Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS suvažiavime išrinkta nauja vadovybė ir pristatyti 4 metų darbai (I d.)
2017-06-14

Birželio 9 d. Vilniuje vyko Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) suvažiavimas, kurio metu pirmininku perrinktas Vladimir Banel, išrinkti tarybos, etikos ir kontrolės komisijų nariai, pristatyta 4 metų veiklos ataskaita.

 

Renginyje dalyvavo NPPSS valdybos ir tarybos nariai, NPPSS delegatai, Ministro Pirmininko patarėjas Elvinas Jankevičius, Seimo narys Vytautas Bakas, Teisingumo ministrė Milda Vainiutė, Vidaus reikalų ministro patarėjas dr. Alvydas Šakočius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požėla, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Kęstutis Lukošius, Kalėjimų departamento l.e.p. direktoriaus pavaduotojas Česlovas Jocius, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų direktorius Vytaus Lamauskas, žodį tarė policijos kapelionas Algirdas Toliatas.

 

Suvažiavimo metu pranešimą apie tai, kaip veiksmingai vykdyti reformas valstybės tarnyboje, skaitė Vilniaus universiteto Filosofijos katedros profesorius dr. Boguslavas Gruževskis. NPPSS pirmininkas Vladimir Banel pristatė organizacijos valdymo 2013-2017 m. veiklos ataskaitą.

 

V. Banel: turime užtikrinti narių saugumą ir pajamų didinimą

 

V. Banel, pristatydamas 4 metų veiklos ataskaitą, prisiminė, nuo ko viskas prasidėjo. 2002-aisiais 30 išsilavinusių pareigūnų, neturėdami tam reikalingų patalpų ir lėšų pradėjo kurti profesinę sąjungą. Daugelis tuomet klausė, ką man duos profesinė sąjunga.

 

„Šiandien NPPSS – didžiausias profesinių sąjungų susivienijimas Lietuvoje. Organizacija vienija ir atstovauja daugiau nei 3300 įvairių statutinių įstaigų pareigūnų interesus, telkia pareigūnus, kuria ir įgyvendina pažangiausias idėjas, siekia palankiausių darbo sąlygų ir didesnių atlyginimų pareigūnams ministerijų, Seimo ir Vyriausybės lygmenimis, sudaro sąlygas pareigūnų saviraiškai“, - teigė NPPSS pirmininkas.

 

Per ketverius metus, anot V. Banel, tiek oficialiais raštais, tiek protestais kovota dėl didesnio finansavimo, Vidaus tarnybos statuto priėmimo ir darbo užmokesčio sistemos tobulinimo, mažų atlyginimų kalėjimų sistemoje ir kt.

 

„Šiuo metu mūsų pagrindinės užduotys yra kelios. Turime užtikrinti narių saugumą, pajamų didinimą, saugias bei tinkamas darbo sąlygas vykdant pertvarkas. Ne mažiau svarbu nugalėti abejones, nusivylimą ir skepticizmą, puoselėti, kurti tradicijas ir, svarbiausia, norėti, susitelkti, veikti ir kovoti“, - sakė V. Banel.

 

Su NPPSS pirmininko 2013-2017 m. ataskaita galite susipažinti ČIA.

 

B. Gruževskis: socialinis dialogas statutinėje tarnyboje tarnauja gerina valstybės valdymo efektyvumą

 

Prof. Boguslavas Gruževskis suvažiavimo metu skaitydamas pranešimą akcentavo socialinio dialogo valstybės tarnyboje svarbą ir įtaką šalies socialinei ir ekonominei raidai. Anot jo, darbuotojų įtraukimas į įmonės ar organizacijos valdymą tarnauja 3 tikslams: užtikrina socialinę taiką šalyje ir investicinį patrauklumą; didina įmonės veiklos efektyvumą (darbo našumą, personalo panaudojimo efektyvumą); didina individualių darbuotojų pasitenkinimą (darbo vietų patrauklumą). 

 

B. Gruževskio teigimu, Lietuvoje dominuoja autoritariniai valdymo metodai. Dėl šios priežasties socialinis dialogas įmonių lygmenyje nėra plačiau vystomas. Socialinio dialogo plėtra stabdo ir žemas darbuotojų socialinis aktyvumas. socialinis dialogas valstybės, statutinės tarnybos organizacijoje tiesiogiai tarnauja valstybės valdymo efektyvumui didinti: didėja priimamų sprendimų skaidrumas; mažėja interesų grupių  įtaka sprendimams ir korupcijos tikimybė; didėja tarnybos veiklos organizavimo efektyvumas ir tarnybos darbuotojų pasitenkinimas.

 

Siekiant reformų statutinėje tarnyboje veiksmingumo, profesoriaus teigimu, būtina sustiprinti finansinius ir kitus skatinimo mechanizmus (siekiant principo „kas naudinga valstybei ar Tarnybai – naudinga darbuotojui“ įgyvendinimą). Be to, tikslinga toliau tobulinti darbo apmokėjimo bei socialinių garantijų sistemą, didinant jos priklausomybę nuo realaus darbo ir papildomų kompetencijų bei pastangų.

 

* * *

 

NPPSS pirmininkas – Vladimir Banel.

 

Tarybos (renkamos dalies) sudėtis: Vaida Bratcher, Judita Liukaitytė – Kukienė, Audrius Apulskis, Martynas Drūlia, Andrius Bareika, Artūras Mazūra.

 

Tarybos rezervo sudėtis: Robertas Baltuška, Alfredas Povilanskas, Jurgita Mansevičienė, Ina Širvinskienė, Agnė Grėblikaitė, Agnė Jackevičienė, Elytė Kaminskienė.

 

Etikos komisijos sudėtis: Inga Moliavaitė, Indrė Polevnovaitė, Santa Rinkevičienė, Jolita Pilinkaitė, Živilė Kuodienė.

 

Kontrolės komisijos sudėtis: Romualdas Šližauskas, Vaidas Maziliauskas, Robertas Baltuška. 

 

II straipsnio dalį skaitykite čia.