Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS prieštarauja naujame Darbo kodekso projekte numatytam kolektyvinių sutarčių anuliavimui
2016-03-29

Pastaruoju metu Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete baigtas svarstyti naujos redakcijos Darbo kodekso projektas. Daug jo normų sukėlė diskusijų ir įvairių socialinių partnerių nuomonės išsiskyrė, projektas parlamente dar svarstomas.

NPPSS kelia susirūpinimą viena iš naujosios redakcijos Darbo kodekso įgyvendinimo normų. O konkrečiai - projekto 6 str. (Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas) įtvirtinta nuostata: "Iki 2015 m. gruodžio 31 d. sudarytos kolektyvinės sutartys galioja pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.". Profesinės sąjungos žiniomis, ši nuostata po svarstymo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete koreguota pavėlinant įsigaliojimo (kolektyvinių sutarčių anuliavimo) datą iki 2018 m. birželio 30 d.

„Toks principas anuliuoti yra nepriimtinas kaip neatitinkantis socialinio dialogo principų. Tokia formuluotė reiškia, kad visi iki šiol vykdytų projektų rezultatai – kolektyvinės sutartys ir jų pagrindu įsteigti dvišaliai-trišaliai komitetai – būtų vienu mostu išmesti į šiukšlių dėžę“, - įsitikinęs NPPSS pirmininkas Vladimir Banel.

Taip, anot jo, būtų padaryta finansinė žala valstybei – projektams buvo skirta 4,29 mln. EUR finansavimo, šalys įsipareigojo siekti rezultatų. Be to, valstybė rėmė socialinį dialogą, skyrė tam Europos Socialinio Fondo finansavimą, socialiniai partneriai savo iniciatyva ėmėsi veiksmų, derėjosi ir susitarė dėl tam tikrų nuostatų, o dabar vienu politiniu sprendimu norima viską anuliuoti, o socialinio dialogo šalis pastatyti į nulinę padėtį. Vien pagal ESF finansuotus projektus turėjo būti pasirašyta bent 600 įmonių/įstaigų kolektyvinių sutarčių ir bent 10 šakos kolektyvinių sutarčių. Jau nekalbant apie sutartis, kurios pasirašytos pačių socialinių partnerių iniciatyva.

Atsakingų institucijų NPPSS klausia, ar siūloma nuostata, dėl visų kolektyvinių sutarčių anuliavimo buvo derinta su Europos Socialiniu Fondu, kurio finansuotų projektų rezultatai bus anuliuoti; ar tokia nuostata buvo derinta su  Europos Komisija, kuri skyrė finansavimą socialinio dialogo stiprinimui Lietuvoje praėjusiame finansavimo periode; ar galima suprasti, kad toks siūlymas yra teisės aktų projektus rengusių specialistų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neapsižiūrėjimas ir situacijos neįvertinimas; ar vis dėl to Vyriausybė, teikdama naujojo Darbo kodekso projektą Lietuvos Respublikos Seimui nori nubraukti investicijas, padarytas socialinio dialogo srityje.

Įvertinę Socialinių reikalų ir darbo ministerijos parengtus Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimo programinius dokumentus profesinių sąjungų atstovai teigia, kad valstybė, išjungusi kolektyvines sutartis, nenumato jokių efektyvių priemonių, kad socialinio dialogo lygis būtų atgaivintas naujomis, pasikeitusiomis sąlygomis – planuojami apskritieji stalai, mokymai, tačiau nekalbama apie siektinus rezultatus – pasirašytas kolektyvines sutartis, objektyviai (pamatuojamai) pagerėjusias darbuotojų darbo sąlygas ir pan.

NPPSS atsakingų institucijų prašo skubiai pateikti informaciją ir imtis reikiamų veiksmų netinkamoms nuostatoms ištaisyti. 

NPPSS informacija