Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS siūlo ministerijai tobulinti poįstatyminį teisės aktą
2020-07-21

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) pateikė Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pasiūlymus koreguoti poįstatyminius teisės aktus. Šie pasiūlymai Susivienijimo teisininkų komandos parengti įvertinus problemas, su kuriomis kasdienėje tarnyboje susiduria pareigūnai. 

 

Jei šios pataisos būtų priimtos, pareigūnams, tiesioginio vadovo ar profesinės sąjungos teikimu, atsirastų galimybė greičiau panaikinti tarnybines nuobaudas (jei per tam tikrą laiką pareigūnas nepriekaištingai atliko tarnybines pareigas). NPPSS taip pat siūlo keisti Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašą numatant, kad tarnybinių ginčų komisijos priimtas sprendimas yra privalomas statutinei įstaigai. Tai reikalinga, mat pasitaiko atvejų, kuomet statutinės įstaigos vadovas priima sprendimą ir netenkina tarnybinių ginčų komisijos priimto sprendimo, nors statutinė įstaiga ir yra tokia pati ginčo šalis kaip ir pareigūnas ginantis savo teisę. Tokiu atveju bet kuri ginčo šalis, nesutinkanti su tarnybinių ginčų komisijos sprendimu, turėtų kreiptis į teismą. 

 

Susivienijimas taip pat siūlo tikslinti minėto Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašą, numatant aiškesnį ginčo šalių supažindinimą su tarnybinių ginčų komisijos sprendimu. Šiuo metu statutinėse įstaigose skiriasi praktikos, kuriomis remiantis pareigūnai supažindinami su tarnybinių ginčų sprendimais, o to būti neturėtų – praktika turėtų būti tokia pati visose įstaigose.

 

NPPSS siekia, kad būtų nustatytas ilgesnis terminas, per kurį pareigūnas galėtų paduoti rašytinį motyvuotą prašymą dėl tiesioginio vadovo pateikto tarnybinės veiklos įvertinimo gerai. Per dabar numatytą 5 darbo dienų terminą ne visada pavyksta tai padaryti kokybiškai. Pareigūnų profesinė sąjunga siūlo pratęsti šį terminą iki 10 darbo dienų.

 

Taip pat yra siūloma keisti pareigūnų tarnybinės veiklos neeilinių vertinimų tvarką. Šiuo metu vertinimo komisija, pasibaigus tiesioginio vadovo motyvuoto pasiūlymo ir pateiktos vertinimo išvados pagrįstumo aptarimui, balsuoja dėl pasiūlymo pritarti arba nepritarti tiesioginio vadovo pasiūlymui. NPPSS nuomone, neeilinių vertinimų metu vertinimo komisija turi turėti teisę priimti analogiškus sprendimus kaip ir kasmetinių vertinimų metu, tai yra ne tik pritarti ar nepritarti tiesioginio vadovo motyvuotam pasiūlymui, bet ir vertinti pareigūno veiklą. 

 

Susivienijimas siūlo pakeisti ir pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką, numatant skatinimo priemones naudoti mažiau aplinką teršiančias transporto priemones (dviračius, paspirtukus ir pan.). NPPSS siūlo apmokėti dalį važiavimo išlaidų, kurios įprastai yra išmokamos pareigūnui už naudojimąsi asmeniniu transportu vykstant į tarnybos vietą. Pagal dabartinį reglamentavimą važiavimo išlaidos kompensuojamos už vykimą asmeniniu transportu, jeigu pareigūnas pakeičia transporto priemonę į mažiau aplinką teršiančią transporto priemonę, jis kompensaciją praranda.

 

---

 

vrm.lt nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?