius, buvęs Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės vadas, pateikė gana daug argumentų kodėl per eilę metų pasiteisino darbas su jaunaisiais šauliais, pristatė įdomią organizacijos istoriją, išdėstė su kokiais iššūkiais tenka susidurti tiems, kas dirba su jaunimu, palygino čia pat aptartų organizacijų principus ir dalinosi gerąją praktika. Siūlė remtis Šaulių sąjungos pavyzdžiu ir pagalvoti ar nebūtų tikslinga steigti bendrą jaunimo organizaciją bei tam skirti pareigūnų etatus, taip pat bent dalinį finansavimą. Tokiu atveju neliktų kartais iškylančio viešų ir privačių interesų konflikto bei būtų sukurtas rimtas teisinis pagrindas savarankiškai dirbti su jaunimu. 

 

NPPSS atstovė (pasieniečių bendruomenės pareigūnė) Jolita Kuncaitienė džiaugėsi, kad pasieniečiai kaip ir policija taip pat turi savo bendruomenės pareigūnų etatus ir pristatė kokiais būdais dirbama su jaunimu bei su kokiais iššūkiais susiduriama. Visgi Jolita mano, kad turint jaunimo organizacijos statusą bei visas reikalingas darbui su vaikais kompetencijas savarankiškai dirbti būtų lengviau.

 

Šiuo klausimu antrino Lietuvos jaunųjų šaulių sąjungos bei Lavoriškių gimnazijos Jaunojo pasieniečio būrelio narė Kaja Marozaitė, kuri teigė, kad pareigūnų ir jaunimo ryšys labai svarbus, tačiau pilietinio ugdymo iniciatyvos ne visada įgyvendinamos dėl jautraus atsakomybės už vaikus klausimo ir kai kurių teisinių niuansų. 

 

Diskutuota kaip į pilietinio ugdymo iniciatyvas galima būtų įtraukti motyvuotus dirbti su vaikais įvairių sričių pareigūnus, kurių pareigybėse nėra numatyta tokia funkcija bei VRM pensininkus, kaip anot Stanislav Voicechovskij, kurie nori ir gali dalintis gerąja tarnybos patirtimi bei prisidėti prie pilietiškos kartos ugdymo.

 

NPPSS tarybos narys (Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnas) Vaidas Maziliauskas gyrė visas iniciatyvas, kurios nukreiptos į darbą su jaunimu ir pritarė, kad pilietiškumas tikrai svarbu. 

 

Viceministras Vitalij Dmitrijev pristatė šiuo metu ypač aktualią piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategiją ir nors tai labiau Krašto apsaugos ministerijos iniciatyva, teigė matantis bendrų sąlyčio taškų. Čia išreiškiamas didelis palaikymas visuomenės sąmoningumą bei atsparumą skatinančioms veikloms, tačiau tam galima ieškoti ir papildomų įrankių. 

 

VRM valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės vadovė Irina Malukiene ir Darius Domarkas VRM Viešojo saugumo politikos grupės vadovas gilinosi į darbo su jaunimu klausimus, atsižvelgę į išdėstytus argumentus svarstė diskusiją tęsti pasitelkus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovus, statutinių įstaigų vadovus, taip pat diskutavo dėl galimų motyvacinių priemonių pareigūnams, ugdantiems jaunimą, įteisinimo galimybių.

 

Dirbančių su jaunimu atstovų teigimu galima pasidžiaugti, jog statutinės įstaigos savo kompetencijos ribose dirba su jaunimu, o Vidaus reikalų ministerija palaiko. Atsisveikinant VRM atstovai dėkojo už susitikimui skirtą laiką, atsakingą darbą su vaikais ir už tarnybą Tėvynės labui. 

 

---

 

Jolitos Kuncaitienės tekstas

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?