Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS ir Policijos departamentas pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą
2021-09-23

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) ir Policijos departamentas šiandien pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą, kurio tikslas – plėtoti socialinę partnerystę, derinti bendrus interesus, skatinti susivienijimo ir departamento bendradarbiavimą bei tarpusavio įsitraukimą, užtikrinti operatyvią informacijos sklaidą policijos įstaigų darbuotojų darbo, ekonominių ir socialinių teisių ir teisėtų interesų srityje.

„Manau, šis Susitarimas yra dar vienas svarbus mūsų žingsnis stiprinant socialinį dialogą policijoje. Ne mažiau svarbu ir tai, kad sutarėme jį nuolatos atnaujinti, reaguojant į bendruomenės poreikius ir situaciją sistemoje, – sako NPPSS pirmininkas Vladimir Banel. 

Pasirašytas susitarimas apima platų NPPSS ir Policijos departamento bendradarbiavimo lauką. Šalys bendradarbiaus teikdamos siūlymus valstybės valdžios ir valdymo institucijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, rengimo, priėmimo, keitimo ar panaikinimo, taip pat rengdamos teisės aktų, susijusių su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, projektus.

Susitarimas taip pat apima tokias veiklos sritis kaip policijos saugos ir sveikatos užtikrinimas, psichologinis mikroklimatas tarnyboje.

Dalis Susitarimo nuostatų reglamentuoja tarpusavio informacijos apsikeitimą. Pavyzdžiui, susivienijimui paprašius, departamentas turi teikti nuasmenintą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo, profesinėmis, socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis bei garantijomis. Susivienijimas gi teiks Policijos departamentui turimą informaciją apie psichologinį mikroklimatą, darbuotojų mokymų poreikį, darbuotojų darbo, profesinių, socialinių, ekonominių teisių ir interesų policijos įstaigose užtikrinimo lygį ir su tuo susijusias problemas.

Susivienijimas, pagal šį susitarimą, yra įtraukiamas vietinių norminių teisės aktų, susijusių su darbuotojų darbo, profesinių, ekonominių, socialinių sąlygų ir garantijų pakeitimais, projektų rengimo procesą. 

Pasirašytame Bendradarbiavimo susitarime įtvirtintos ir tam tikros profesinės sąjungos atstovo veiklos garantijos. Pavyzdžiui, jei Susivienijimo atstovas turi vykdyti profesinės sąjungos atstovo veiklą jam suteikto kasdienio ar savaitės poilsio metu, NPPSS atstovui prašant galės būti keičiamas jo darbo grafikas: vietoj poilsio laiko jam bus suteiktas laiką, skirtas dalyvauti profesinės sąjungos veikloje.

Susitarimo galiojimas nėra terminuotas, o NPPSS ir departamento atstovai bent du kartus per metus susitiks tam, kad būtų aptarti Susitarimo įgyvendinimo klausimai.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?