Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pakeista Vilniaus pataisos namų struktūra ir pareigybių sąrašas
2017-08-01

Vilniaus pataisos namų laukia pokyčiai: Kalėjimo departamente buvo pristatyta nauja Vilniaus pataisos namų struktūra ir patvirtintas naujas darbuotojų skaičius. Šie pakeitimai numatyti jau 2017 m. birželio 16 d., kai buvo patvirtintas planas bausmę atliekančius nuteistuosius iš Sniego g. perkelti į Rasų g. esantį sektorių.

 

Vilniaus pataisos namai aptarnavo dvi teritorijas, todėl po išsikėlimo nelikus nuteistųjų reikėjo sumažinti ir pareigybių skaičių. Anksčiau jų buvo 205, dabar optimalus jaunesniųjų pataisos pareigūnų skaičius (su papildomais Rasų g. 8 sektoriuje įsteigtais postais) sumažės iki 189. Tikslinga naikinti tik perteklines pareigybes, todėl bus mažinamas direktoriaus budinčiųjų padėjėjų, budinčiosios pamainos vyresniųjų pareigybių skaičius, atsisakyta Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko pavaduotojo bei Ūkio skyriaus komendanto pareigybių, panaikintas vienas direktoriaus pavaduotojo etatas.

 

Posėdžio, kuriame dalyvavo Kalėjimų departamento direktoriaus pareigas einantis Evaldas Gasparavičius, metu buvo sutarta, jog visiems darbuotojams, norintiems tęsti tarnybą, bus pasiūlytos lygiavertės pareigos Vilniaus pataisos namuose. Jei etatų neužteks, bus siūlomos laisvos vietos kitose Kalėjimo departamento įstaigose. Asmenų, kurių pareigybės bus panaikintos, ir tų, kurie nuspręs išeiti, laukia kompensacijos.

 

Siekiant užtikrinti maksimalų pokyčių skaidrumą, su Vilniaus pataisos namų vadovybe sutarta, kad atrankos komisijoje dalyvaus profesinės sąjungos atstovas ir Kalėjimo departamento deleguotas atstovas. Jie stebės procesus ir užtikrins, kad būtų išpildyti visų asmenų interesai bei laikomasi teisės aktų.

 

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas teigė, kad profesinė sąjunga darys viską, kad užtikrintų profesinės sąjungos narių teises ir teisėtus interesus.

 

Be to, nutarta, jog pastatus, esančius Sniego g., saugos Vilniaus pataisos namai, todėl šios funkcijos atlikimui pridėti keturi etatai. Įstaigos vadovo teigimu, tai padės užtikrinti objektų saugumą.

 

Vilniaus pataisos namų struktūros bei pareigybių sąrašo pertvarką numatoma užbaigti iki 2017 m. rugsėjo 1 d.