Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS prašo VRM pateikti informaciją, kiek kitąmet didės pareigūnų atlyginimai
2018-04-30

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną dėl informacijos pateikimo apie finansavimo poreikį „Programos 1000“ įgyvendinimui ir pareigūnų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemones.

 

Primename, kad kovo mėn. rašėme apie kreipimąsi į vidaus reikalų ministrą ir susitikimo inicijavimą. Profesinių sąjungų atstovai susitikimo metu aptarė pareigūnų atlyginimų didinimo, pensijų, saugos ir sveikatos, kitus svarbius klausimus.

 

Anot NPPSS atstovų, pagal pateikiamą vidaus tarnybos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą, planuojamas pareigūnų darbo užmokesčio didinimas. Tai atitinkamai lems papildomų finansinių išteklių poreikį. Susivienijimas, atsižvelgdamas į 2019 metų valstybės biudžeto planavimo darbų pradžią, prašo vidaus reikalų ministerijos pateikti informaciją, nurodant:

 

- kokiomis apimtimis ir priemonėmis, planuojama didinti vidaus tarnybos pareigūnų darbo apmokėjimą iki „Programos 1000“ įgyvendinimo 2020 metais;

 

- kiek kasmet iki 2020 metų planuojama didinti vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokestį; kokiais tiksliai etapais ir konkrečiais dydžiais planuojamas vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokesčio didinimas;

 

- koks, atsižvelgus į planuojamas taikyti priemones, numatomas finansinių išteklių poreikis, kuris leistų visiškai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, susijusius su pareigūnų darbo užmokesčio didėjimu.

 

NPPSS rašte primena ir tai, kad dar 2016 m. pradžioje patvirtintas Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas. Nors veiksnių valdymo tikslai gana aiškūs ir konkretūs, tačiau, profesinių sąjungų atstovų teigimu, jau daugiau kaip 2 metus galiojančio aiškaus ir konkretaus poįstatyminio teisės akto įgyvendinimo pasigendama. Susivienijimas prašo suorganizuoti NPPSS ir Vidaus reikalų ministerijos atstovų susitikimą, kurio metu būtų aptarti prėjusių metų darbai, pasiekimai, planuojamos veiklos kenksmingų veiksnių tarnyboje nustatymo ir prevencijos srityse.  

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?