Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS palaiko Lietuvos profesinių sąjungų kreipimąsi į Prezidentę, profsąjungos kviečia siųsti laiškus Seimo nariams
2016-06-29

Profsąjungos teigia, kad naujasis darbo santykius reglamentuojantis įstatymas yra socialiai neteisingas, nesubalansuotas ir gina tik vienos pusės – darbdavio interesus. Naujasis kodeksas iš esmės keičia darbo santykių koncepciją: darbuotojas nebelaikomas silpnesne darbo santykių šalimi.  Todėl pagal šią koncepciją darbas tampa preke, kurią darbuotojas pardavinėja, nors Tarptautinė Darbo Organizacija pasisako, kad darbas nėra prekė ir čia negali būti taikomas prekiniams santykiams tinkantis teisinis reguliavimas. Darbuotojas neturi tokių pat derybinių galių ir sugebėjimų derėtis kaip lygus partneris.

Naujasis darbo kodeksas įveda daug daugiau laisvių darbdaviams ir tuo pačiu apriboja darbuotojus. Darbuotojas nebegalės laisvai įsidarbinti pas kelis darbdavius, nes dėl interesų konflikto darbdaviui gali kilti pavojus. Darbdavys įgyja teisę, sudarydamas sutartį, nukrypti nuo darbuotoją saugančių kodekso normų, jei jo darbo užmokestis yra dvigubai aukštesnis nei vidutinis atlyginimas šalyje.

NPPSS Teisės skyriaus vadovo Martyno Ausčio teigimu, Darbo kodeksas liberalizuoja darbo santykius, tačiau Europos Sąjungos valstybių patirtis rodo, kad nustatant lankstesnes sąlygas būtina lygiagrečiai užtikrinti darbuotojų saugumą. „Efektyvią darbo rinką propaguojanti „Flexicurity“ idėja remiasi dviem aspektais: užtikrinamas lankstumas ir saugumas. Priėmus Darbo kodeksą, senosios saugumą užtikrinančios normos buvo panaikintos, o apie naujas normas nevyksta platesnės diskusijos, o planuojami pakeitimai sumažins darbuotojų apsaugą“.

Yra numatytos nenustatytos apimties darbo sutartys. Profsąjungos pabrėžia, kad Europos Komisija pripažino tokias sutartis pačiomis nesaugiausiomis darbuotojams. Taip pat mažinami apmokėjimai už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, trumpinamas įspėjimo apie atleidimą laikas, nukarpomos išeitinės išmokos, liberalizuojamos terminuotos sutartys, mažinamos nėščių moterų garantijos, sutrumpinamas įspėjimo apie darbo grafiko keitimą terminas.

Naujasis darbo kodeksas susiaurina ir profsąjungų teises. Profsąjungos neturės galimybės ginti visus darbuotojus, sumažinamos aktyviųjų profsąjungos narių garantijos. Teisė dalyvauti informavimo ir konsultavimo procedūrose perduodama darbo taryboms, nors per ilgą laiką ši forma nepasiteisino – realiai darbo tarybos neegzistuoja. Streikų organizavimas reglamentuojamas taip, kad jie praranda prasmę.

Visi šie dalykai dar labiau silpnina darbuotojo poziciją ir turint mintyje, kad privačiame sektoriuje beveik nėra stiprių profsąjungų, kodeksas atiduoda dar daugiau kozirių į darbdavių rankas. Valstybė turėtų eiti priešinga kryptimi: būti darbuotojo gynėja, daryti viską, kad profesinės sąjungos stiprėtų. Naujasis kodeksas kerta ne tik per privataus sektoriaus darbuotojų garantijas.

Valstybės tarnautojai taip pat negalės pasinaudoti atsirandančiais privalumais, nes jie turi labai siauras galimybes derėtis dėl palankesnių sąlygų. „Valstybės tarnyboje galės būti taikomos darbuotojams nepalankios nuostatos, nesudarant galimybių pasinaudoti palankiomis“, – kalbėjo NPPSS vadovas Vladimir Banel. Privačiame sektoriuje darbdavys ir darbuotojas gali lanksčiai ieškoti abiems pusėms priimtino susitarimo dėl atlyginimo, atostogų, darbo laiko, atsakomybės. Valstybės tarnyboje tokios laisvės yra gerokai mažiau. Pasak NPPSS, reikėtų numatyti atskitas DK taikymo valstybės tarnyboje sąlygas arba apibrėžti tai valstybės tarnybos įstatyme ir vidaus tarnybos statute.

NPPSS ir Teisingumo ministerija visai neseniai, remiantis Švedijos patirtimi, suformulavo konkrečius siūlymus socialinio dialogo stiprinimui bei profesinių sąjungų derybinės galės stiprinimui. „Mes siūlėme taikyti mokestinę lengvatą nario mokesčiui, sudaryti sąlygas veiklai ir darbuotojų atstovavimui, užtikrinti darbuotojų švietimą, numatyti atsakomybę už trukdymą veiklai, ginčų vilkinimą“, – sakė V. Banel. Deja, vyriausybė neatsiliepė į kvietimus diskutuoti.

* * *

Kaip žinia, Prezidentė įvertino naująjį Darbo kodeksą kaip diskriminuojantį darbuotojus ir vetavo 22 įstatymo straipsnius. Seimo nariai jau surinko parašus neeilinei sesijai, kurioje, tikėtina, bandys veto atmesti. Profesinės sąjungos kviečia siųsti laiškus Seimo nariams su prašymu neatmesti veto. Tam yra sukurta patogi platforma, todėl užtruksite vos kelias minutes: https://gyvenimasperbrangus.lt/laiskas-seimo-nariams-del-naujojo-darbo-kodekso/

* * *

Valdančiųjų partijų lyderiai nutarė neskubėti Seime svarstyti prezidentės Dalios Grybauskaitės vetuoto Darbo kodekso, nes dar nežinoma, ar ji vetuos ir lydinčiuosius įstatymus. Tai po penktadienį vykusios politinės tarybos žurnalistams pranešė Darbo partijos pirmininkas europarlamentaras Valentinas Mazuronis.

Anot jo, reikėtų sulaukti prezidentės nuomonės apie visą įstatymų paketą, ir „kada visas kompleksas bus su prezidentės nuomone, išnagrinėsime (...) ir apsispręstime dėl tolesnės eigos, ar reikia kviesti neeilinę sesiją, ar svarstysime pasidėjus rudens sesijai“. V. Mazuronis teigė, kad šiuo metu nematyti „pasiūlymų visumos“.

„Juk tai yra blokas. Darbo kodeksas – iš tiesų bandymas padaryti geresnes sąlygas, kurti darbo vietas ir panašiai, o socialinis blokas yra kompensacija žmonėms kitoje vietoje už tuos palengvinimus verslui, ekonomikai, ir tai turi būti kartu sprendžiama. Seimas irgi negalėjo priimti vieno be kito, todėl, kol nėra kompleksinio įvertinimo, būtų nelogiška imti vieną ir svarstyti. Palauksime, kada bus viskas. Visą sąrašą ant stalo, ir tada priimsime sprendimus“, – kalbėjo politikas.

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/verslas/verslas/valdantieji-neskubes-svarstyti-prezidentes-veto-del-darbo-kodekso.d?id=71755866

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos kreipimasis

NPPSS informacija