Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS veiklos rezultatai ir ateities planai
2017-02-07

KAIP NPPSS SEKĖSI 2016-AISIAIS

 

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) ir jį vienijančios profesinės sąjungos pernai, kaip ir kasmet, gynė pareigūnų teises, kontroliavo vykstančias reformas, siekė atlyginimų didėjimo, darbo sąlygų gerėjimo ir socialinių garantijų užtikrinimo.

 

2016-aisiais po rinkimų pasikeitė politinė aplinka, ji tapo gerokai palankesnė teisėtvarkos sistemai.

 

„Savo ruožtu NPPSS 2016-aisiais teikė siūlymus Vidaus tarnybos statutui, Valstybės tarnybos įstatymui, Darbo kodeksui, valstybės biudžetui. Dėl Vadovybės apsaugos departamento noro apriboti pareigūnų teises kreipėmės ir į Europos pareigūnų bendruomenę, kuri savo susirūpinimą dėl antikonstitucinio įstatymo projekto išreiškė ir Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Aktyviai siekėme sustabdyti buldozeriu stumiamą policijos reformą. Buvome išgirsti ir Prezidentės, Premjero ir Vidaus reikalų ministro, kuris reformą laikinai sustabdė tam, kad būtų įvertinta jos įgyvendinimo eiga, nauda ir numatomi tolimesni veiksmai“, - pasakoja NPPSS vadovas Vladimir Banel.

 

Svarbiausi NPPSS veiklos rezultatai 2016-aisiais:

 

 1. Pateikti siūlymai Vidaus tarnybos statutui, Vidaus tarnybos įstatymui, Darbo kodeksui
 2. Dėl Vadovybės apsaugos departamento noro apriboti pareigūnų teises kreiptasi į aukščiausius Lietuvos vadovus, Europos pareigūnų bendruomenę, kuri savo susirūpinimą dėl antikonstitucinio įstatymo projekto išreiškė ir Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Įstatymas net nebuvo svarstomas, buvo sustabdytas.
 3. Buvome aktyvūs Seimo rinkimų dalyviai – analizavome partijų programas, kritikavome ir teikėme siūlymus.
 4. Aktyviai siekta užkirsti kelią neefektyviai vykdomai policijos reformai, reforma laikinai sustabdyta.
 5. Pateikti siūlymai 2017 m. biudžetui, skirtas didesnis finansavimas nei praėjusiais metais. Jau antrus metus aktyvios veiklos dėka finansavimas didėja.
 6. Praėjusių metų pabaigoje sudarytas asociacijos susitarimas su švietimo, transporto ir muitinės darbuotojų profesinėmis sąjungomnis bei Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu. Kartu su kitomis organizacijomis siekiama įsitraukti į Trišalės tarybos, kurioje sprendžiami visai valstybei svarbūs klausimai, veiklą. NPPSS siekia gerinti socialinį dialogą, į Darbo kodeksą įtraukiant mokestines lengvatas mokantiems nario mokestį profesinėms sąjungoms, tinkamų sąlygų veiklai ir darbuotojų atstovavimui sudarymą, darbuotojų švietimą, atsakomybę už trukdymą profesinių sąjungų veiklai.
 7. Aktyviai bendradarbiaujama su užsienio pareigūnų profesinėmis sąjungomis, Europos policijos konfederacija (EuroCOP).
 8. Profesinių sąjungų lyderiai dalyvavo pasaulinio lygio mokymuose.

 

 Svarbiausi NPPSS Teisės skyriaus pastarųjų metų rezultatai:

 

 1. Per 2016 metus suteiktos net 1409 konsultacijos ir parengti 177 procesiniai dokumentai. Konsultacijos išaugo praktiškai visais klausimais, pastebima išryškėjusi darbo laiko apskaitos ir darbo organizavimo problematika. Bendras konsultacijų augimas daugiau nei 30 proc. lyginant su 2015 m.
 2. Laimėta 18 ginčų, iš kurių 4 dėl tarnybinių uniformų, 5 dėl tarnybinių nuobaudų ir 9 pavieniai atvejai. Didžioji dalis laimėtų ginčų jau pirmojoje instancijoje (nebeskundžiami).
 3. Aiškiai pastebimas mažėjantis individualių ginčų skaičius, vis daugiau ginčų stengiamsi spręsti ne teisminiu keliu, o inicijuota mediacija.
 4. Vykdoma nuolatinė teisės aktų stebėsena, teikiami siūlymai; parengti siūlymai Vidaus tarnybos statuto tobulinimui, Darbo kodeksui, Valstybės tarnybos įstatymui ir kitiems teisės aktams.
 5. Tęsiasi (užbaigiamos) bylos dėl sumažintų atlyginimų (kategorijų, rangų).
 6. Pradėtos grupės Vadovybės apsaugos departamento pareigūnų bylos dėl netinkamos darbo laiko apskaitos.
 7. Pradėtos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų bylos dėl pavojingų darbo sąlygų.
 8. Pradėtos kolektyvinės derybos su Aplinkos ministerija dėl šakos kolektyvinės sutarties.
 9. Vykdoma nuolatinė Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų pertvarkos proceso stebėsena (RAAD, AAA).
 10. Parengtos tarnybos Kalėjimų departamente statuto pataisos;
 11. Pateikti siūlymai 2017 m. valstybės biudžetui.
 12. Policijos reformos stebėsena, konsultavimas, ginčų sprendimas.

 

ATEITIES PLANAI

 

Anot NPPSS vadovo V. Banel, 2017 m. svarbiausiais prioritetais Vidaus reikalų ministerijos lygmeniu turėtų tapti Vidaus tarnybos statuto tobulinimas ir vienodo įgyvendinimo skirtingose įstaigose siekimas, pareigūnų atlyginimų didinimas, saugos ir sveikatos nuostatų įgyvendinimas, ministerijai pavaldžių įstaigų lėšų panaudojimo kontrolė. Savo ruožtu NPPSS teiks siūlymus ir toliau išliks aktyviu visų procesų dalyviu, organizuos lyderių mokymus, sieks kolektyvinių sutarčių pasirašymo ar atnaujinimo, dalyvaus Europos pareigūnus vienijančių organizacijų veikloje ir kaups užsienio valstybių gerąją patirtį.

 

NPPSS prioritetai 2017 m.:

 

 1. Vidaus tarnybos statuto tobulinimas: atlyginimų sistema, darbo laiko apskaita.
 2. „Programos 1000“ įgyvendinimas.
 3. Socialinio paketo tobulinimas (pareigūnų pensijos).
 4. Saugos ir sveikatos nuostatų praktinis įgyvendinimas.
 5. Nacionalinis susitarimas dėl viešojo saugumo stiprinimo.
 6. Efektyvus ir skaidrus finansavimo įsisavinimas centrinėse įstaigose
 7. Pertvarkų skaidrumo užtikrinimas.
 8. Naujos sritys, jų vystymas ir galimybės (profesiniai pensijų fondai).
 9. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.
 10. Lyderių mokymų organizavimas.

 

Dvi dienas vykusios NPPSS strateginio planavimo sesijos metu NPPSS valdyba, taryba, administracija, šakinių profesinių sąjungų tarybos nariai, atstovai ir renginio svečiai diskutavo apie organizacijai ir teisėsaugai kylančias grėsmes, galimybes ir dėliojo 2017 m. veiksmų planą.

 

NPPSS išskyrė tokias 2017m. strategines kryptis:

 

 1. Ugdyti lyderystę  ir didinti narystę  teikiant inovatyvias ir naujas paslaugas nariams (krypties kuratorius Giedrius Krilavičius)
 2. Stiprinti pasitikėjimą ir NPPSS kaip galios centro įvaizdį per vidinę ir išorinę komunikaciją(krypties kuratorius Vaidas Laukys)
 3. Sutelkti pareigūnus bendriems tikslams: finansavimo įsisavinimo ir didinimo; sėkmingų reformų įgyvendinimo ir pokyčių skaidrumo; socialinės partnerystės stiprinimo; įstatymų priėmimo ir įgyvendinimo (krypties kurtatorė Agnė Grėblikaitė)
 4. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas (krypties kuratorė Vaidas Bratcher)

 

NPPSS pirmininkas Vladimir Banel teigia, kad 2017-ieji pareigūnų bendruomenei svarbūs pokyčių vykdymo praktiškai visose tarnybose, darbo užmokesčio didinimo.

 

„Tiek Vidaus reikalų ministerijos, tiek Teisingumo ar Aplinkos ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose vyksta daug ir įvairių procesų, pokyčių. Šiemet kaip ir anksčiau sieksime užtikrinti maksimalią pokyčių kontrolę, vykdysime teisės aktų projektų stebėseną, teiksime siūlymus. Vieni iš naujų tikslų – kolektyvinėse šakos sutartyse aptarti finansavimo paskirstymą ir kontrolę bei teikti Darbo kodekso siūlymus mokestinių įstatymų pataisų profesinės sąjungos nario mokesčio  susigrąžinimui“, - po strateginio planavimo sesijos teigė V. Banel.

 

Vieni iš naujų tikslų – kolektyvinėse šakos sutartyse aptarti finansavimo paskirstymą ir gerinti socialinį dialogą teikiant siūlymus Darbo kodeksui“, - po strateginio planavimo sesijos teigė V. Banel.

 

NPPSS atstovų teigimu, į Darbo kodeksą turėtų būti įtrauktos nuostatos, kurios galiotų ir statutiniams pareigūnams. Rengiant darbo teisinių santykių reguliavimo socialinį modelį, kuriuo liberalizuojamas darbo teisinių santykių reguliavimas, būtina užtikrinti darbuotojų ir darbdavių gebėjimą vesti lygiavertes, dalykiškas derybas. Pavyzdžiui, skandinavų valstybės jau daugelį metų siekia, kad profesinės sąjungos būtų stiprūs ir lygiaverčia partneriai derybose. Tam siūlomos mokestinės lengvatos mokantiems nario mokestį profesinėms sąjungoms. Lietuvoje, anot NPPSS, taip pat turėtų būti skatinama burtis į profesines sąjungas, Darbo kodekse turėtų būti numatytas tinkamų sąlygų veiklai profsąjungoje ir darbuotojų atstovavimui sudarymas, darbuotojų švietimas, atsakomybė už trukdymą profesinių sąjungų veiklai ir kt.

 

NPPSS šiemet planuoja vykdyti atstovų mokymus, stiprinti socialinę partnerystę dalyvaujant Trišalėje taryboje, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių pareigūnų profesinėmis sąjungomis. Be to, NPPSS ir toliau operatyviai ir nuolat viešoje erdvėje informuos pareigūnų bendruomenę ir visuomenę apie profesinės sąjungos veiklą, kels opias problemas, išsakys savo nuomonę ir teiks siūlymus.

 

Jei turite siūlymų, norite aktyviai dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, išsakyti savo nuomonę, kelti problemas ir siekti, kad policijos pareigūnų, pasieniečių, ugniagesių, pataisos įstaigos pareigūnų ar aplinkosaugininkų darbas taptų saugesniu, o darbo sąlygas bei atlyginimas – oresniu, kviečiame prisijungti prie mūsų! Visą informaciją apie tai, kaip tapti nariu, galite rasti čia.

 

Ataskaitą atsisiųsti galite ČIA.