Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Naujasis pasieniečių profesinės sąjungos lyderis: ir toliau būsime aktyvūs VSAT socialiniai partneriai
2019-12-03
Lapkričio viduryje vykusiame Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) ataskaitiniame rinkiminiame delegatų suvažiavime nauju organizacijos vadovu buvo išrinktas Jevgenijus Amelinas. Naujasis pirmininkas sako, kad nepaisant to, jog per daugiau nei dešimtmetį nuo LPPPS įsteigimo, keitėsi ir priekin žengė tiek Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), tiek profesinės sąjunga, darbų ir iššūkių jam ir jo komandai tikrai netrūks.
 
Kaip apibūdintumėte dabartinę VSAT ir pasieniečių bendruomenės situaciją lyginant su kitomis statutinėmis įstaigomis?
 
Nepasakyčiau, kad VSAT būtų galima išskirti iš kitų statutinių įstaigų. Tiesa, VSAT darbo užmokestis didesnis negu ugniagesių ar pataisos įstaigose dirbančių pareigūnų, tačiau mažesnis palyginus su policininkų atlyginimais. Visgi turime įdėti dar daug pastangų, jog kiekvienas pareigūnas gautų 1000 eurų atlyginimą. Kalbant apie darbo sąlygas, VSAT turi gana pastovius ir nuoseklius darbo grafikus, naujus tarnybinius automobilius, bet uniformos atnaujintos tik fragmentiškai. Gera žinia, jog jau yra parengtas naujos uniformos modelis. Džiugu, kad su VSAT administracija bei vadovais vyksta socialinis dialogas, veikia kolektyvinė sutartis. Labai tikimės, kad tokia pati situacija išliks ir pasikeitus įstaigos vadovui. 
 
Kokie artimiausi iššūkiai ir pagrindinės problemos, kurias reikia spręsti nedelsiant?
 
Šiuo metu bene aktualiausia problema yra išmaniųjų įrenginių ribojimas tarnyboje. Sieksime spręsti šią problemą, norime, kad būtų įvertinta šių draudimų gauta nauda ir atsiradę praradimai. Tačiau taip pat išlieka tokie tęstiniai darbai kaip darbo užmokesčio didinimas, kolektyvinės sutarties įgyvendinimas, pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo proceso objektyvumo užtikrinimas. Taip pat svarbu, kad būtų tinkamai vykdoma darbo laiko apskaita ir užtikrintas tarnybinės drausmės užtikrinimo priemonių taikymo objektyvumas.
 
Kuo ir kaip LPPPS gali prisidėti prieš šių problemų sprendimo?
 
LPPPS yra įvairių VSAT komisijų ir darbo grupių narė, tai reiškia, jog ne tik sekame tai, kas vyksta VSAT, bet ir aktyviai dalyvaujame sprendimų priėmime. Manau, kad šiuo metu LPPPS yra pagrindinė organizacija, galinti įgyvendinti minėtus tikslus.
 
Tarnyba šiuo metu išgyvena pokyčius. Ilgametis VSAT vadovas buvo paskirtas generaliniu policijos komisaru. Ko palinkėtumėte naujajam vadovui?
 
Kol kas dar nežinome, kas juo taps. Tačiau bet kokiu atveju palinkėčiau užbaigti pradėtus darbus ir tęsti iki šiol suformuotą bei sėkmingai vystomą socialinį dialogą. Be to, labai svarbu, kad naujasis vadovas siektų darbuotojų darbo sąlygų gerinimo bei motyvacijos didinimo.
 
Ką naujoji LPPPS vadovybė rengiasi daryti, kad organizacija stiprėtų ir didėtų jos įtaka?
 
Galima išskirti kelias pagrindines LPPPS veiklos kryptis. Visų pirma, svarbu identifikuoti profesinės sąjungos veiklos krypčių poreikį darbuotojams ir užtikrinti atitinkamų paslaugų teikimą organizacijos nariams. Taip pat, kaip jau minėjau, sieksime, kad būtų gerinamos darbuotojų darbo sąlygos bei didinama jų motyvacija. Pagaliau, svarbu, kad LPPPS nariai turėtų kuo daugiau lengvatų, nes tai tiesiogiai susiję ir su narystės profesinėje sąjungoje augimu.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?