Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS strateginio planavimo sesija 2020
2020-02-26

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) tęsia tradiciją metus pradėti strateginio planavimo sesija. Išimtimi netapo ir 2020 m. – NPPSS, šakinių profesinių sąjungų vadovai, atstovai, administracijos žmonės susitiko aptarti praėjusių metų darbų, taip pat nubrėžtos svarbiausios šių metų veiklos gairės ir konkretūs veiklos planai.

 

Strateginio planavimo sesijos dalyviams buvo pristatyta organizacijos veiklos 2019 m. ataskaita, taip pat NPPSS finansinės, komunikacijos, tarptautinių santykių bei įvykdytos GPM paramos kampanijos ataskaitos. Be to, savo išvadas pristatė NPPSS Kontrolės komisija, kasmet atliekanti tiek finansinį, tiek veiklos auditą.

 

2019 m. gruodžio mėnesį NPPSS ir šakinėms profesinėms sąjungoms priklausė 1397 nariai, tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. organizacijoje buvo su 2838 nariai. Toks narių sumažėjimas visų pirma yra susijęs su kelių profesinių sąjungų pasitraukimu ir pašalinimu iš NPPSS gretų. Nepaisant to, galima pasidžiaugti sparčiausiai pernai augusiomis Ugniagesių gelbėtojų profesine sąjunga ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesine sąjunga (1 paveikslas). Be to, buvo įsteigtos ir prie NPPSS prisijungė 2 naujos profesinės sąjungos, tai – Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga bei Viešojo saugumo pareigūnų profesinė sąjunga.

 

1 paveikslas. Narių skaičiaus dinamika 

image1

 

Daugiausiai resursų ir pastangų NPPSS vadovybė 2019 m. skyrė:

 

 • vidaus procesų valdymui ir optimizavimui (administracijos komandos stiprinimas, naujas veiklos finansavimo modelis, atsakomybė ir griežta atskaitomybė tarybai kas mėnesį ir kt.);
 • teisėkūrai (Vidaus tarnybos statuto pataisos, susijusios su Nacionalinės kolektyvinės sutarties įgyvendinimu); 
 • pareigūnų darbo užmokesčio 2020 m. didinimui, „Programos 1000“ įgyvendinimui ir pakankamam statutinių įstaigų finansavimui;
 • pasiūlymams dėl valstybinių pensijų indeksavimo; 
 • saugos ir sveikatos tarnyboje klausimams;
 • pareigūnų aprūpinimu tarnybos priemonėmis (ypač Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente (PAGD)); 
 • deryboms dėl kolektyvinių sutarčių (šakinės Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir PAGD bei nacionalinė) ir jų pasirašymui; 
 • tinkamo finansavimo įsisavinimo įstaigose priežiūrai (eiliniai ir neeiliniai veiklos vertinimai); 
 • 1 proc. GPM tikslinės paramos profesinėms sąjungoms surinkimui;
 • tarptautiniam bendradarbiavimui (dalyvavimas „EuroCop“ veikloje ir Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) lyderių mokymuose, įsitraukimas į tarptautinius socialinės partnerystes stiprinimo projektus, bendri projektai su kitais partneriais); 
 • NPPSS plėtrai ir narių didinimui (prie NPPSS prisijungė naujos organizacijos ir fiziniai asmenys);
 • lyderių ugdymui (tiksliniai NPPSS mokymai).

 

NPPSS finansiniai rodikliai

 

Pagrindinės organizacijos pajamos – nario mokesčio įmokos iš profesinių

sąjungų, kurios per 2019 metus sudarė 110 037 eurų. Per pastaruosius penkerius metus profesinių sąjungų metinės pajamos stabiliai auga (2 paveikslas).

 

2 paveikslas. Profesinių sąjungų metinių pajamų dinamika 

 

image2

 

2019 m. gyventojai pirmą kartą galėjo skirti 1 proc. savo gyventojų pajamų mokesčio dalį profesinėms sąjungoms. NPPSS ir šakinės organizacijos, pasinaudodamos šiuo instrumentu, gavo daugiau nei 13 tūkst. eurų paramą.

 

NPPSS teisininkų komandos veikla

 

Pernai NPPSS teisininkų komandą profesinių sąjungų narių interesus teismuose gynė 11 kartų (3 paveikslas). Taip pat nariams buvo suteikta beveik 400 teisinių konsultacijų, 30 paaiškinimų dėl tarnybinių patikrinimų, nagrinėta 15 skundų bei parašyta 70 įvairių raštų.

 

3 paveikslas. Bylų skaičius teismuose 

 

image3

 

NPPSS komunikacija

 

2019 m. interneto svetainėje www.pareigunai.lt buvo patalpinta daugiau nei 120 naujienų, pranešimų, informacinio pobūdžio žinučių bei sveikinimų. Žiniasklaidai išplatinta daugiau nei 50 pranešimų ir komentarų. NPPSS „Facebook“  paskyroje per metus publikuota daugiau nei 340 įrašų. Kasmet viešinamos informacijos apimtys išlieka panašios.

 

2020 m. prioritetiniai NPPSS ir šakinių profesinių sąjungų darbai: 

 

 • teisėkūra, tolimesnis Vidaus tarnybos statuto ir kitų teisės aktų tobulinimas;
 • 2020 m. biudžeto įgyvendinimas ir 2021 m. Lietuvos biudžeto projektas bei jo priėmimas (tolimesnis „Programos 1000“ įgyvendinimas);
 • Valstybinių pensijų tobulinimas (pasiūlymų teikimas 2020-2024 m. Seimui ir Vyriausybei);
 • Derybos dėl kolektyvinių sutarčių (su Policijos departamentu, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vyriausybe dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties);
 • Finansavimo įsisavinimas (eininiai ir neeiliniai tarnybinės veiklos vertinimai), pokyčių skaidrumas (įstaigose);
 • 0,6 proc. GPM kampanija;
 • Tarptautinio bendradarbiavimo („EuroCop“ ir kt.) veiklos galimybės;
 • Norvegų projekto „Decent Work – Social Dialogue – Lithuania“ įgyvendinimas; 
 • Lyderių ugdymas;
 • Pasiruošimas Seimo rinkimams (2020-2024 m.) ir pareigūnų bendruomenei svarbiausių klausimų (pasiūlymų teikimas) kėlimas rinkimų kampanijos metu.

 

NPPSS strateginės kryptys:

 

1. Ugdyti lyderystę ir didinti narystę teikiant inovatyvias ir naujas paslaugas nariams (krypties kuratorius – Giedrius Krilavičius).

2. Stiprinti pasitikėjimą ir NPPSS kaip galios centro įvaizdį per vidinę ir išorinę komunikaciją (krypties kuratorius – Saulius Džiautas).

3. Sutelkti pareigūnus bendriems tikslams: finansavimo įsisavinimo ir didinimo; sėkmingų reformų įgyvendinimo ir pokyčių skaidrumo; socialinės partnerystės stiprinimo; įstatymų priėmimo ir įgyvendinimo (krypties kuratorius – Miroslavas Gerasimovičius).

4. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas (krypties kuratorius – Vaida Bratcher).

 

Tradiciją metus pradėti strateginio planavimo sesija NPPSS tęsia jau nuo 2010 m. Daugiau apie ankstesnių metų veiklos rezultatus:

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?