Pagalba

  

Pagalba
Nekonkretus vadovo pavedimas lėmė pareigūno nuobaudos panaikinimą
2013-01-15


 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Užsieniečių registracijos centro Štabo tyrimo skyriaus specialistė N.I. gavo tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą už tai, kad netinkamai ir formaliai atliko vadovo nurodymą. Tačiau minėta specialistė N.I. su tokia tarnybine nuobauda nesutiko ir kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti tokį Centro vadovo įsakymą.

Buvo nustatyta, kad centro skyriaus viršininkas A.Kislovas elektroniniu paštu pavaldiems tarnautojams, tarp kurių ir N.I.  praėjusių metų sausio 11 d. atsiuntė laišką, kuriame nurodė, jog nuo 2012 m. sausio 16 d. suderinę su Tyrimo skyriaus viršininku, apie numatomus išsiuntimus jie privalės  elektroniniu paštu informuoti Raudonojo Kryžiaus draugiją. Tame laiške taip pat pažymėta, jog apie numatomus išsiuntimus Draugiją pageidautina informuoti prieš dvi dienas.

Atlikto tarnybinio patikrinimo N.I. atžvilgiu išvadoje konstatuota, kad tarnybinis pažeidimas pasireiškė tuo, kad specialistė nuo 2012-01-11 iki 2012-05-31 įvykdė 5 užsieniečių išsiuntimus, tačiau Raudonojo Kryžiaus draugijai informaciją pateikė pavėluotai ir neišsamią.

Pasak teismo, teismų praktikoje pažymėta, kad tarnybinės užduotys, formuluojamos rašytiniais pavedimais, turi būti konkrečios, suprantamos, atspindėti užduoties tikslus, nustatyti įpareigojimo įvykdymo terminus, atitinkančius užduoties sudėtingumą.

Teismo vertinimu, Centro skyriaus viršininko A.Kislovo laiške formuluojamame pavedime nėra imperatyviai nurodoma, kad Raudono Kryžiaus draugija apie užsieniečių išsiuntimą privalo būti informuojama prieš dvi dienas, o tik išreikštas toks pageidavimas dėl informacijos pateikimo.

N.I. apie Afganistano piliečių grąžinimą į Afganistaną informavo draugiją prieš jų grąžinimą, todėl teismo vertinimu, specialistė tinkamai įvykdė vadovo pavedimą ir jos veiksmuose nėra neteisėtų veiksmų.

Vykdant Gruzijos piliečių išsiuntimo procedūrą N.I. tiesioginis vadovas A.Kislovas buvo komandiruotėje, todėl visus klausimus specialistė derino su Centro skyriaus vyresniuoju specialistu Ž.Kalpoku. Nustatyta, kad ji kreipėsi į Ž.Kalpoką, prašydama paaiškinti Gruzijos piliečių išsiuntimo procedūros tvarką. Specialistė be kita ko laikinai pavaduojančiojo klausė: „Žinau, kad reikia derinti tranzitą, informuoti AirBaltic. Gal dar kažkas?“. Į tai Ž.Kalpokas atsakė: „užtenka suderinti tranzitą ir informuoti Airbaltic, nes kai asmuo turi galiojantį pasą Gruzijos policijos informuoti nereikia“. Kad dėl Gruzijos piliečių išsiuntimo būtina informuoti Raudonojo Kryžiaus draugiją - nenurodoma.

Teismo nuomone, iš tokio Ž.Kalpoko atsakymo N.I. turėjo pagrindo manyti, kad draugijai apie Gruzijos piliečių išsiuntimo procedūras pranešti nereikia.

Anot teismo,  N.I. vykdytas trijų Gruzijos piliečių išsiuntimo procedūras derino nustatyta tvarka, iš esmės įvykdė Centro vadovo duotą pavedimą ir savo veiksmais nepažeidė pareigybių aprašymo nuostatų. Todėl tarnybinio patikrinimo išvadoje nepagrįstai konstatuota, kad N.I. veiksmuose yra tarnybinio nusižengimo sudėtis.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė N.I. skundą tenkinti. Panaikinti VSAT Užsieniečių registracijos centro vado įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, kuriuo N.I. paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

Šį teismo sprendimą Užsieniečių registracijos centras apskundė. Kokia bus šio proceso baigtis informuosime jam pasibaigus.

Sonata Baginskaitė-Puodė