Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS atstovai su VRM viceministru Artūru Norkevičiumi aptarė pareigūnų vertinimo ir kitus svarbius klausimus
2016-08-05

NPPSS vadovas Vladimir Banel akcentavo, kad tiek neeiliniai, tiek eiliniai vertinimai privalo prasidėti kiek įmanoma greičiau, nes tai vienas pagrindinių įrankių didinti pareigūnų atlygį. Tam, anot VRM, būtina pabaigti vertinimo mokymus. Viceministras patikino, kad vyksta paskutiniai testavimai, kurie turėtų pasibaigti jau kitos savaitės pradžioje.

Atrankų mokymams organizuoti šiuo metu vykdomas viešasis pirkimas ir, tikėtina, jau rugsėjį prasidės mokymai.

Dar šių metų pradžioje buvo priimtas kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas, kurio praktinis įgyvendinimas, anot NPPSS, stringa. A. Norkevičiaus teigimu, paruošti keli Vidaus reikalų ministo įsakymai, renkama informacija, planuojamos veiklos. V. Banel siūlė numatyti kuratorių, aiškius terminus ir į pasiruošimo ir patį įgyvendinimo procesą įtraukti įvairių grupių specialistus, kurie pagal savo kompetenciją padės nustatyti, įvertinti esamus ar galimus kenksmingus veiksnius ir numatyti praktines priemones sistemoje dirbantiems pareigūnams.

Susitikimo metu aptartos ir Vidaus tarnybos statuto korekcijos. Anot NPPSS, pradėjus įgyvendinti tam tikras Statuto nuostas, kilo sunkumų ir išryškėjo tobulintinos sritys. Sutarta, kad per rugpjūčio mėnesį bus surinkta informacija apie siūlomas Statuto tobulinimo sritis, o rugsėjį ieškoma būdų vykdyti pakeitimus.

Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašą rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7bb06c1d57011e59019a599c5cbd673?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=a23b99b4-a629-4b73-887b-29e7fc92840f

NPPSS informacija