Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Numatomi paskutiniai Vidaus tarnybos statuto svarstymai Seimo komitetuose
2018-06-04

Prieš keletą mėnesių Seimo komitetuose prasidėjo Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1609 svarstymas. Birželio 6 d. įstatymo svarstymas persikelia į pagrindinį Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Naujos redakcijos Vidaus tarnybos statuto nuostatos bus taikomos ir Kalėjimų bei Muitinės sistemų pareigūnams.

 

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) atstovai įstatymo projektui taip pat yra pateikę savo siūlymus. Su siūlymais, dėl kurių dar pernai susitarta su Vidaus reikalų ministerija, galite susipažinti čia. Su papildomais NPPSS siūlymais Vidaus tarnybos statuto pakeitimo projektui galite susipažinti čia.

 

Gegužės 30 d. įstatymą svarstęs Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pateikė savo išvadas, pastabas, pasiūlymus ir pataisas.

 

1.NPPSS siūlo įtvirtinti reguliavimą, kad pareigūnui, profesinės sąjungos nariui, nėra draudžiama su profesine sąjunga sudaryti darbo sutartį dėl profesinės sąjungos vadovo pareigų ėjimo. SRDK, įvertinęs profesinių sąjungų pasiūlymus ir siekdamas užtikrinti pareigūnų teisę būti visateisiais profesinių sąjungų atstovais, pateikė siūlymą sudaryti galimybę sudaryti darbo sutartį profesinės sąjungos vadovo pareigoms užimti. Siūloma pakeisti įstatymo projekto 23 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1) būti renkamu (skiriamu) įmonės organo nariu, išskyrus atvejus, kai šiuo nariu jis yra išrinktas ar paskirtas statutinei įstaigai įgaliojus, taip pat gauti atlyginimą ar kitų išmokų už įmonės organo nario veiklą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Pareigūnui, kuris yra išrinktas (paskirtas) įmonės organo nariu, už šią veiklą skirtas atlyginimas ar kitos išmokos pervedami į valstybės biudžetą. Šis draudimas netaikomas profesinės sąjungos nariui dėl darbo sutarties sudarymo su profesine sąjunga profesinės sąjungos vadovo pareigoms užimti;“

 

2.NPPSS siūlo numatyti statutinių valstybės tarnautojų teisę streikuoti, jei streiko metu užtikrinamas minimalus paslaugų gyventojams teikimas. SRDK tokiam siūlymui nepritaria.

 

3.NPPSS pažymi, kad siūlomu teisiniu reguliavimu, planuojama komisijos (tiek atrankos, tiek ir vertinimo) nariu skirti arba profesinės sąjungos arba darbo tarybos atstovą. NPPSS mano, kad ši nuostata koreguotina, numatant darbo tarybos atstovo skyrimą į komisiją, tik jei įstaigoje nėra veikiančios profesinės sąjungos arba profesinės sąjungos nesutaria dėl bendro atstovo. SRDK iš dalies pritarė NPPSS siūlymui ir pritarė Seimo kanceliarijos Teisės departamento sprendimui: keičiamo statuto straipsnyje reikėtų atsisakyti nuostatų, numatančių darbo tarybos atstovo skyrimą ir jo dalyvavimą vertinimo komisijos nariu. Anot departamento, darbo taryba nėra profesinėms sąjungoms alternatyvus subjektas.

 

4.NPPSS teigimu, įvertinant nuostatas, kurios suponuoja sąlygas pareigūnams pavesti dirbti iki 30 val. viršvalandžių, manytina, kad 45 str. 5 d. numatyta nuostata turi būti keistina iš jos pašalinant galimybę nukrypti nuo poilsio laiko rėžimo reikalavimųSRDK siūlymui pritarė.

 

5.NPPSS siūlo įtvirtinti nuostatą, kad pareigūnas negali būti skiriamas pasyviam budėjimui namie tą dieną, kurią jis nepertraukiamai dirbo ne mažiau kaip dvylika valandų iš eilės. SRDK siūlymui pritarė.

 

Plačiau skaitykite:

 

NPPSS nepritaria PD siekiui pakeisti sistemos pareigūnų apmokėjimo sistemą 

 

A.Širinskienė ketina atsiimti siūlymus keisti pareigūnų apmokėjimo sistemą 

 

V. Banel: kaip baigsis PD režisuojamas filmas apie pareigūnų darbo užmokestį?