Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS vadovu perrinktas Vladimir Banel
2017-06-09

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS), atstovaujančio policijos, pasienio, viešojo saugumo tarnybos, pataisos įstaigų pareigūnus, aplinkosaugininkus, pirmininku perrinktas Vladimir Banel.

 

Pristatydamas svarbiausius 2013-2017 m. kadencijos darbus, V. Banel teigė, kad per šiuos metus pavyko pasiekti didesnio teisėsaugos finansavimo, Vidaus tarnybos statuto priėmimo, kolektyvinių sutarčių pasirašymo ir kitų svarbių dalykų.

 

„Sėdėjome prie derybų stalų, derėjomės, prireikus, ėjome į gatves, protestavome. Ir toliau nesėdėsime sudėję rankų – nuolat priminsime apie tai, kad viešasis saugumas turi tapti valstybės prioritetu. Sieksime, kad kiek įmanoma greičiau būtų įgyvendinta „Programa 1000”, atlyginimai didėtų visų tarnybų ir grandžių pareigūnams, būtų užtikrinamos saugios ir sveikos tarnybos sąlygos ir socialinės garantijos.

 

Stebėsime ir vykdomas pertvarkas – jos privalo būti kiek įmanoma skaidresnės ir viešesnės. Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos ir Tarnybos Kalėjimų departamente statutų pakeitimais turime siekti darbuotojų pajamų didinimo ir darbo sąlygų gerinimo“, - akcentavo V. Banel.

 

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas – didžiausias profesinių sąjungų susivienijimas Lietuvoje, kurio ištakos siekia 2002 metus. Organizacija šiuo metu vienija ir atstovauja beveik 3500 įvairių statutinių įstaigų pareigūnų interesus.