Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS nepritaria PD siekiui pakeisti sistemos pareigūnų apmokėjimo sistemą
2018-05-21

Gegužės 16 d. Seimo narė Agnė Širinskienė Seime užregistravo naujus siūlymus Vidaus tarnybos statuto pakeitimo projektui. Siūlymus, kurie susiję su pareigūnų apmokėjimo sistemos pakeitimais, inicijavo Policijos departamentas. Gegužės pradžioje profesinės sąjungos informavo departamentą ir Vidaus reikalų ministeriją pakeitimams nepritariančios.

 

Su A. Širinskienės siūlymais galite susipažinti čia.

 

Su siūlymais, dėl kurių dar pernai susitarta su Vidaus reikalų ministerija, galite susipažinti čia: Esminiai vidaus tarnybos statuto įstatymo pakeitimai. 

 

Dėl kai kurių nuostatų profesinėms sąjungoms su Vidaus reikalų ministerija susitarti nepavyko, todėl Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) Seimo komitetams pateikė savo siūlymus. 

 

Savo ruožtu Policijos departamento vadovybės pateikti siūlymai yra susiję su esminiais vidaus tarnybos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos ir lėšų skirstymo pakeitimais. Šie siūlymai profesinėms sąjungoms buvo pateikti vos prieš keletą savaičių, su jais nepateikta informacija apie praktinį nuostatų įgyvendinimą. Nepaisant to, kad Vidaus reikalų ministerijos darbo grupėje dalyvavo ir Policijos departamento atstovai, projekto rengimo eigoje apie tokius pakeitimus nediskutuota.

 

Departamento siūlymas atsisakyti apmokėjimo už darbą naktį ir jį įtraukti į pareiginę algą, profesinių sąjungų įsitikinimu, galimai prieštarauja Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintam teisingo apmokėjimo už darbą principui. Siūlymai vidaus tarnybos laipsnius suteikti išimtinai priklausomai tik nuo einamų pareigų bei priemokos už padidėjusį darbo krūvį mokėjimo termino neribojimo, taip pat vertinami kritiškai. Be to, departamentas siūlo atsisakyti pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimų ir numatyti centrinių įstaigų vadovų diskrecijos teisę pareigūnų pareiginės algos koeficientus nustatyti centralizuotu būdu. Šie ir kiti pokyčiai, anot NPPSS, neigiamai paveiktų pareigūnų motyvaciją ir lojalumą.

 

„Matyt, reikėtų pradėti nuo to, kad Policijos departamentas eilinį kartą elgiasi neatsakingai ir siekia įtvirtinti jiems palankias nuostatas, kurios būtų taikomos visiems vidaus reikalų sistemoje dirbantiems pareigūnams. Visų pirma, manome, kad pateikti siūlymai nesudarytų prielaidų pareigūnams gauti teisingą apmokėjimą už darbą, sąžiningai siekti karjeros, todėl su jais nesutinkame.

 

Antra, pakeitimai, apie kuriuos ilgą laiką kalbėjome įstaigų, Vidaus reikalų ministerijos lygmenyse, yra išdiskutuoti su profesinėmis sąjungomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. Visi siūlymai ir konkretus jų įgyvendinimas turi būti aptarti iš anksto, tokie dalykai negali vykti paskutinę akimirką įstatymą jau svarstant Seime", - įsitikinęs NPPSS pirmininkas Vladimir Banel.

 

Valdančioji dauguma laikosi nuomonės, kad visi sprendimai turi būti nuosekliai išdiskutuoti, o Seimui pateikta pozicija – vieninga. Prieš priimant Vidaus tarnybos statutą 2015-aisiais, vyko aktyvios diskusijos, konsultacijos, renginiai regionuose. Prasidėjus Statuto įgyvendinimui, pastebėtos tam tikros spragos. Buvo atnaujintos diskusijos, sukurta darbo grupė, kuri susitarė dėl esminių nuostatų ir pateikė jas Seimui. V. Banel įsitikinimu, paskutinę akimirką Policijos departamento pateikti siūlymai net neturėtų būti svarstomi.

 

Šiuo metu Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1609 svarstymai vyksta papildomuose Seimo komitetuose, vėliau svarstymas persikels į pagrindinį Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Plačiau apie svarstymo eigą ir NPPSS siūlymus skaitykite čia.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?