Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS pateikė pasiūlymus dėl valstybinių pensijų reglamentavimo
2021-07-21

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei šalies Vyriausybės prašo sistemiškai peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius valstybines pensijas, rentas, kompensacines išmokas bei pateikė pasiūlymus dėl pareigūnų valstybinių pensijų reglamentavimo pakeitimo.

 

Dėl pareigūnų valstybinės pensijos priedo

 

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedo, kuris yra valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, mokėjimas priklauso nuo asmens turimų draudžiamųjų pajamų dydžio. Tais atvejais, jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra lygios arba didesnės negu 1 minimali mėnesinė alga (MMA), šis priedas nėra mokamas, o jeigu draudžiamosios pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1 MMA, mokama tik priedo dalis. NPPSS siūlo vietoj MMA dydžio naudoti vidutinį darbo užmokestį (VDU) arba, kaip alternatyvą, 2 MMA dydžius. Dar vienas galimas sprendimas, kurį teikia NPPSS, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedą už tarnybą mokėti nepriklausomai nuo to ar asmuo turi kitų draudžiamųjų pajamų.

 

Dėl  pareigūnų valstybinės pensijos indeksavimo

 

Nuo 2021 m. indeksuojant pareigūnų valstybinę pensiją ji didėja labai nežymiai. Taip atsitinka dėl taikomo ypač mažo (1,012 punkto) indekso. NPPSS siūlo jį didinti bent iki 2.

 

Dėl valstybinių pensijų bazės dydžio

 

Šiuo metu valstybinių pensijų bazės dydis 58,70 eurai. Šis dydis svarbus skaičiuojant pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos dydį (pvz., asmenims, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, – 2 socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio ir pan.). NPPSS siūlo didinti bazinės pensijos dydį, jį prisirišant prie Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (177 eurai šiuo metu).

 

Dėl priemokų už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties metu ir viršvalandinį darbą įtraukimo į valstybinės pensijos dydžio apskaičiavimą 

 

Priemokos už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties metu ir viršvalandinį darbą kol kas nėra įtraukiamos į valstybinės pensijos dydžio apskaičiavimą. Šios priemokos yra susiję su pareigūnų tarnybos specifika ir yra nuolatinio pobūdžio. Norint, kad reglamentavimas užtikrintų objektyvaus, pareigūno tarnybos sudėtingumą, eitų pareigų pobūdį atspindinčio valstybinės pensijos apskaičiavimą (taip pat atsižvelgiant ir į teismų praktiką), NPPSS siūlo priemokas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties metu ir viršvalandinį darbą įtraukti valstybinės pensijos skaičiavimą.

 

Dėl pareigūnų valstybinės pensijos koeficientų suvienodinimo ir padidinimo

 

Pagal esamą reglamentavimą pareigūnų valstybinė pensija paskaičiuoja pagal formulę:

 

P(Eur) = V(Eur)*(1,8*A +1,0*B)(%), kai 

P – pensijos dydis (Eur),

V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (m.),

B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (m.).

 

Susivienijimas siūlo suvienodinti ir padidinti formulėje taikomus koeficientus: 

 

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (m.) vietoj „1,8“ nustatyti „2“;

B- tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (m.) vietoj „1,0“ nustatyti „2“.

Formulę pakeičiant taip:

P(Eur) = V(Eur)*(1,8* 2A +1,0*2B)(%), kai 

P – pensijos dydis (Eur),

V – darbo užmokesčio vidurkis (Eur),

A – tarnybos laikas iki 1995-01-01 (m.),

B – tarnybos laikas nuo 1995-01-01 (m.).

 

Dėl kompensavimo mechanizmo

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas numato kompensavimo mechanizmą pareigūnams, kuriems didėjo stažas pareigūnų valstybinei pensijai gauti, tačiau pareigūnams, kurie iki 2016 m. sausio 1 d. turėjo mažiau kaip 11 tarnybos laiko pensijai skirti metų kompensavimas nepriklauso. NPPSS siūlo numatyti kompensavimą ir tiems pareigūnams, kurie iki 2016 m. sausio 1 d. turėjo mažiau kaip 11 metus tarnybos laiko pensijai skirti.

 

Dėl tam tikrų laikotarpių įskaitymo į tarnybos laiką pareigūnų valstybinei pensijai gauti 

 

NPPSS rekomenduoja papildyti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnį ir numatyti, kad į tarnybos laiką pareigūnų valstybinei pensijai skirti taip pat būtų įskaityta pusė darbo laiko, dirbto ugniagesiu (gaisrininku), ugniagesiu gelbėtoju, skyrininku, padalinio vadovu, operatyviniu budėtoju, profilaktikos instruktoriumi, sargybos viršininku, vairuotoju (gaisrinio automobilio), dispečeriu, dujų ir dūmų apsaugos tarnybos meistru (priešdūminės ir priešdujinės tarnybos meistru), specialistu darbo sutarties pagrindais po 1994 m. gruodžio 31 d. valstybinėje ar savivaldybių priešgaisrinėje (gelbėjimo) tarnyboje, jei per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo asmuo tapo pareigūnu.

 

Susivienijimas taip pat siūlo surengti bendrą valstybės institucijų ir socialinių partnerių diskusiją, kurios metus būtų galima apsikeisti nuomonėmis dėl siūlomų pareigūnų valstybinių pensijų reglamentavimo pakeitimų.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?