Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS nesutinka su skubos tvarka keičiamais darbo laiko reguliavimais
2016-11-02

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) vadovo Vladimir Banel įsitikinimu, tokie pakeitimai neturėtų būti daromi skubos tvarka, nes tai gali turėti ne tik tiesioginės įtakos pareigūnų darbui, sveikatai, bet gali sudaryti palankią terpę kai kurių vadovų savivaliavimui.

„Vadovybės apsaugos departamentas prieš kurį laiką jau siūlė įstatymo pakeitimą, pagal kurį pareigūnai apskritai neturi konkrečių darbo laiko normų ir yra apriboti kitais suvaržymais. Nepaisant to, kad ši Seimo kadencija jau baigiasi, Seimo nariai privalo elgtis atsakingai ir svarbius pakeitimus vykdyti tik išsamiai išanalizavus situaciją ir pritaikius konkrečius apsaugos mechanizmus“, - teigia V. Banel.

Savaitės ir metų viršvalandžių maksimalios ribos didinimas gali turėti skaudžias pasekmes

Projektu siūloma numatyti kelis esminius pakeitimus, o būtent „Vidaus reikalų įstaigos vadovas ar jo įgalioti asmenys gali šio statuto 38 straipsnyje nurodytais atvejais pavesti pareigūnui dirbti iki 8 valandų viršvalandžių per savaitę (7 dienų laikotarpį), o jeigu pareigūnas sutinka, – iki 24 valandų viršvalandžių per savaitę (7 dienų laikotarpį). Šioje dalyje nurodytų pareigūnų viršvalandžiai per kalendorinius metus negali viršyti 250 valandų”. Taigisiūloma keisti ne tik maksimalią viršvalandžių ribą per metus, ją didinant nuo 180 val. iki 250 val., bet ir numatyti galimybę pareigūno sutikimu sudaryti galimybę dirbti net iki 24 val. viršvalandžių per savaitę. 

„Mano nuomone, toks teisinis reguliavimas gali turėti skaudžias pasekmes ateityje. Galbūt statutinių pareigūnų darbo pobūdis ir leidžia galvoti, kad viršvalandžių, siekiančių 24 valandas per savaitę, nustatymas gali būti naudingas stichinių nelaimių ar kitais atvejais. Tačiau įprastai toks radikalus viršvalandžių nustatymas gali sudaryti galimybes įstaigoms tuo piktnaudžiauti. Nepaisant to, kad reikalingas pareigūno sutikimas, neretai norint jį gauti naudojamas psichologinis spaudimas“, - teigia NPPSS vadovas.

Gana drastiškas darbo laiko normos padidinimas (prie 40 val. ar 48 val. darbo savaitės pridedant 24 val.), anot NPPSS, kelia pagrįstų abejonių. Didelis darbo laiko pokytis, apsaugotas tik pareigūno valios išreiškimu gali būti tik pretekstas neįprastai ilgų darbo laiko normų nustatymui, nors ir dalį to laiko apmokant kaip viršvalandžius.

Projekte numatyta maksimali viršvalandžių per metus riba – 250 viršvalandinių valandų. Toks ribojimas, anot NPPSS, nors ir padidintos apimties, vertintinas kaip teigiamas.

„Vis dėlto, nėra aišku, kaip dažnai pareigūnas, jo paties sutikimu, galės dirbti net iki 24 valandų viršvalandžių. Tiek šiuo metu galiojantis Statutas, tiek straipsnio redakcija numato, kad pareigūnams, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo savaitės darbo laiko norma gali siekti 48 valandas. Esant pareigūno sutikimui, prie šio laiko pridėjus 24 valandas, pareigūnui per savaitę tektų dirbti 72 valandas. O tai beveik dvigubai viršija įprastą savaitės darbo laiko normą. Akivaizdu, kad dirbant tokiu režimu, pareigūnas nebus pailsėjęs, atgavęs darbo funkcijoms vykdyti reikalingų jėgų, ilgainiui tai gali atsiliepti ir sveikatai“, - įsitikinęs V. Banel.

NPPSS nuomone, numatant tokią radikalią maksimalią viršvalandžių ribą, būtina nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris ribotų savaičių, kada pareigūnas gali dirbti iki 24 val. per savaitę viršvalandžių, skaičių, nurodytų tokių, darbo laiko normą kone dvigubai viršijančių, savaičių eiliškumą ir dažnumą.

Be kita ko, anot pareigūnų atstovų, projektu nėra išsprendžiamos problemos, kurios gali atsirasti pareigūnui pavedus dirbti iki 24 val. viršvalandžių per savaitę ir siekiant nepažeisti Darbo kodekso reikalavimų, susijusių su poilsio laiku bei darbo (pamainų) grafikų keitimu.

Dėl šių priežasčių, NPPSS nuomone, būtina nustatyti papildomas apsaugines normas, pavyzdžiui, leistiną viršvalandžių kiekį išdalinti į dvi dalis (po 125 val. per pusmetį arba po 80 val. per ketvirtį ar pan.), taip pat, nustatyti aiškias situacijas, kuriose galima būtų dirbti iki 24 val. – pavyzdžiui komandiruotė, kelias paras trunkančios pratybos, speciali operacija ar kitas baigtinis konkrečių atvejų sąrašas. Be to, svarbu užtikrinti pareigūnų poilsį – t.y. kad po itin intensyvaus darbo laikotarpio pareigūnui būtų suteikiamas papildomas poilsis, užtikrinama, kad pareigūnas galėtų atgauti darbingumą.  

Siūlomas suminės darbo laiko apskaitos teisinis reguliavimas - ydingas

Vadovaujantis Statutu,  suminė darbo laiko apskaita gali būti įvedama tik „tam tikras pareigas einantiems pareigūnams“ ir tik tiems pareigūnams, kurie „nustatytas funkcijas vykdo nepertraukiamai“. Projektu siūloma suminę darbo laiko apskaitą taikyti pareigūnams, einantiems tam tikras pareigas ir dirbantiems ne ilgesnėmis kaip 24 val. pamainomis. Taigi, projekte nesiūloma suminės darbo laiko apskaitos įvedimo sieti su funkcijų nepertraukiamumu. NPPSS nuomone, siūlomas teisinis reguliavimas ydingas.

„Suminės darbo laiko apskaičiavimas iš esmės sietinas su tam tikromis funkcijomis ir darbais, kai nevienodos trukmės darbas gali padėti tinkamai vykdyti darbus, kurių nutraukimas neįmanomas dėl techninių ar kitų galimybių. Galiojančiame Statute tai siejama funkcijų nepertraukiamumu, o projekte – tik su tam tikromis funkcijomis. Kartu nedetalizuoja, kokios „tam tikros funkcijos“ leis įstaigai apsispręsti dėl tokios darbo laiko apskaitos įvedimo“, - teigia V. Banel.

Anot jo, toks teisinis reguliavimas, tikėtina, sudarys prielaidas įstaigoms savivaliauti ir net tokias funkcijas vykdantiems asmenims, kurių darbo pobūdis visiškai nereikalauja suminės darbo laiko apskaitos taikymo, pastarasis bus taikomas siekiant pasinaudoti galimybe nustatyti netolygias darbo pamainas, neproporcingas darbo laiko normas ir, žinoma, taikyti viršvalandžius iki 24 val. per savaitę. NPPSS nuomone, suminės darbo laiko apskaitos įvedimas turėtų būti siejamas su aiškiais kriterijais, kurie leistų užtikrinti suminės darbo laiko apskaitos taikymą tik tais atvejais, kai to realiai reikalauja darbo pobūdis. 

NPPSS savo siūlymus jau pateikė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, artimiausiu metu planuoja kreiptis į visus Seimo narius. 

NPPSS informacija