Pagalba
NPPSS kreipėsi į S. Skvernelį dėl ambicingų planų pertvarkyti vidaus tarnybą
2015-08-20

Kaip ryškiausi planuojamos reformos akcentai buvo skelbiamas siekis sumažinti administracines išlaidas sumažinant administracijos aparatą, suvienyti vidaus reikalų įstaigas ir pasiekti, kad žemiausias darbo užmokestis policijoje siektų 1000 eurų.

„Nuo šių planų paskelbimo jau praėjo nemažas laiko tarpas, per kurį Seimas priėmė naująją Vidaus tarnybos statuto redakciją, pareigūnų ir tarnautojų profesinės sąjungos ir ministerija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Siekdami, kad bendradarbiavimo susitarimas būtų gyvas ir realiai veikiantis, klausėme ministro, kokia situacija yra šiuo metu, kaip sekasi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, ar jau yra aiškios priemonės kuriomis bus siekiama šių tikslų. Jei taip – norime gauti informaciją apie konkrečias numatomas priemones, planuojamus jų įgyvendinimo terminus“, - aiškino NPPSS vadovas Vladimir Banel.

NPPSS duomenimis, dar vasarį Vidaus reikalų ministerijoje buvo sudaryta darbo grupė, kurios užduotys buvo išanalizuoti statutinių vidaus reikalų įstaigų funkcijas, įvertinti jų vykdymo efektyvumą, nustatyti nebūdingas funkcijas ir pateikti siūlymus dėl funkcijų optimizavimo. Atsižvelgiant į tai, kad šios darbo grupės uždaviniai yra itin susiję su minėtos ambicingos reformos tikslų įgyvendinimu, profesinių sąjungų atstovai prašo S. Skvernelio supažindinti su šios darbo grupės veiklos rezultatais (pasiūlymais) ir pateikti informaciją apie tai, kokioje stadijoje šiuo metu yra šios darbo grupės siūlymų įgyvendinimas bei kaip planuojama įgyvendinti šios darbo grupės siūlymus.

Atsižvelgdami į tai, kad NPPSS bendradarbiavimo susitarimu yra prisiėmęs įsipareigojimą palaikyti su partneriais suderintas Vidaus reikalų ministerijos iniciatyvas, profesinės sąjungos ragina kaip įmanoma anksčiau identifikuoti tas sritis, kuriose partnerių parama būtų reikalingiausia ir suderinti jas kaip numatyta susitarime. 

NPPSS informacija