Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pagaliau imtasi veiksmų dėl pareigūnams ne laiku suteikiamų aukštesnių laipsnių
2017-04-06

Lietuvos policijos profesinei sąjungai (LPPS) priklausantys pareigūnai prieš kurį laiką kreipėsi į Policijos departamentą (PD) dėl nesuteikiamų aukštesnių policijos laipsnių Telšių aps. vyriausiajame policijos komisariate. Savo ruožtu departamentas nurodė atlikti tarnybinį patikrinimą, įvertinti, ar buvo padaryti pažeidimai, ar pareigūnai patyrė žalą.

 

2017 m. pradžioje profesinė sąjunga sulaukė Telšių AVPK pareigūnų nusiskundimų. Pareigūnų teigimu, suėjus Vidaus tarnybos statute nustatytiems pagrindams, pareigūnams nėra suteikiami aukštesni policijos laipsniai.

 

LPPS pirmininkės Romos Katinienės teigimu, padalinių vadovai neatliko savo pareigų ir teisės aktų nustatyta tvarka neparengė teikimų dėl aukštesnių laipsnių suteikimo ar motyvuotų tarnybinių pranešimų dėl laipsnių nesuteikimo. Be to, apie tai pareigūnams nebuvo pranešama, todėl, R. Katinienės įsitikinimu, pareigūnams daroma reali turtinė žala, mat nuo 2017 m. sausio 1 d. Statute numatyti gerokai didesni priedai už turimus laipsnius.

 

Straipsnį šia tema skaitykite čia. 

 

Telšių AVPK viražai: laipsniai suteikti tik po profesinės sąjungos įsikišimo      

 

Profesinės sąjungos tarybos narys Audrius Apulskis dar vasario pradžioje tarnybiniu pranešimu kreipėsi į Telšių AVPK vadovą. Pastarojo buvo prašoma reaguoti į tarnybos vadovų netinkamą pareigų atlikimą: nustatyti, kam, atsiradus Statute nustatytiems pagrindams, nebuvo suteikti aukštesni policijos laipsniai; apskaičiuoti, kokia turtinė žala buvo padaryta šiems pareigūnams dėl laiku nesuteikto laipsnio, atlyginti apskaičiuotą žalą ir užtikrinti, jog nedelsiant būtų imtasi privalomų veiksmų dėl laipsnių suteikimo, nutraukiant tolesnį žalos darymą.

 

Tyrimo metu Telšių AVPK Personalo skyrius surinko ir pateikė duomenis apie visus komisariate dirbančius pareigūnus, kuriems atsirado pagrindas suteikti aukštesnį laipsnį iki 2017 m. sausio 1 d., bet nebuvo parengti teikimai. Vasario 21 d. Telšių AVPK informavo profesinę sąjungą, kad vasario 20 d. tokie teikimai buvo parengti ir pateikti personalo tarnybai. Profesinės sąjungos žiniomis, dešimčiai Telšių aps. VPK pareigūnų 2017 m. vasario 22 d. aukštesni policijos laipsniai buvo suteikti.

 

Profesinė sąjunga atkreipė Telšių AVPK dėmesį ir į vieno pareigūno situaciją, kai pareigūnui, laiku nesuteikus aukštesnio laipsnio, o vėliau paskyrus tarnybinę nuobaudą, toks laipsnis apskritai nebesuteikiamas. Telšių AVPK administracija, gavusi asmens skundą ir patikslinusi informaciją, nusprendė, kad tarnybinis patikrinimas nepradėtinas.

 

PD: nebuvo laikomasi nustatyto termino ir numatytų veiksmų

 

Policijos generalinio komisaro Lino Pernavo pasirašytame rašte teigiama, kad vykdant vidaus administravimą nebuvo užtikrintas nustatyto termino laikymasis ir imamasi imperatyviai nustatytų veiksmų.

 

PD atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja naują praktiką tarnybiniuose ginčuose. Pagal šią praktiką, jei pareigūnas negavo tinkamo darbo užmokesčio tik dėl to, kad administracija neatliko savo pareigų, teismas pripažįsta, jog pareigūnui yra daroma žala ir priteistinas žalos atlyginimas.

 

Atsižvelgiant į tai, departamentas Telšių AVPK nurodė atlikti tarnybinį patikrinimą ir:

 

  1. a) įvertinti, ar buvo padarytas Taisyklių nuostatų pažeidimas;
  2. b) įvertinti, ar pažeidžiant Taisyklių nuostatas buvo padaryta žala (ar pareigūnai, kuriems nebuvo surašytas teikimas arba tarnybinis pranešimas, turi teisę gauti aukštesnį laipsnį, o pareigos surašyti teikimą dieną nebuvo priežasčių, dėl kurių toks teikimas negalėtų būti surašytas);
  3. c) nustatyti, kokio dydžio žala buvo padaryta kiekvienam iš pareigūnų, įvertinant tai, ar pareigūnui turėjo būti suteikiamas laipsnis ir nuo kurio momento jis tokį laipsnį būtų gavęs, jei administracija būtų veikusi Taisyklių nustatyta tvarka;
  4. d) nustačius, kad pareigūnams turėjo būti suteikti aukštesni laipsniai ir dėl to jie patyrė žalą, išspręsti žalos atlyginimo klausimą;
  5. e) nuspręsti dėl tarnybinės atsakomybės taikymo pareigūnų tiesioginiams vadovams, įvertinant jų veiksmus pagal Statute nustatytus kriterijus.

 

Profesinė sąjunga: svarbu, kad būtų atstatytas teisingumas

 

LPPS vadovė R. Katinienė PD situacijos vertinimą ir numatytus tolimesnius veiksmus vertina teigiamai.

 

„Sprendimas atlikti tarnybinį patikrinimą ir atlyginti policijos pareigūnams padarytą žalą šioje situacijoje, matyt, yra teisingiausias. Svarbu, kad būtų atstatytas teisingumas ir pareigūnams, kuriems laiku nebuvo suteiktas įstatymu tvarka priklausantis aukštesnis laipsnis, būtų atlyginta patirta materialinė žala, tai yra negautos pajamos.

 

Ne mažiau svarbu keisti požiūrį ir laipsnių suteikimo praktiką. Kai kurie vadovai linkę pavaldiniams pabrėžti, kad neva laipsnių suteikimas priklauso nuo jų malonės. Manau, kad tokiems vadovams viešumas yra daug didesnė bausmė nei tarnybinė nuobauda. Savo ruožtu departamentas privalo užkirsti kelią vadovų piktnaudžiavimui ir užtikrinti teisės aktų laikymąsi“, - teigia R. Katinienė. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?