Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS teikia pasiūlymus dėl pareigūnų, valdančių migrantų krizę, darbo sąlygų ir socialinių garantijų gerinimo
2021-08-06

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), prieš penktadienį vyksiantį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, komitetui pateikė pasiūlymus ir pastebėjimus, susijusius su pareigūnų darbo sąlygų ir socialinių garantijų gerinimu suvaldant migrantų krizę.

 

Lietuvai susidūrus su beprecedente krize, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį pasienio ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirta papildomų techninių išteklių. Be to, pasieniečiams į pagalbą atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų, taip pat pasienyje su Baltarusija dirbti pradeda Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) pareigūnai.

 

Rugpjūčio 4 d. NPPSS organizavo diskusiją, kurios metu buvo ne tik apžvelgta padėtis padaliniuose, bet ir paruošti pasiūlymai, kurie padėtų valdyti krizę bei leistų bent minimaliai prisidėti prie saugių pareigūnų darbo sąlygų ir socialinių garantijų užtikrinimo.

 

Turi būti užtikrintas pareigūnų saugumas

 

Diskusijos metu išorinę Lietuvos sieną saugančių rinktinių atstovai nurodė, kad dalis pasieniečių susiduria su pablogėjusiomis tarnybos (darbo) sąlygomis. Susiduriama su situacija, kai kuriose pasienio užkardose, įkurdintose palapinėse, besiglaudžiantys pabėgėliai yra elementariai apsaugoti nuo lietaus (oro sąlygų), o štai juos saugantys pareigūnai yra priversti stovėti lietuje, nes ne visose užkardose įrengtos konstrukcijos skirtos pareigūnams. Taip pat pastebėta, kad neteisėti migrantai laikinam sulaikymui yra suleidžiami į bendras palapines, jų neskirstant. Toks sprendimas galėjo būti pateisinamas pačioje krizės pradžioje, tačiau dabar tokie veiksmai kelią rimtą pavojų pasieniečių saugumui, nes išlieka rimta COVID-19 infekcijos plitimo grėsmė (ne tik tarp neteisėtų migrantų, o ir tarp pareigūnų). Taip pat būtina pažymėti, kad pasienio užkardose esančiose laikinojo apgyvendinimo stovyklose neužtikrinamos būtiniausios neteisėtų migrantų gyvenimo sąlygos (nėra įrangos maistui gaminti, nėra medikų, kurie suteiktų pirmąją pagalbą), todėl kyla pavojus, jog tokių sąlygų neapsikentę migrantai maištaus, o esamas pareigūnų kiekis nėra pakankamas neramumams sustabdyti. Todėl reikėtų pastatyti daugiau palapinių ir būtų galima skirstyti asmenis į grupes, kaip pavyzdžiui: šeimos, COVID-19 užsikrėtusieji, nepilnamečiai ir kt.

 

Kitas opus klausimas – kas nutiks, jei naudojant atgrasymo priemones, bus provokacijų ar pasipriešinimo atvejų?

 

Galiausiai, rizika kyla ir su neteisėtų migrantų grąžinimu. Baltarusijos pareigūnai, padedantys asmenims kirsti sieną, taip pat yra ginkluoti, tad atsiranda provokacijų grėsmė. Šiuo metu įgyvendinamas sprendimas dėl gražinimo turi būti gerai apgalvotas, nes kyla rizika, jog susikaups didelės grupės po 100 ir daugiau neteisėtų migrantų, kurių bandymas kirsti sieną gali baigtis pareigūnų sužalojimu.

 

NPPSS siūlo parengti viešas ir (ar) įslaptintas atmintines, rekomendacijas ir veiksmų algoritmus, kur būtų pateikiama visa būtiniausia informacija dėl leistinų atgrasymo priemonių naudojimo. Taip pat turi būti parengta ir pareigūnams iškomunikuota strategija dėl jų veiksmų, kai aptinkamos didelės grupės, bandančios nelegaliai kirsti valstybės sieną. Be to, privalo būti užtikrinamas operatyvus kitų Vidaus reikalų ministerijos tarnybų reagavimas. Tai būtina padaryti, kad būtų išvengta pasieniečių sužalojimų, nes esamas pareigūnų kiekis prie valstybės sienos nėra pakankamas atlaikyti ir suvaldyti dideles nelegalių migrantų grupes.

 

Diskusijoje pabrėžta, kad pareigūnams trūksta vidinės komunikacijos, nėra aiškus veiksmų planas. Yra atvejų, kad informaciją pareigūnai sužino iš žiniasklaidos. Pareigūnai pastebi, kad tenka improvizuoti ir pasikliauti ilgamete patirtimi, tačiau tuomet atveria daugybė galimybių klaidoms. Mat vieningos, apibendrintos ir iškomunikuotos informacijos kol kas nėra. Pareigūnai nori žinoti kaip tiksliai turi būti vykdomi operacijų vadovo įsakymai.

 

Pareigūnų darbo krūvis turi būti peržiūrėtas ir perskirstytas

 

Pasieniečiai nurodo, kad susiduria su milžinišku darbo krūviu, kuris tampa praktiškai neįveikiamu. Pavyzdžiui, G. Žagunio užkardoje sulaikyta arti 1000 neteisėtų migrantų, todėl natūraliai kyla labai didelis iššūkis akumuliuoti tokį kiekį žmonių. Neteisėtų migrantų įforminimui ir saugojimui reikalingi dideli pareigūnų resursai, o tai lemia, kad automatiškai mažėja pareigūnų prie valstybės sienos. Dėl darbo krūvio pareigūnai yra ant išsekimo ribos. Kiekviena užkarda tapusi atskira migrantų stovykla, į kuria pristatoma neteisėtų migrantų grupė. Grupę reikia įforminti, saugoti, testuoti ir, esant reikalui, izoliuoti. Vien naujai sulaikytų neteisėtų migrantų grupei įforminti reikia papildomu 2-3 pareigūnų, o jau gyvenančius užkardoje saugo dar 4 pareigūnai. Todėl reiktų stovyklas įrengti keliasdešimties kilometrų atstumu nuo užkardos teritorijos, kad pasieniečiai galėtų vykdyti sienos apsaugą, o migrantų apsaugą galėtų užtikrinti kitos Vidaus reikalų ministerijos įstaigos. Taip organizuojant krizės valdymą daugiau pareigūnų galėtų budėti prie valstybės sienos. Tokiu būdu būtų galima ženkliai sumažinti pasieniečių darbo krūvį.

 

Su aukščiau išdėstyta problema ir pasiūlymu ją spręsti, yra glaudžiai susijęs klausimas dėl pareigūnų atostogų. Pareigūnai buvo atšaukti iš savo kasmetinių atostogų. NPPSS supranta tokį sprendimą, bet mano, kad perskirsčius pasieniečiams tenkančių funkcijų kiekį ir dalį jų perleidus kitoms statutinėms įstaigoms ir (ar) savanoriams, būtų galima leisti išeiti nuo 5 iki 10 darbo dienų kasmetinių atostogų pareigūnams, kurie šiemet dar neatostogavo. Šiuo metu pareigūnai yra pervargę ir kyla reali rizika, kad dalis pareigūnų gali padidėjusio krūvio neatlaikyti dėl sveikatos problemų, o tokiu atveju prarandama galimybė valdyti situaciją.

 

Pareigūnų motyvacijos klausimai

 

Pasieniečiai nurodo, kad šiuo metu skirtingose pasienio užkardose yra skirtingai taikomas apmokėjimas už viršvalandinį darbą. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu, viršvalandžiai, kurie susidaro viršijus pareigūno darbo grafike nustatytą pamainos darbo laiką, iš karto darbo laiko žiniaraštyje turi būti žymimi kaip viršvalandžiai ir apmokami kaip viršvalandžiai, nepriklausomai nuo to, kad vėliau, pakoregavus grafiką ir nustačius mažiau darbo valandų, per apskaitinį laikotarpį viršvalandžiai nebesusidaro. Viršvalandžiai, kurie susidaro viršijus nustatytą apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko normą, nustatomi tik apskaitinio laikotarpio pabaigoje faktinį dirbtą laiką palyginus su apskaitos laikotarpio darbo laiko norma ir atitinkamai apmokami. Daliai pareigūnų, pamainos pabaigoje sulaikius neteisėtus migrantus, prisideda papildomos 3-4 valandos per vieną pamainą, kurios nelaikomos viršvalandžiais. NPPSS mano, kad pasienio ruože su neteisėtų migrantų antplūdžiu kovojantiems pareigūnams viršvalandžiai neturėtų būti išlyginami, nes pareigūnai yra siunčiami dirbti esant paskelbtai ekstremaliai situacijai. Todėl pareigūnams darbo laikas virš pamainos normos iš karto darbo laiko žiniaraštyje turi būti žymimi kaip viršvalandžiai ir taip apmokami.

 

Šiuo metu pareigūnams už papildomų užduočių atlikimą ir už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą skiriamas 20 proc. priedas, kuris anksčiau buvo skiriamas pareigūnams dėl padidėjusio darbo krūvio suvaldant COVID-19 plitimą̨ bei vykdant karantino režimo laikymosi kontrolę. Pareigūnai pažymi, kad nemaža dalis papildomų funkcijų dėl COVID-19 suvaldymo yra likusios (pavyzdžiui, NVSC anketų patikra), tačiau papildomi priedai nėra mokami.

 

NPPSS siūlo pareigūnams už papildomų užduočių atlikimą ir už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą skirti ne mažesnius nei 30 proc. priedus. 20 proc. iš jų turi būti skiriama už veiklą, susijusią su migracijos srautų suvaldymu, o 10 proc. - dėl padidėjusio darbo krūvio suvaldant COVID-19 plitimą̨ bei vykdant karantino režimo laikymosi kontrolę. Šie priedai privalo būti skirti visiems šias papildomas funkcijas vykdantiems VSAT, Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnams. 

 

Be to, šie priedai galėtų būti diferencijuojami. Priedas pasieniečiams galėtų priklausyti nuo konkrečioje pasienio užkardoje sulaikytų nelegalių migrantų skaičiaus, nes tai tiesiogiai įtakoja pareigūnų darbo krūvį. Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnų priedas galėtų priklausyti nuo jiems tenkančios teritorijos, nes dalyje migrantų stovyklų nuolat vyksta jų ir vietos gyventojų protestai.

 

Lėšos šiems priedams VSAT, Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pareigūnams privalo būti skirtos dar šiemet. 

 

NPPSS prašo visus šiuos pasiūlymus apsvarstyti rugpjūčio 6 d. vyksiančio NSGK posėdžio metu. Be to, šiuos pasiūlymus NPPSS taip pat išsiuntė šalies Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui.

 

---

 

Arno Strumilos / 15min nuotr.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?