Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
PAGD: atlyginimai didės skirtingai, „Programai 1000“ trūksta pinigų
2016-01-06

PAGD informavo, kad atsižvelgiant į Vidaus tarnybos statuto, kuris įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d., nuostatas, pareigūnų darbo užmokestis 2016 m. didės skirtingai. Įstatyme teigiama, kad jeigu pareigūno gauta pareiginė alga su priedu už kvalifikacinę kategoriją nėra lygi pagal Statuto priede atitinkamai pareigūno pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus apskaičiuotai pareiginei algai, šiam pareigūnui nustatoma jo gautos pareiginės algos su priedu už kvalifikacinę kategoriją dydžio pareiginė alga, todėl tos pačios pareigybės pareigūnų pareiginė alga, anot PAGD, gali skirtis dėl turėtos kvalifikacinės kategorijos dydžio.

„Darbo užmokesčio didėjimui įtakos turės ir priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kuris priklauso nuo pareiginės algos dydžio, t.y. pavyzdžiui: pareigūnui, turėjusiam pirmąją kvalifikacinę kategoriją ir turinčiam didelį darbo stažą darbo užmokestis didės labiau nei turinčiam žemesnę kvalifikacinę kategoriją ir mažesnį stažą. Budintiems pareigūnams, įsigaliojus statuto nuostatoms nuo 2016 m. liepos 1 d., darbo užmokestis  vidutiniškai didės 82 eurais per mėnesį dėl 40 valandų darbo savaitės“, - rašoma PAGD Direktoriaus vidaus tarnybos generolo Remigijaus Baniulo pasirašytame rašte.

Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) pirmininko Alfredo Povilansko komentaras

Tą patį PAGD vadovybė dėstė ir per susitikimus motyvuodama papildomų lėšų trūkumu. Esą turimų finansinių išteklių užteks tik tokiam atlyginimų didinimui. Paklausus apie „Programą 1000”, atsakymas vėl tas pats – trūksta pinigų. Kalbant apie kvalifikacines kategorijas, komisijos dirbo nevienodai ir kai kam nesuteikė net III kategorijos. Kai kurios valdybos savo veiksmais galbūt stengėsi įsiteikti PAGD vadovybei, kuri sakė, kad reikia taupyti lėšas.

Šiuos metus pradedame išsibalansavę, nes tą patį darbą atliekantys ugniagesiai turi skirtingas kategorijas. 2014 metais Premjero pažadus užtikrinti atlyginimų didinimą PAGD panašu pamiršo ne tik pats Premjeras, bet ir PAGD vadovybė. Artimiausiu metu kreipsimės pakartotinai į PAGD su prašymu patikslinti, kada bus pradėta įgyvendinti „Programa 1000“ ir kaip bus taupomos lėšos darbo užmokesčiui didinti.

UGPS informacija