Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS kritikuoja Valstybės tarnybos įstatymo projektą, pateikė jam pasiūlymus
2022-07-25

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) Vidaus reikalų ministerijai pateikė pasiūlymus ir pastabas Valstybės tarnybos įstatymo projektui. Anot NPPSS atstovų, jei į pateiktas pastabas atsižvelgta nebus, kils pavojus, jog iš valstybės tarnybos sistemos bus visiškai eliminuotos profesinės sąjungos. Mat dabartiniame įstatymo projekte nėra teisinio reglamentavimo, susijusio su profesinių sąjungų veikla, garantijomis, kolektyvinių sutarčių sudarymu valstybės tarnyboje. 

 

„Analizuojant įstatymo projektą atrodo, kad jis parengtas tam, kad profesinės sąjungos būtų eliminuotos, jos netrukdytų darbdaviams, pavyzdžiui, vienašališkai nustatyti atlyginimus, darbo krūvius. Kolektyvinės sutartys taip pat nebenumatomos. Akivaizdu, kad jei toks įstatymas bus priimtas, iškils grėsmė socialiniam dialogui ir demokratiniams procesams valstybės tarnyboje. Be to, mėginama mažinti ir taip menkas valstybės tarnautojų socialines garantijas. Todėl mes kaip organizacija, atstovaujanti ir valstybės tarnautojams, nesutinkame su šiuo projektu. Pateikėme jam pastabas ir siūlymus, o esant reikalui kreipsimės ir į ES institucijas“, – sako NPPSS pirmininkas Saulius Džiautas. 

 

Anot jo, įstatymo projekte turi likti iki šiol siūlytos nuostatos, susijusios su kolektyvinių sutarčių sudarymu bei profesinių sąjungų veiklos garantijomis.

 

Pavyzdžiui, NPPSS siūlo palikti reglamentavimą, nustatantį, kad jei valstybės ar savivaldybės institucijoje yra veikianti profesinė sąjunga, o vertinamas valstybės tarnautojas yra profesinės sąjungos narys, vienas vertinimo komisijos narių turi būti šios profesinės sąjungos atstovas.

 

Susivienijimas taip pat nepritaria siūlymui atsisakyti vertinti tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Šis siūlymas nėra pagrįstas jokiais motyvais, o atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių vertinimas yra svarbus kriterijus taikant valstybės tarnautojams tarnybinę atsakomybę, individualizuojant bei parenkant tarnybines nuobaudas.  

 

NPPSS nepritaria ir siūlomai iš esmės naujai tarnautojo veiklos vertinimo sampratai. Ją priėmus, būtų atsisakyta privalomo veiklos vertinimo pagal kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti būtinas funkcijas.

 

Susivienijimas nesutinka su siūlomu nauju teisiniu reglamentavimu, susijusiu su suteikiamų atostogos dienų sumažinimu. „Projekto rengėjai nepateikia jokių svarių motyvų, kodėl naikinama praktiškai vienintelė iš valstybės tarnautojų socialinių garantijų. Manau, kad turi būti paliktas esamas atostogų reglamentavimas. Tą patį galima pasakyti ir apie bandymus panaikinti priedus už darbo stažą“, – sako S. Džiautas.

 

„Galvoju, kad minėtas įstatymo projektas kasa milžinišką duobę valstybės tarnybos, kaip darbo vietos, patrauklumui. Daugelyje valstybės institucijų mes ir taip susiduriame su žmonių, kvalifikuotų specialistų trūkumu. Nepatrauklios darbo sąlygos, prastas atlyginimas, menkos socialinės garantijos yra tokios situacijos priežastys. Jei bus priimtas dabar parengtas įstatymo projektas, šios problemos taps dar opesnėmis. Esu tikras, kad įstatyme turi būti aiškiai apibrėžti socialinio dialogo ir profesinių sąjungų veiklos instrumentai, o taip pat numatytas jų įgyvendinimo finansavimas “, – mano NPPSS pirmininkas. 

 

Galiausiai NPPSS nepritaria ir pasiūlymui bazinį darbo užmokesčio dydį peržiūrėti kas 3 metus. Susivienijimo nuomone jis privalo būti peržiūrimas kasmet, taip išvengiant valstybės institucijose mokamo darbo užmokesčio atotrūkio nuo darbo rinkos.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?