Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS pateikia informaciją apie atlyginimų apskaičiavimą 2016 m.
2016-01-08

Suprasdami, kad darbo užmokestis nuo 2016 m. yra aktualus ne vienam pareigūnui, pateikiame paaiškinimus dėl to, kaip bus peržiūrimi atlyginimai.

Pareigūnų darbo užmokestis yra reguliuojamas įstatymo, todėl įstaigos turi veikti įstatymo rėmuose. Mūsų žiniomis, tais atvejais, kai įstatyme buvo numatyta galimybė, pareigūnams buvo padidintos pareiginės algos kategorijos. Nemažai daliai pareigūnų 2015 m. pabaigoje buvo leista laikyti kvalifikacines kategorijas ir taip pasididinti darbo užmokestį. Nuo 2016 m. sausio 1 d. priedo už kvalifikacines kategorijas nelieka, jis įtraukiamas į pareiginę algą. 

Statutinio tarnautojo pareiginė alga 2016 m. nustatoma atsižvelgiant į 2015 m. buvusią pareiginę algą ir kvalifikacinę kategoriją. NPPSS įstaigų vadovams planuoja siūlyti inicijuoti neeilinį pareigūnų vertinimą, kurio metu būtų padidinta pareiginė alga tiems pareigūnams, kuriems iki „standartinės” pareiginės algos yra mažas koeficientų skirtumas (pavyzdžiui pareigūnui šiuo metu nustatoma 6,24 bazinio dydžio pareiginė alga, o artimiausia yra 6,27 bazinio dydžio, pareigūnas tokią algą galėtų gauti jei po metų bus įvertintas "labai gerai"). Manome, jog 2016 m. I ketvirtį pareiginės algos turėtų būti peržiūrėtos ir pašalinti tokie nedideli skirtumai, kad nebūtų iškreipta vadinamosios horizontaliosios karjeros sistema.

Pareigūnų darbo užmokestis didės ir dėl to, kad padidėjus pareiginei algai (pareiginė alga apima ir ankstesnę priemoką už kvalifikacinę kategoriją), didės priedas už stažą (priedas bus skaičiuojamas nuo padidėjusios pareiginės algos). Priedai už pareigūno laipsnį padidės nuo 2017 m. sausio 1 d. - pirmiausia tai pajus pirminės ir vidurinės grandies pareigūnai. 

Viena iš įstatymo numatytų darbo užmokesčio sudedamųjų dalių yra apmokėjimas už darbą, kai nukrypstama nuo normalaus režimo. Pavyzdžiui, darbas poilsio dienomis, darbas naktį ir viršvalandinis darbą. Kiek mums yra žinoma, įstaigos planuoja taikyti visus įmanomus ir įstatymo leidžiamus būdus, kad pareigūnai gautų didesnį darbo užmokestį - t.y. pareigūnams bus sudaroma galimybė užsidirbti didesnį darbo užmokestį. Reikia pripažinti, kad iki šiol kai kurie įstaigų vadovai taikė praktiką, kad viršvalandžius dirbęs pareigūnas kaip kompensaciją pasiimtų papildomą poilsio laiką - t.y. gautų nepiniginę kompensaciją. Tokia praktika turės keistis, o nuo 2016-07-01 pareigūnų darbo laiko norma keičiama iš 48 val. į 40 ir viršvalandžiai susidarys greičiau, nei iki šiol. 

Akivaizdu, kad vadovai privalės keisti darbo organizavimą (kai kurie vadovai jau konsultuojasi su profesinės sąjungos teisininkais kaip teisingai planuoti ir apskaityti darbo laiką kai nukrypstama nuo įprasto režimo). Natūralu, kad vadovai, siekdami padidinti pareigūnų gaunamą darbo užmokestį, privalės dažniau leisti patruliams dirbti naktimis, savaitgaliais ar švenčių dienomis. 

Pabrėžtina, jog darbo užmokestis privalo būti mokamas ir už pavadavimą. Naujasis statutas numato priemoką už kito pareigūno funkcijų atlikimą, jei pavedimas duodamas raštu.  Taip pat pareigūnui privalo būti mokama už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis.

Jei, pavyzdžiui, pareigūnas yra jaunas (neturi stažo, negauna priedo), nėra aukštos kvalifikacijos (neturėjo kvalifikacinės kategorijos), o pareiginė alga dar yra "pradedančiojo", tai natūralu, kad vienas iš būdų uždirbti daugiau yra dirbti "nepatogiu" laiku - viršvalandžius arba dirbti švenčių dienomis, naktį ir pan. Svarbu pažymėti, kad įstatymas numato atvejus, kai viršvalandinis darbas yra privalomas ir tuos atvejus, kai būtina gauti darbuotojo sutikimą dirbti viršvalandžius. Kita vertus - savotiškas pasiekimas yra tai, kad bus atsisakoma praktikos tarsi savanoriškai pasirinkti papildomas poilsio dienas kaip kompensaciją už viršvalandinį darbą.

Bet kuriuo atveju, jei pareigūnams kyla abejonių dėl jų darbo laiko organizavimo ar apskaitos - visada galite pasitarti su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkais el. paštu info@pareigunai.lt  

NPPSS informacija