Pagalba

  

Pagalba
NPPSS kreipėsi į Vyriausybę dėl Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų
2017-03-22

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kreipėsi į Vyriausybę dėl Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) pakeitimo, su projektu susijusios informacijos pateikimo bei bendradarbiavimo, siekiant efektyvaus valstybės tarnybos valdymo ir valstybės tarnautojų teisių apsaugos.

 

Seimo pavasario sesijoje numatytas ir VTĮ pakeitimo ir jo lydimųjų teisės aktų projektų svarstymas. Teisės akto pokyčiai ypatingai svarbūs NPPSS ir jį vienijančioms profesinėms sąjungoms bei jų nariams. VTĮ numato kertinius ne tik karjeros valstybės tarnautojų (kurie sudaro ne mažą dalį NPPSS priklausančių profesinių sąjungų narių dalį), bet ir statutinių valstybės tarnautojų tarnybos principus. Be to, svarbu ir tai, kad specialieji statutiniams valstybės tarnautojams taikomi teisės aktai derinami būtent su Valstybės tarnybos įstatymu.

 

„Aktyviai dalyvavome ir ankstesnių Valstybės tarnybos įstatymo projektų svarstyme Seime. Teikėme pastabas, pasiūlymus įstatymo tobulinimui“, - teigia NPPSS vadovas Vladimir Banel.

 

NPPSS atstovai, siekdami betarpiško ir valstybės tarnautojų interesus atitinkančio bendradarbiavimo prašo Vyriausybės, kuri ir siūlys VTĮ projektą, pateikti informaciją ir nurodyti:

 

a) Kaip, kokiomis priemonėmis ketinama įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, kiek tai susiję su valstybės tarnybos tobulinimu ir Valstybės tarnybos įstatymo VIII-1316 pakeitimo įstatymo ir/ar jo pavienių nuostatų keitimu?

 

b) Kokius esminius pokyčius, susijusius su valstybės tarnybos tobulinimu/keitimu, planuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė? Kokie valstybės tarnybos tobulinimo/keitimo aspektai yra laikomi prioritetiniais?

 

c) Ar be Lietuvos Respublikos Seime registruotų su Projektu susijusių teisės aktų projektų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir/ar kitos įstaigos yra parengusios/rengia Valstybės tarnybos įstatymo VIII-1316 pakeitimo įstatymo ar atskirų jo nuostatų pakeitimo projektus? Jei minėti projektai yra aprengti, prašome Susivienijimui suteikti galimybę su jais susipažinti ir įvertinti.

 

d) Jei minėti projektai rengti nėra, kas kuruos Valstybės tarnybos įstatymo VIII-1316 pakeitimo įstatymo ir/ar jo pavienių nuostatų keitimu susijusius klausimus? Kada planuojama (jei planuojama) šiuos darbus pradėti?

 

NPPSS rašte Vyriausybei akcentavo, kad VTĮ keitimo aspektai yra itin aktualūs dėl tiesioginio poveikio visai pareigūnų bendruomenei. Profesinė sąjunga prašo ne tik pateikti aukščiau nurodytą informaciją, bet ir, kiek tai įmanoma, įtraukti NPPSS atstovus į VTĮ pakeitimo įstatymo ir/ar jo pavienių nuostatų keitimo ir valstybės tarnybos tobulinimo procesą.