Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS domisi, kaip vyksta programos „1000“ įgyvendinimas policijos sistemoje [Policijos departamentas: liepą atlyginimai didėjo daugiau 3,5 tūkst. pareigūnų]
2016-09-08

Nuo ko viskas prasidėjo

Primename, kad pamatas pokyčiams teisėsaugos sistemoje buvo padėtas dar 2015 m. – priėmus Vidaus tarnybos statutą.  Vidaus reikalų ministerija priklausantčios tarnybos, būdamos asignavimų valdytojomis, turėjo teisę pasirinkti skirtingus programos „1000“ įgyvendinimo būdus.

Praėjusių metų pabaigoje Premjeras Algirdas Butkevičius teigė esąs šokiruotas pareigūnų darbo užmokesčio dydžiu ir žadėjo, kad nuo šių metų vidurio žemiausios ir vidurinės grandies pareigūnai uždirbs bent 600-700 eurų per mėnesį. Tokiam darbo užmokesčio augimui yra sukurtos teisinės ir finansinės prielaidos: Statutas ir šiemet, palyginus su 2015 metais, kiek padidėjusį teisėsaugos sistemos finansavimas.

Birželio pabaigoje vykusiame Vidaus reikalų ministerijos (VRM) posėdyje dėl papildomų asignavimų poreikio 2017 m. buvo aptarta ministerijai pavaldžių įstaigų papildomų lėšų poreikis, jų paskirtis, tikėtini rezultatai. Susitikime dalyvavo VRM, jai pavaldžių įstaigų vadovai ir atstovai bei profesinių sąjungų vadovai. Susitikimo protokolą rasite ČIA.

Policijos departamentas tiek birželio pabaigoje vykusiame Vidaus reikalų ministerijos posėdyje dėl papildomų asignavimų poreikio 2017 m., tiek ir anksčiau deklaravo, kad pirminės grandies policijos pareigūnas nuo šių metų liepos 1 d. uždirbs 600, o viduriniosios grandies 700 Eur. Nuo kitų metų sausio pradedantis policininkas uždirbs 700, o vidurinės grandies – 850 Eur atskaičius mokesčius.

Kas žadėtų atlyginimų negavo

Policijos departamentas pateikė atsakymus į profesinės sąjungos klausimus ir pabrėžė, kad liepos mėnesį 600 - 700 eurų atlyginimo pilnai negavo tie pareigūnai, kuriems tam tikrą liepos mėn. laiką buvo mokamas vidutinis atlyginimas (t. y. jie atostogavo, sirgo, mokėsi ir pan.), kuris apskaičiuojamas iš ankstesnių mėnesių faktiškai gauto vidutinio darbo užmokesčio, kuris galėjo būti mažesnis nei 600 arba 700 eurų. Taip pat, departamento duomenimis, pasitaikė atvejų, kai minimo atlyginimo negavo pareigūnai dėl atsakingų darbuotojų padarytų klaidų sudarant darbo laiko grafikus liepos mėn. Šią problemą policijos generalinio komisaro pavaduotojas Donatas Malaškevičius jau aptarė su teritorinių policijos įstaigų viršininkų pavaduotojais, atsakingais už administravimą, tad ateityje tokių klaidų pasikartoti neturėtų.

Kaip ir kurių pareigūnų atlyginimai nuo liepos 1 dienos pasikeitė policijos sistemoje?

Policijos departamente prie VRM pareigūnų atlyginimų dydis nekito.

Šalies policijos įstaigose liepos mėnesį, palyginus su birželio mėnesiu, atlyginimai didėjo 1284 pirminės grandies pareigūnams ir 2301 vidurinės grandies pareigūnui:

Pirminės grandies pareigūnai:

iki 30 eurų „į rankas“ - 376 pareigūnams

nuo 30 iki 50 eurų „į rankas“ - 221 pareigūnui

virš 50 eurų „į rankas“ - 687 pareigūnams

Vidurinės grandies pareigūnai:

iki 30 eurų „į rankas“ - 615 pareigūnų

nuo 30 iki 50 eurų „į rankas“ - 287 pareigūnams

virš 50 eurų „į rankas“ - 1399 pareigūnams.

Dalis pareigūnų neigiamai reaguoja į pokyčius ir atlyginimų didėjimą, neva reikės dirbti viršvalandžius ir atidirbti už kolegas, kurių pareigybės buvo panaikintos. Kaip gi bus iš tiesų?

Policijos sistemoje atlyginimo didinimas įgyvendinamas teisės aktuose nustatytais ir Policijos taryboje priimtais ir patvirtintais būdais: atliekamas neeilinis pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas ir nustatoma nuosekliai didesnė pareiginė algą labai gerai tarnybines pareigas vykdantiems policijos pareigūnams; atliekamos atrankos į laisvas aukštesnes pareigas; pamainomis dirbantiems pareigūnams, o esant tarnybiniam būtinumui ir pagrindui, – kitiems pareigūnams, apmokama už naktinį, viršvalandinį darbą ir darbą švenčių (poilsio) dienomis. Bendras tokio darbo valandų skaičius per mėnesį neturi ženkliai (daugiau kaip 20 proc.) skirtis nuo iki liepos 1 d. buvusio vidutinio mėnesinio valandų skaičiaus (vidurkis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pareigūno š. m. sausio – birželio mėn. dirbtų valandų skaičių); mokamos priemokos už darbą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito pareigūno funkcijas; apmokama už budėjimą namuose ar kitoje iš anksto sutartoje vietoje.

Kada ir kokio atlyginimų didėjimo gali tikėtis aukštesnių grandžių pareigūnai?

Nuo 2017-01-01 pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams didės priedai už laipsnius. Sprendimai dėl atlyginimų didinimo nuo 2017 m. (siekiama mokėti pirminės grandies pareigūnams – ne mažiau 700 eurų, vidurinės grandies pareigūnams – 850 eurų, aukštesnės grandies pareigūnams – 1000 eurų „į rankas“) bus priimti vėliau (planuojama tai padaryti lapkričio - gruodžio mėn., kai jau bus žinomas 2017 m. policijos sistemos biudžetas).

Kada pradedantis pareigūnas uždirbs 1000 eurų į rankas?

 

Manome, kad kryptingai siekiant šio tikslo, padedant ir profesinėms sąjungoms, jūsų minimą rezultatą „1000 eurų į rankas“ būtų galima pasiekti 2019 metais.

NPPSS informacija

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?