Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Naujo nutarimo paslaptis: kodėl staiga naikinama viena geriausių pasienio rinktinių
2015-11-03

Rolando Pakso vadovaujamos partijos „Tvarka ir teisingumas“ deleguotas ministras S.Skvernelis teigia, jog tokia reorganizacija per metus leis sutaupyti per 1,16 mln. eurų tarnybos lėšų.
Skaudžiausiai tai palies VSAT Lazdijų rinktinę, kurioje numatoma panaikinti 55 pareigybes. Esą taip bus sutaupyta 650 tūkst. eurų per metus.

Tačiau Lazdijų rinktinės pasieniečių profsąjunga tuo abejoja ir sako, kad kažkam galimai naudinga turėti menkai apsaugotą valstybės sieną su Baltarusija ir Lenkija – ten, kur plūsta didžiausi kontrabandinių cigarečių ir nelegalių migrantų srautai.

Lazdijų rinktinė pagal darbo rezultatus – viena geriausiai dirbančių pasienio rinktinių visoje VSAT.

Abejoja generolų skaičiavimais

„Taupymo nebus, nes skaičiavimai daryti netikslūs, neatsižvelgta į kitus aspektus – išaugsiantį nedarbą, socialinę įtampą, infrastruktūros likimą. Tuo metu, kai Lenkija stiprina vidaus sienų kontrolę dėl išaugusio ir, neabejotinai, ateityje tik augsiančio nelegalių migrantų skaičiaus, Lietuva elgiasi priešingai – valstybės sienos ruožą nuo Druskininkų iki Kybartų norima palikti be sienos apsaugos veiklą koordinuojančio štabo, iki nesuvokiamo atstumo didinant patruliuojamo atstumo dydį ir kt.

Čia – ne taupymas; čia bergždžiai bandomas į gražų blizgantį popierių įvynioti kažkieno noras susilpninti būtent šį valstybės sienos atkarpos ruožą. Juk niekam ne paslaptis, kad Lazdijų rinktinė kontroliuoja sienos ruožą su Baltarusija, kur Nemuno upe į Lietuvą plūsta didžiausi nelegalių rūkalų srautai.

Ta pati Lazdijų rinktinė kontroliuoja ir sienos ruožą su Lenkija: iš Lenkijos į Lietuvą pro Lazdijų rinktinės saugomą ruožą nuolat bandoma įvežti vogtus automobilius, iš Lietuvos į Lenkiją per valstybės sieną plūsta nelegalūs vietnamiečių srautai. Lazdijų rinktinė sėkmingai su šiais reiškiniais kovoja, ką liudija ir rinktinės veiklos rezultatų ataskaitos. Ir to pasėkoje – paradoksas: sėkmingai dirbančią rinktinę reikia išdraskyti. Nesuprantu aš tuomet jų logikos – nei generolų, nei ministro, nei pačios Vyriausybės“, - sako VSAT Lazdijų rinktinės profesinės sąjungos pirmininkė Laimutė Lynikaitė.

Siūlymą reorganizuoti VSAT ir jos padalinius priėmusi VSAT vado generolo Renato Požėlos sudaryta darbo grupė, į kurios sudėtį įėjo ir pačių reorganizuojamų rinktinių atstovai. Lazdijų rinktinės atveju – rinktinės vado pavaduotojas Deividas Kaminskas.

Pagal generolų numatytą siūlymą, Lazdijų rinktinė bus padalinta Varėnos ir Pagėgių rinktinėms.

Lazdijų rinktinės profsąjungos lyderė L.Lynikaitė teigia, kad reorganizuojant rinktinę, būtų naikinamas Dumblio kaime įkurtas štabas, dėl ko realiai netekti darbo gresia apie 90 asmenų.

„Vien atleidžiamų darbuotojų išeitinėms kompensacijoms bus reikalinga 478 tūkst. eurų. Niekas nesako, kiek atsieis papildomai naujai steigiamos pareigybės Varėnos ir Pagėgių rinktinėse, o jų planuojama įsteigti 38. Kodėl nutylima, kiek etatų padidės pati Tarnyba, kurioje numatyta papildomos patarėjų ir kitų specialistų pareigybės? Ar faktas, kad dėl išaugusio darbuotojų skaičiaus reikės plėsti Varėnos rinktinės administracinius pastatus, nes juose darbuotojai paprasčiausiai nesutilps, yra žinomas ir ar paskaičiuota, kiek tokios statybos kainuos? Kodėl neatskleidžiama, kiek papildomai pareikalaus lėšų išaugusios transporto išlaidos, nes padidės ne tik patarnaujamo sienos ruožo atstumai, bet ir pareigūnų kelionės į tarnybos vietą, už ką pareigūnams yra mokamos kompensacijos? Kiek jos išaugs? Kas laukia suremontuotų pastatų, priklausančių Lazdijų rinktinės Štabui? Lazdijų rinktinės darbo rezultatai – vieni geriausių Tarnyboje, tačiau tai – ne argumentas reorganizacijos sumanytojams ir vykdytojams. Daug klausimų, o atsakymų – nei vieno“, - sako L.Lynikaitė.

Argumentus, kodėl netikslinga naikinti vieną geriausiai šalyje dirbančių Lazdijų rinktinę, reorganizacijos rengėjams pateikė ne tik atleisti ketinamos įstaigos profesinė sąjunga, bet ir Lazdijuose išrinkta Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkė, socialdemokratė Kristina Miškinienė bei Lazdijų rajono savivaldybė.

Politikai kreipėsi į vidaus reikalų ministrą, prašydami stabdyti Lazdijų rinktinės reorganizaciją. Tačiau generolų tokie argumentai, panašu, neįtikino – Vyriausybės posėdis, kuriame bus sprendžiama Lazdijų pasienio rinktinės ateitis, šaukiamas jau poryt, lapkričio 4 dieną.

Reformų sumanytojai: vykdoma Vyriausybės taupymo programa

Vyriausybei nutarimo projektą – reorganizuoti VSAT ir atskirus jos padalinius pateikusios VSAT vadovybės pozicija yra grindžiama tuo, kad po reorganizacijos pavyktų sutaupyti per 1 milijoną tarnybos lėšų kasmet.

Neigiamų pasekmių, kaip teigiama rašte Vyriausybei, dėl minėtos reorganizacijos nenumatoma.
Pertvarkų sumanytojai teigia, kad Lazdijų rinktinės panaikinimu siekiama mažinti vadovaujančių ir bendrąsias funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių bei didinti tiesiogiai valstybės sieną saugančio personalo skaičių.

Tačiau rinktinės profsąjungos atstovus tokie pasisakymai glumina. Esą, naikinant Lazdijų rinktinę, Kapčiamiesčio, Kalvarijos, Vištyčio, Lieponos, Kybartų užkardose net nenumatyta padidinti pareigybių, susijusių su tiesiogine valstybės sienos apsauga, skaičiaus.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Arvydas Anušauskassako, kad komitetui pirminis reorganizacijos projektas buvo pristatytas praėjusios vasaros pradžioje.

„Iš to, kas buvo pateikta, buvo įspūdis, kad tai – tik labai pirminiai skaičiavimai. Tačiau pati reorganizacijos idėja priimtina, mat, didinti tiesiogiai sieną saugančių pareigybių skaičių yra tikslinga, kaip tikslinga yra mažinti aptarnaujančio personalo skaičių. Tiesa, šiandieninio varianto ir pateikto Vyriausybei nutarimo projekto komitetas nesvarstė, tačiau neabejotinai klausimas iškils tuomet, kai svarstysime finansavimo dalykus. Tuomet matysime, ar pagrįsta ir kiek pagrįsta reorganizacijos etapai“, - sakė Seimo narys.

Politikas teigė, kad aktyviai dėl naikinamų darbo vietų diskutuoja ne tik Lazdijų rinktinės, bet ir kitų reorganizuojamų rinktinių atstovai.

Sprendimai priimami po antklode?

Pasak Lazdijų rinktinės profsąjungos atstovės L.Lynikaitės, kai VSAT pradėjo vadovauti naujasis tarnybos vadas R.Požėla, Lazdijų rinktinės pareigūnai tapo savotiškais sekliais.

„Tiesiog kasdien privalome rasti laiko ir sekti visus tiek Tarnyboje, tiek Vyriausybėje pasirodančius ar joms teikiamus projektus, sprendimus, nes nors ir deklaruojama, kad reorganizacija vykdoma diskutuojant su mumis, iš tiesų ta diskusija vyksta, vaizdžiai tariant, po antklodėmis: pvz. iš vakaro skelbiamoje ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkėje „mūsų“ klausimo nėra, tačiau rytojaus dieną atsivertę matome, kad jau klausimas įkeltas. Kažkaip mūsų valstybėje įprasta tampa svarbius nutarimus ir teisės aktus parengti ir pateikti svarstymui per naktį“, - sako Lazdijų rinktinės profsąjungos atstovė.

Pasak L.Lynikaitės, vos tik į VSAT vado pareigas buvo paskirtas Renatas Požėla, iš karto pasigirdo kalbos, kad ketinama panaikinti VSAT Lazdijų rinktinę.

„Ilgai laukti nereikėjo – dar nespėjęs „apšilti kojų“ VSAT vadas sudarė darbo grupę VSAT centrinės įstaigos ir VSAT padalinių struktūrai tobulinti. Darbo grupė nedelsdama VSAT vadui pateikė siūlymą likviduoti Lazdijų rinktinę, jos teises ir pareigas perduodant Pagėgių ir Varėnos rinktinėms.

Lazdijų rinktinės pareigūnams ir darbuotojams daug abejonių sukėlė minėtos darbo grupės darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas. Darbo grupės posėdžiai, pasirodo, nebuvo net protokoluojami, nors VSAT centrinės įstaigos Darbo reglamente aiškiai nustatyta, kad komisijų, darbo grupių posėdžiai turi būti protokoluojami arba įrašomi“, - sako L.Lynikaitė.

Kreipėsi užtarimo į politikus

L. Lynikaitė teigia, esą vos pradėjęs dirbi naujose pareigose VSAT varas R.Požėla apsilankė Lazdijų rinktinėje šių metų pavasarį, tačiau apie jokį reorganizavimą nebuvo net kalbos. Tačiau vėliau, per porą mėnesių, rinktinės išformavimo klausimas judėjo taip staigiai, kad profsąjungos atstovai vos spėjo sekti įvykių eigą.

„Kreipėmės paramos į visus, kas galėjo padėti. Būtų reikėję kreiptis į popiežių, būtume ir jį pasiekę“, - sako L.Lynikaitė.

Lazdijų rinktinės profsąjunga raštu kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybės merą Artūrą Margelį bei Lazdijuose išrinktą Seimo narę, Socialinių reikalų komiteto pirmininkę Kristiną Miškinienę.
Politikai argumentuotai Vidaus reikalų ministerijai ir pačiai VSAT siūlė Lazdijų rinktinės klausimo svarstymą atidėti, nes siūlomas variantas iššauks regione socialinį sprogimą.

2015 metų rugsėjo 22 dieną lankydamiesi Lazdijuose, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Seimo narė Kristina Miškinienė susitikime su Lazdijų rinktinės profsąjungos atstovais išgirdo pastarųjų argumentus apie planuojamą įstaigos pertvarką.

Premjeras neslėpė daugumą pateiktų faktų girdintis pirmąsyk, ir pažadėjo labai rimtai į juos atsižvelgti, prieš priimdamas sprendimą pasirašyti Vyriausybės nutarimą.

Pagalbą pasiūlė ir R.Pakso atstovas

L.Lynikaitė neslepia, kad praėjusį pavasarį, kai pasigirdo kalbų apie Lazdijų rinktinės naikinimą, ji sulaukusi Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario, partijos „Tvarka ir teisingumas“ Lazdijų skyriaus pirmininko Albino Žymančiaus telefoninio skambučio.

„Paskambino, esą su rinktinės darbuotojais nori susitikti Rolandas Paksas. Mes sutikome, nes juk ministras deleguotas būtent šios partijos“, - sakė L.Lynikaitė.

Pats A.Žymančius DELFI patvirtino, kad tarpininkavo Lazdijų rinktinės profsąjungos atstovams susitikime su R.Paksu.

„Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Rolandas Paksas buvo atvykęs į Lazdijus, susitiko su Lazdijų rinktinės profsąjunga ir išreiškė susirūpinimą dėl būsimos reorganizacijos. Juolab, kad pasieniečiai mums pateikė labai svarių argumentų, kad iš tos reorganizacijos vargu, ar bus efektas. Kiek žinau, R.Paksas kreipėsi į vidaus reikalų ministrą, kuris yra deleguotas mūsų partijos, tačiau atsakymo, bent jau iki dabar, mes negavome“, - sakė A.Žymančius.

„Peršasi prielaida, kad ministras nederina savo veiksmų su jį delegavusia partija ir jos vadovais?“ – paklausėme partijos „Tvarka ir teisingumas“ Lazdijų skyriaus atstovo A.Žymančiaus. Tačiau politikas teigė nenorintis spekuliuoti „atsakymais, kurių nežino“.

A.Žymančius nustebo, kad klausimas dėl Lazdijų rinktinės reorganizacijos jau įtrauktas į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę: „Praėjusią savaitę domėjomės, buvo atidėtas. Nežinojau, kad įtrauktas, nemačiau parengto nutarimo projekto, ar nuspręsta pritarti reorganizacijai, ar ne“.
Albinas Žymančius yra dirbęs VSAT Lazdijų rinktinės vadu. Jo pavardė minėta tuometinio Lietuvos Respublikos prezidento Rolando Pakso apkaltos ir nušalinimo nuo pareigų skandale.

Ministras S.Skvernelis: politikai elgiasi nesąžiningai

Paklaustas apie siūlomą Vyriausybės nutarimo projektą dėl VSAT pertvarkos ir konkrečiai dėl Lazdijų rinktinės reorganizacijos, vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis DELFI sakė esąs tikras dėl siūlomos reformos reikalingumo.

„Galime nieko nedaryti ir palikti tą reikalą (statutinių įstaigų pertvarką – aut.past.) stagnacijai. Tačiau tai, ką man pateikė tarnyba, ką aš matau, mano galva yra gera reforma, ir mes turime tai daryti. Turime orientuotis į tą grandį, kuri tiesiogiai vykdo sienos apsaugą. Pasieniečiai turi turėti didesnius atlyginimus, geresnes darbo sąlygas, socialines garantijas. Sutikite, kad santechnikas ar sargas valstybės sienos apsaugos nevykdo, sieną saugo tas pasienietis, kuriam mes norime pakelti algą. O iš ko ją pakelti? Tam ir ieškome vidinių resursų, optimizuojame, pertvarkome, naikiname kai kurias pareigybes, kurios nesietinos su tiesiogiai tarnybai keliamais uždaviniais. Juk nėra normalu, kad raštinės vedėja turi pulkininko laipsnį. O gal normalu? Tuomet neverkime, kad tarnybos lėšos eina ir jų socialinėms garantijoms, ankstesnei pensijai ir kita“, - sakė ministras.

S.Skvernelis stebėjosi, pasak jo, politikų bandymu paveikti sprendimų priėmimą.

„Kad politikai domisi – gerai. Bet kai jie bando paveikti sprendimų priėmimą, tai jau yra blogai. Kita vertus, toks įspūdis, kad yra politikuojama – gavome kreipimųsi ir tekstų iš Lazdijų mero, iš Seimo narės, iš profsąjungų, iš partijų, ir visų tekstai – identiški. Tai norisi paklausti, ar čia mero kompetencijoje statutinių organizacijų reformas vykdyti? O gal taip bandoma pridengti savo nesugebėjimas spręsti vietos socialinių problemų, nesugebėjimas kurti darbo vietų, tad galvojama, kad visus bedarbius galima sudarbinti į vieną ar kitą rinktinę ar į policiją, ir tuo problemos išsispręs? Pasikartosiu, kad galime nieko nedaryti, ir galime daryti reformą, ką mes ir darome – jei aš teikiu Vyriausybei nutarimo projektą, reiškia, esu įsitikinęs, kad jis reikalingas ir stosiu už jo priėmimą“, - neslėpė vidaus reikalų ministras.

Paklaustas, ar tiesa, jog jį delegavusios partijos pirmininkas R.Paksas taip pat kreipėsi prašydamas nereorganizuoti Lazdijų rinktinės, S.Skvernelis atšovė: „Nėra Pakso ministro ar partijos ministro. Yra Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministras. Ir bet koks bet kurio asmens bandymas įtakoti ministrą pažeisti įstatymą yra netoleruotinas ir nebus toleruotinas“.

Originalų tekstą rasite čia: http://m.delfi.lt/aktualijos/article.php?id=69459730